Rīcība siltumenerģijas patēriņa samazināšanai

Rīcība siltumenerģijas patēriņa samazināšanai
  • Rekonstruējot fakultāšu un dienesta viesnīcu ēkas, notiek siltināšanas darbi - tiek siltinātas ārsienas, jumts, bēniņi un pagrabstāvi, samazinot siltuma zudumus aukstajos gada mēnešos un dzesēšanas sistēmu enerģijas patēriņu vasarā.
  • Ieviesta automatizēta gaisa padeves sistēma, kas, ņemot vērā ārējās apkārtējās vides temperatūras datus un rādītājus iekštelpās, nodrošina svaiga gaisa padevi, to sildot efektīvi un mazinot siltumenerģijas zudumus. Vasarā šī sistēma nodrošina telpu dzesēšanu.
  • Dienesta viesnīcās un RTU Ķīpsalas peldbaseinā siltā ūdens sagatavošanā tiek izmantota siltumenerģija, kas iegūta no notekūdeņu siltuma. Pēc siltuma atgūšanas, notekūdeņi tiek novadīti kanalizācijā.
  • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojoši aktivitātes, veicinot atbildīgu siltumenerģijas lietošanu.
  • Notiek darbs pie BMS (building management system - ēku pārvaldības sistēmas) pilnveidošanas, lai kvalitatīvi pārvaldītu siltumenerģijas patēriņu un plūsmu RTU ēkās.

Universitāte