IT pakalpojumi

IT Lietotāju atbalsta centrs

Lietotāju atbalsta centrs  nodrošina pilnu IT lietotāju atbalstu IT pakalpojumu izmantošanā, kā arī informē universitātes IT lietotājus par jauniem IT risinājumiem, nodrošina tiem nepieciešamās konsultācijas un organizē regulāru personāla apmācību. Lietotāju atbalsta centrs reģistrē ikkatru pieteikumu un rūpējas, lai tas tiktu atrisināts iespējami ātri.

Lietotāju atbalsta centrs atrodas Ķīpsalas ielā 6A – 134.kabinetā

Darba laiks: 8.00–18.30

Piektdienās: 8.00–18.00

+371 67089999

Bezvadu internets

Visā RTU teritorijā izvietoti moderni 415 WiFi bezvadu interneta piekļuves punkti.

Mācību auditorijas un datorklases

RTU studentiem ir iespēja izmantot datorus un internetu mācību procesa sekmēšanai. Studentu rīcībā ir datorklases RTU fakultātēs

ORTUS portāls un informācijas sistēmas

RTU studiju portāls ORTUS ir modernākais un daudzfunkcionālākais augstskolas portāls Baltijā

Informācijas tehnoloģijas departaments

Pieejamā programmatūra

RTU nodrošina plašu pieejamo programmatūru kā studentiem, tā arī darbiniekiem.

Studijas