Izdevniecība

Akadēmiski @ Talantīgi @ Mūsdienīgi

RTU Izdevniecība sagatavo izdošanai un publicē zinātniskos rakstus, monogrāfijas, promocijas darbus, mācību literatūru, konferenču materiālus, mārketinga un reklāmas materiālus, kā arī izpilda īpašus pasūtījumus.

Balstoties uz klasiskām un pārbaudītām vērtībām, mūsu autori un darbinieki iziet visus izdevējdarbības posmus – recenzēšanu, literāro, tehnisko un zinātnisko rediģēšanu, dizaina izstrādi, maketēšanu, korektūru, drukāšanu un/vai e-publicēšanu.

Mūsdienu digitālās tehnoloģijas sniedz lieliskas iespējas, lai RTU izdevumi būtu pieejami plašam lasītāju lokam visā pasaulē. Mēs strādājam ar jaunākajiem e-platformu rīkiem, digitālajām un ofseta drukas tehnoloģijām. Arī citējamības, indeksēšanas, u. c. metrikas gudrības mums ir labi pazīstamas.

Mēs esam atvērti un radoši.
Mūsu komandu vieno dzīvesprieks, atvērtība jaunajam un uzticēšanās.
Mums ir arī ambīcijas.

RTU zinātniskie žurnāli

Grāmatas

Publicē pie mums

Kontakti

Zinātne