Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Pieteikšanās ar 1. līmeņa profesionālo izglītību (koledžas) studiju turpinājumam

Dokumentu iesniegšana konkursam uz valsts budžeta finansētām vietām šādās studiju programmās:

Bakalaura profesionālā studiju programmās:

 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Mehatronika
 • Datorsistēmas

2. līmeņa profesionālā studiju programmā:

 • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Pieteikšanās kārtība konkursam uz valsts budžeta vietām:
ELEKTRONISKI: no 05.07. plkst. 9.00 līdz 18.07. plkst. 18.00:

KLĀTIENĒ RTU uzņemšanas punktā: no 12.07. plkst. 9.00 līdz 18.07. plkst. 18.00, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās:
12., 13., 14., 15., un 18. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00
16. jūlijā (sestdienā) no plkst. 9.00 līdz 13.00.

26.07. pēc plkst. 18.00 saņemsi konkursa rezultātus savos e-pastos.

Dokumentu iesniegšana studijām par maksu (pilna laika un nepilna laika (neklātienes)) šādās programmās:

Pilna laika bakalaura profesionālās studiju programmās:

 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Mehatronika
 • Datorsistēmas

Pilna laika 2. līmeņa profesionālā studiju programmā:

 • Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Nepilna laika bakalaura profesionālā studiju programmās:

 • Uzņēmējdarbība un vadīšana
 • Nekustamā īpašuma pārvaldība

Elektroniski līdz 26. augustam.

Elektroniski pieteikties nevar un jāierodas obligāti klātienē, ja:

 • izglītība iegūta ārpus Latvijas un NAV pievienots AIC atzinums;
 • neesi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (tai skaitā, pamatojošs dokuments personas datu izmaiņu gadījumā un pamatojošs dokuments atbrīvošanai no reģistrācijas maksas);
 • neizdodas aizpildīt pieteikumu kādā no elektroniskās pietikšanās sistēmām.

Klātienē RTU uzņemšanas punktā: no 12. līdz 18. jūlijam, Rīgā, Ķīpsalas ielā 6–115./116. telpās.
No 19. jūlija RTU Uzņemšanas komisijas telpās: Rīgā, Āzenes ielā 6.

Reģistrējoties studijām RTU, jābūt šādu dokumentu oriģinālam (kopijas jāiesniedz):

1. iepriekšējās izglītības dokumenti:

 • vidējās izglītības atestāts vai diploms;
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) diploms;
 • vidējās izglītības atzīmju(sekmju) izraksts
 • vidējas izglītības CE sertifikāts
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības(koledžas) diploma pielikums (sekmju izraksts), izņemot, ja RTU absolvēts sākot ar 2018.gadu;

2. atzīmju(sekmju) izraksts (diploma pielikums (ja RTU absolvēts pirms 2018.gada);

4. derīga pase vai ID karte;

5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas internetbankā;

6. laulības apliecība vai attiecīgs dokuments, ja izglītības dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu) vai/un personas kodu.

7. Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

8. Notariāli apstiprināta pilnvara, ja pieteikumu iesniedz klātienē cita persona.

Reģistrācijas maksas atmaksas kārtība
 1. Jāaizpilda iesniegums.
 2. Jāpievieno iesniegumam reģistrācijas maksājuma apliecinošs dokuments (čeks vai bankas maksājuma uzdevums).
 3. Ja iesniegums parakstīts ar roku, tad jāiesniedz klātienē RTU Uzņemšanas komisijā, ja iesniegumu paraksta elektroniski ar eParakstu vai eMobile parakstu, tad ar pielikumiem, jānosūta: .

Iesniegumu par reģistrācijas maksas atgriešanu var iesniegt ne vēlāk kā 30 dienas no maksājuma veikšanas brīža.

Reģistrācijas maksas atgriešana notiek 5 līdz 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Svarīgi!!! Lai vari visu uzņemšanas procesu nokārtot attālināti, neierodoties klātienē, ja Tev vēl nav – piesakies eParaksts vai eParaksts mobile, Tev būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī internetbankas piekļuves dati. 
Vairāk par eParaksts mobile pieteikšanās procesu.

Kad tiksi ieskaitīts RTU studējošo skaitā, reģistrējies RTU portālā Ortus: Reģistrēšanās Ortus portālam šeit. Autorizējieties, izmantojot eParaksts Mobile vai jāspiež – iegūt vai atjaunot paroli (ja neesi agrāk jau reģistrējies RTU Ortus portālā).

Studijas