Arhitektūras un dizaina institūts

RTU Arhitektūras fakultāte

Arhitektūras un dizaina institūta (ADI) darbība ir saistīta ar trim jomām – arhitektūru, dizainu un tekstilu.

ADI augstāko izglītību iegūst arhitekti, produktu un apģērbu dizaineri, tekstila, apģērbu un materiālu tehnoloģiju speciālisti. Institūta pētnieki veic aktīvu zinātnisku darbību arhitektūras, pilsētbūvniecības, dizaina tehnoloģiju un materiālzinātnes jomās.

ADI interesentiem piedāvā studēt septiņās studiju programmās. Institūts bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī nodrošina studiju programmu «Arhitektūra» apguvi. RTU izdotais arhitekta diploms, kas ir notificēts Eiropas Direktīvā «Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu», ir automātiski atzīts izglītības dokuments Eiropas Savienībā. Arhitektūras studiju programmu absolventi – vides veidošanas speciālisti – var darboties arhitektūrā, plānošanā, interjera un ainavu arhitektūrā, kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī projektēšanas vadībā. Viņi var praktizēt gan arhitektu birojos, gan paši tos izveidot un vadīt, gan iesaistīties valsts un pašvaldību institūciju darbā.

Dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus, ir iekļautas bakalaura profesionālo studiju programmā «Apģērbu un tekstila tehnoloģija». Studijas šajā programmā sniedz zināšanas par viedajām tekstilijām un to projektēšanu. Studējošajiem ir iespēja izvēlēties specializāciju vienā no trim studiju virzieniem: tekstila tehnoloģija, apģērbu tehnoloģija vai apģērbu konstruēšana. Programmas absolventi var veidot savu biznesu vai strādāt tekstila vai apģērbu ražošanas uzņēmumos par dažāda līmeņa vadītājiem, tehnologiem, konstruktoriem, dizaineriem, ražošanas organizatoriem, kā arī veikt darbus, kas saistīti ar tekstilizstrādājumu iepirkumu un kvalitātes jautājumiem.

Interesentiem, kuri savu karjeru vēlas attīstīt dizaina jomā, vadīt savus uzņēmumus, veidot oriģinālus dizaina produktus, mazsēriju un rūpnieciskās kolekcijas, ADI piedāvā studēt bakalaura profesionālo studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains». Šajā programmā studējošie iepazīst un apgūt visu produkta (apģērba kolekcijas, tekstila, koka, interjera dizaina) izgatavošanas ciklu – no specializācijai atbilstošo produktu koncepcijas, tirgus izpētes, kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu izstrādes, materiālu studijām līdz to izgatavošanai un pārdošanas stratēģijas izvēlei.

Maģistra profesionālo studiju programma «Dizaina inženierija» ir balstīta uz zinātnisko atklājumu, jaunāko tehnoloģiju un materiālu radošu lietojumu dizaina projektu risinājumos, lai nodrošinātu lietotāju vajadzības, ņemot vērā funkcionālās, estētiskās, lietojamības, vides drošības, ilgtspējas un ražošanas prasības.

Savukārt doktora studiju programma «Šķiedru materiālu zinātne» sagatavo patstāvīgam zinātniskajam darbam inovatīvo un tradicionālo šķiedru materiālu un to produktu pētniecībā, projektēšanā, attīstīšanā un atbilstošo tehnoloģiju ieviešanā, kā arī akadēmiskajam darbam augstskolās.

Fakultātes kontakti

Ķīpsalas iela 6–407, Rīga
+371 67089212

ADI mājaslapa

Vides pieejamība

Fakultātes ēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti:

  • Ēkā ir pieejams lifts.
  • Katrā stāvā ir pieejamas personām ar kustību traucējumiem īpaši aprīkotas labierīcības.
  • Vienota norāžu sistēma ēkā.
  • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
  • Kontrastējošas norādes.
  • Iespējams padarīt stikla virsmas (durvis vai sienas) pamanāmas personām ar redzes traucējumiem.

Kontakti

Universitāte