Starptautiskā institucionālā sadarbība

Starptautiskās institucionālās sadarbības veicināšana un īstenošana ir viens no RTU attīstības stratēģijas stūrakmeņiem. Balstoties uz plašo partneraugstskolu tīklu pasaulē, kā arī dalību starptautiskajās organizācijās un aliansēs, tiek īstenota akadēmiskā un zinātniskā sadarbība, veicināta studentu un mācībspēku mobilitāte, paverot plašas pieredzes apmaiņas iespējas un sniedzot iespēju aktīvi līdzdarboties pasaules zinātniskajos centros.

Starptautiskā sadarbības departamenta (SSD)  mērķis ir veicināt RTU internacionalizāciju, ārvalstu stratēģisko partneru piesaistīšanu un sadarbības ilgstpējas nodrošināšanu. SSD koordinē:

  • starptautisko līgumu slēgšanu ar universitātēm ārvalstīs;
  • RTU dalību starptautiskās organizācijās;
  • ārvalstu viesu uzņemšanu RTU, koordinējot un organizējot vizītes Ķīpsalas studiju centrā – studentu pilsētiņā, kā arī nodrošinot informatīvo atbalstu vizīšu laikā.

Dalība organizācijās

Ar mērķi dalīties pieredzē, zināšanās un sekmēt savu konkurētspēju, Rīgas Tehniskā universitāte ir iesaistījusies un aktīvi darbojas vairākās starptautiskās profesionālās asociācijās, kas apvieno gan dažādu studiju virzienu un zinātnes jomu profesionāļus, gan augstākās izglītības un administrācijas speciālistus, gan citu jomu ekspertus.