Sagatavošanas kursi

Sagatavošanas kursi palīdz sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem un veiksmīgām studijām Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī padziļināt zināšanas konkrētā mācību priekšmetā. Lai kļūtu par kursu dalībnieku, RTU mājaslapā ir jāaizpilda elektronisks iesniegums un jāsamaksā kursu dalības maksa.

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:
Loreta Juškaite

Kronvalda bulvāris 1-233, Rīga, LV-1010
+371 28258852; +371 67089309


Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 15–18 un ceturtdienās plkst. 9–13.

Fizika

Matemātika

Zīmēšana

Ķīmija