Sabiedrisko attiecību departaments

Sabiedrisko attiecību departamenta direktore

Laine Kučinska
Paula Valdena iela 3–242, Rīga
+371 67089860
+371 29457329

 
Sabiedrisko attiecību departaments (SAD) mērķis ir nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību un veidot pozitīvu RTU tēlu valsts un starptautiskajā līmenī. Stiprināt RTU sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmējiem, pašvaldībām, vidusskolām un citām mērķa grupām. Veikt aktīvu mārketingu studējošo piesaistē un popularizēt RTU sasniegumus gan ārējai, gan iekšējai auditorijai.
 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Studējošo piesaistes nodaļa
Elīna Sprūde-Nesenberga
Paula Valdena iela 3–241 +371 28805384
Ārējās komunikācijas nodaļa
Dita Arāja
Paula Valdena iela 3–240 +371 29478244
Iekšējās komunikācijas nodaļa
Evita Serjogina
Paula Valdena iela 3–240 +371 29199077
Mediju centra vadītājs
Armins Ronis
Āzenes iela 12-106 +371 29547715
Absolventu nodaļas vadītāja
Anita Straujuma
Paula Valdena iela 3–236 +371 25658984

Universitāte