Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

.
.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Studiju programma sagatavo speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā. Tās ietvaros ir iespēja apgūt specializācijai atbilstošas radošās iemaņas, praktiskos pētniecības līdzekļus un metodes, kā arī veikt pētījumus par tādām aktuālām tēmām kā dzīvojamo ēku un to inženiersistēmu energoefektivitātes nodrošināšana, mikroklimata un ūdens sistēmu problēmas. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Doktora (trešā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
4 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu, Angļu
Programmas direktors
Egīls Dzelzītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās / –
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālais maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu būvniecībā vai profesionālais maģistra grāds transportbūvēs, vai profesionālais maģistra grāds būvniecībā, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa gadā
€ 8 600 - Pilna laika klātienes
Apjoms kredītpunktos
192
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4 gadi
Mērķis

Studiju galvenais mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kas spēj risināt zinātniskos uzdevumus un strādāt par lektoriem, asistentiem, pētniekiem augstskolās un pētnieciskajos institūtos. Papildus tam studiju programmas mērķis ir gatavot augsta profila speciālistus gan privātajiem, gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kas nodrošina iedzīvotājus ar siltumapgādi, gāzes apgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- veicināt siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomas attīstību;
- sagatavot studentus padziļinātam individuālam zinātniskam pētījumam izvēlētajā jomā;
- attīstīt prasmes, lai individuāli veiktu zinātnisku problēmu risināšanu, ziņotu un publicētu pētījumu rezultātus, kā arī iegūtu pedagoģiskā darba veikšanai nepieciešamās prasmes un pieredzi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Doktorantūras studijas ir paredzētas, lai papildinātu iepriekšējā līmeņa studijās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas patstāvīgam pētnieciskajam darbam siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas jomā, kā arī sagatavotos patstāvīgai pētnieciskajai un mācību darbībai. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs. Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskās pētniecības centros, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Kontakti

Doktorantu studiju nodaļa:
+371 67089416; +371 67089854,

Studijas