RTU mācībspēki – LZA akadēmiķi un korespondētājlocekļi

Vārds, uzvārds, dzīves gadi Specialitāte Ievēlēšanas gads
par korespondētājlocekli par akadēmiķi
Lidija Liepiņa (1891–1985) ķīmija - 1951
Solomons Hillers (1915–1975) ķīmija 1951 1958
Aleksandrs Mālmeisters (1911–1996) mehānika 1953 1958
Gustavs Vanags (1891–1965) ķīmija - ķīmija
Kristaps Neilands (1898–1960) metalurģija 1958  
Jakovs Panovko (1913–2002) mehānika 1958  
Alfrēds Ieviņš (1897–1975) ķīmija - 1960
Eduards Jakubaitis (1924–2006) informātika 1960 1963
Emīlija Gudriniece (1920–2004) ķīmija 1963 1978
Valentīns Šteinbergs (1915–2011) filozofija 1963 1978
Jānis Stradiņš (1933–2019) ķīmija 1968 1973
Veiss Aleksandrs (1918–1985) ķīmija 1975  
Gunārs Čipēns (1933–2014) ķīmija 1975 1982
Vitauts Tamužs (1935–2019) mehānika 1980 1992
Vladimirs Karlivāns (1928–2005) koksnes ķīmija 1982  
Imants Kirtovskis (1930–2020) ekonomika 1987  
Roberts Maksimovs (1938–2021) polimēru mehānika un fizika 1987  
Edmunds Lukevics (1936–2009) ķīmija - 1987
Egons Lavendelis (1934) mehānika 1987 1989
Pēteris Videnieks (1940) skaitļošanas kompleksi, sistēmas un tīkli 1987  
Jurijs Tarnopoļskis (1929–2003) mehānika 1987 1990
Imants Matīss (1935) mehānika 1989 1992
Tālis Millers (1929) ķīmija 1989 1992
Ojārs Neilands (1932–2003) ķīmija 1989 1992
Uldis Sedmalis (1933–2017) ķīmija 1990 1992
Alberts Skudra (1925–2003) mehānika 1990 1992
Daina Nītiņa (1942) valodniecība 1990  
Juris Ekmanis (1941–2016) fizika 1992 1992
Mārtiņš Kalniņš (1939) ķīmija 1992 1992
Ivars Knēts (1938–2019) mehānika 1992 1992
Gundaris Teters (1928–2015) mehānika - 1992
Raimonds Valters (1938) ķīmija 1992 1992
Ivars Kalviņš (1947) ķīmija 1992 1994
Jānis Krastiņš (1943) arhitektūra 1992 1994
Andris Strakovs (1934–2017) ķīmija 1992 1995
Rolands Rikards (1942–2022) mehānika 1992 1997
Arnolds Alksnis (1932–2004) ķīmija 1992 1996
Jānis Vība (1937) mehānika 1992  
Andris Krēsliņš (1938) enerģētika 1992  
Arnolds Miķelsons (1941) informātika 1993  
Valdis Kampars (1944–2022) ķīmija 1994 1997
Narimants Salenieks (1938) mehānika 1994  
Juris Tīliks (1937–2007) ķīmija 1995 1996
Kārlis Rocēns (1939–2017) mehānika 1995 1997
Edvards Liepiņš (1944–2019) ķīmija 1995 1998
Arnis Treimanis (1940–2014) ķīmija 1997 2008
Jānis Rudzītis (1938–2018) mehānika 1997  
Jānis Grundspeņķis (1942) informātika 1998 2003
Andris Zicmanis (1941–2022) ķīmija 1998 2007
Andris Ozols (1944) fizika 1998 2010
Jānis Grabis (1943) materiālzinātnes 2000 2003
Pēteris Šipkovs (1944) enerģētika 2000  
Bruno Andersons (1951) materiālzinātnes 2001 2004
Leonīds Ribickis (1947) enerģētika 2001 2007
Jurijs Dehtjars (1947) fizika 2001 2008
Remigijs Počs (1947) ekonomika 2003 2016
Antans Sauļus Sauhats (1948) enerģētika 2003  
Māris Knite (1955) fizika 2004 2012
Jurijs Merkurjevs (1954) informātika 2004 2014
Andris Čate (1952) mehānika 2004  
Konstantīns Didenko (1946) ekonomika 2005  
Māra Jure (1961) ķīmija 2005  
Vladimirs Kasjanovs (1946) mehānika 2005  
Jānis Grāvītis (1948) materiālzinātnes 2006  
Aivars Krauze (1952) ķīmija 2006  
Leonīds Novickis (1950–2017) informātika 2006  
Valerjans Kauss (1954) ķīmija 2007  
Jānis Zilgalvis (1955) māksla 2007 2012
Edgars Sūna (1970) ķīmija  2008  
Jānis Auziņš (1950) mehānika 2008  
Uldis Sukovskis (1952) informātika 2008  
Valdis Kokars (1951) ķīmija 2009  
Māris Turks (1976) ķīmija 2011 2014
Andrejs Krasņikovs (1956) fizika, tehniskās zinātnes 2011 2015
Tālis Juhna (1972) ķīmija, bioloģija 2011 2017
Jānis Grabis (1974) informātika 2012  
Aigars Jirgensons (1973) ķīmija   2017
Gita Rēvalde (1965) fizika 2016  
Egils Ginters (1961) informātika 2017  
Aleksandrs Urbahs (1958–2019) mehānika 2017  
Kristaps Jaudzems (1984) ķīmija 2017  
Jānis Ločs (1982) materiālzinātne 2018 2020
Sergejs Beļakovs (1961) ķīmija 2018 2023
Jurģis Poriņš (1966) inženierzinātnes 2018  
Dagnija Loča (1982) materiālzinātne 2019 2021
Andris Šutka (1986) materiālzinātne 2019 2021
Ērika Nazaruka (1978) informātika 2019  
Sandris Ručevskis (1979) mehānika 2019  
Andra Blumberga (1971) inženierzinātnes 2021  
Remo Merijs-Meri (1976) materiālzinātnes 2021  
Kristīne Šalma-Ancāne (1982) ķīmija 2021 2023
Sandis Spolītis (1987) inženierzinātnes 2022  
Raivis Žalubovskis (1975) ķīmija 2022  
Oskars Ozoliņš (1985) inženierzinātnes LZA ārzemju loceklis 2019 2023
Sergejs Gaidukovs (1981) ķīmija 2023  
Regīna Žuka (RPI absolvente) ķīmija LZA ārzemju locekle 2000  

Universitāte