Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās kārtība studijām

Konkursam uz valsts budžeta vietām:

No 14.07. plkst. 9.00 līdz 24.07. plkst. 18.00  elektroniskā pieteikumu iesniegšana:

 • RTU portālā Ortus (tikai RTU bakalaura grāda absolventiem konkursam uz valsts budžeta vietām) (apraksts kā pietiekties);
 • visiem pārējiem – RTU ārējā pieteikumu sistēmā; (gan uz valsts budžeta vietām, gan studijām par maksu) (autorizēties var gan ar internetbankas starpniecību, gan ar ePparaksts).

No 18.07. plkst. 9.00 līdz 24.07. plkst. 18.00 RTU uzņemšanas punktā klātienē: Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:

18., 19., 20., 21., un 24. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00

22. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

28.07. līdz plkst. 18.00 saņemsi konkursa rezultātus savos e-pastos.

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

1. iepriekšējās izglītības dokumenti:

 • vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
 • vidējās izglītības atzīmju(sekmju) izraksts
 • vidējas izglītības CE sertifikāts
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības(koledžas) diploma pielikums (sekmju izraksts), izņemot, ja RTU absolvēts sākot ar 2018.gadu;

2. atzīmju(sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

8. Notariāli apstiprināta pilnvara, ja pieteikumu iesniedz klātienē cita persona.

Ja pieteikumā norādīta RTU Latvijas Jūras akadēmijas pilna laika otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, tad OBLIGĀTI jāierodas klātienē RTU Uzņemšanas komisijā un papildus augstāk minētam, jābūt šādiem dokumentiem:

Studijām par maksu (pilna un nepilna laika studijām):

No 14.07. plkst. 9.00 līdz 25.08. plkst. 15.00  elektroniskā pieteikumu iesniegšana:

RTU ārējā pieteikumu sistēmā; (autorizēties var gan ar internetbankas starpniecību, gan ar Eparaksts).

No 18.07. plkst. 9.00 līdz 24.07. plkst. 18.00 RTU uzņemšanas punktā klātienē: Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:

18., 19., 20., 21., un 24. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00

22. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

No 25.07. līdz 25.08. 2023. Rīgā, Āzenes ielā 6 (1.stāvs), Uzņemšanas komisijas telpās.

Reģistrējoties studijām RTU klātienē, jābūt līdzi šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz), piesakoties elektroniski minētie dokumenti jāpievieno klāt e-pieteikumam:

 • 1. iepriekšējās izglītības dokumenti:
 • vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
 • vidējās izglītības atzīmju(sekmju) izraksts
 • vidējas izglītības CE sertifikāts
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības(koledžas) diploma pielikums (sekmju izraksts), izņemot, ja RTU absolvēts sākot ar 2018.gadu;

2. atzīmju(sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

8. Notariāli apstiprināta pilnvara, ja pieteikumu iesniedz klātienē cita persona.

Ja pieteikumā norādīta RTU Latvijas Jūras akadēmijas pilna laika otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, tad OBLIGĀTI jāierodas klātienē RTU Uzņemšanas komisijā un papildus augstāk minētam, jābūt šādiem dokumentiem:

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • pieteikumā norādīta RTU LJA studiju programma;
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Reģistrācijas maksas atmaksas kārtība

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. 

Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts.

Studijas