Erasmus+

2014. gadā sāka darboties jaunā Eiropas Savienības (ES) atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+. Tā aizstāj vairākas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu – Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (skolas izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), Jaunatne darbībā (Youth in Action) utt. Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā, jo īpaši tautas sporta jomā.

Programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Tā ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Erasmus+ dalībvalstis iedala programmas valstīs un partnervalstīs.

Erasmus+ programmas valstis
  • ES 27 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina.
  • ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis – Ziemeļmaķedonija, Turcija, Serbija.
Erasmus+ partnervalstis
RTU Erasmus+ programmas ietvaros sadarbojas ar vairāk nekā 70 augstskolām no Albānijas, Alžīrijas, ASV, Brazīlijas, Butānas, Bangladešas, Bosnijas un Hercegovinas, Dienvidkorejas, Dienvidāfrikas Republikas, Ēģiptes, Hondurasas, Jordānijas, Indijas, Kosovas, Ķīnas, Lībijas, Marokas, Malaizijas, Nepālas, Panamas, Serbijas, Šrilankas, Tunisijas, Ukrainas.

RTU īsteno galvenokārt Erasmus+ projektus personu mobilitātei mācību nolūkos. RTU gan sūta studentus un personālu apmaiņas un pieredzes braucienos uz programmas un partnervalstīm, gan uzņem pie sevis studentus un personālu no augstākās izglītības iestādēm programmas un partnervalstīs. Mobilitāti Latvijas iekšienē Erasmus+ projekti nefinansē.  

RTU piešķirta Erasmus universitātes harta līdz 2027. gadam

Erasmus universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts dokuments, kas nodrošina RTU dalību Erasmus+ programmā. Hartā noteikti pamatprincipi, kas jāievēro, īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

RTU Erasmus ID kods: LV RIGA02

RTU PIC numurs: 999920718

Erasmus Charter for Higher Education

Eiropas politikas ziņojums

Informācija par Erasmus+: EK mājaslapāVIAA mājaslapā; Erasmus+ vadlīnijas