Skaitļi un fakti

Skaitļi

Studējošo skaits, ārzemju studenti, akadēmiskais personāls, pētniecības personāls, doktorantu skaits, aizstāvēto promocijas darbu skaits, patenti, izbraucošie Erasmus studenti.

Vienotā darba samaksas kārtība

Šajā sadaļā var iepazīties RTU Darba samaksas kārtību un izmaksām valsts amatpersonām un vispārējam personālam.

Universitāte