Projektu atbalsta departaments

Dace PauleProjektu atbalsta departamenta direktore

Dace Paule
Ķīpsalas iela 6A–444, Rīga
+371 67089079

 

Projektu atbalsta departamenta mērķis ir paaugstināt Rīgas Tehniskās universitātes konkurētspēju,  sekmēt tās attīstību un izaugsmi atbilstoši RTU attīstības prioritātēm, nodrošinot efektīvu attīstības projektu pārvaldību un veicināt finansējuma piesaisti projektu īstenošanai.
 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Projektu sagatavošanas nodaļas vadītāja p.i.
Kristīne Osīte
Ķīpsalas iela 6A–448, Rīga +371 67089638
Projektu administrēšanas nodaļas vadītāja
Marija Nikipelova
Ķīpsalas iela 6A–442A, Rīga +371 67089828
Projektu uzraudzības un atbalsta nodaļas vadītāja
Kristīne Osīte
Ķīpsalas iela 6A–448, Rīga +371 67089638

Universitāte