Sagatavošanas kursi

Sagatavošanas kursi palīdz sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem un monitoringa darbiem, papildināt zināšanas konkrētā mācību priekšmetā un veiksmīgi uzsākt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. Lai kļūtu par kursu dalībnieku, RTU mājaslapā ir jāaizpilda elektronisks iesniegums un jāsamaksā kursu dalības maksa. Kursi notiek kombinētā formā gan tiešsaistē, gan klātienē. Kursu saturs tiek nodrošināts atbilstoši valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām (MK noteikumi Nr. 416).

Sagatavošanas kursu nodaļas vadītāja:
Loreta Juškaite

Āzenes ielā 12–308, Rīgā
+371 28258852; +371 67089309

Fizika

Matemātika

Zīmēšana

Ķīmija