RTU mācībspēki – LZA akadēmiķi un korespondētājlocekļi

Vārds, uzvārds, dzīves gadi Specialitāte Ievēlēšanas gads
par korespondētājlocekli par akadēmiķi
Emīlija Gudriniece (1920–2004) ķīmija 1963 1978
Egons Lavendelis (1934) mehānika 1987 1989
Imants Matīss (1935) mehānika 1989 1992
Tālis Millers (1929) ķīmija 1989 1992
Ojārs Neilands (1932–2003) ķīmija 1989 1992
Alberts Skudra (1925–2003) mehānika 1990 1992
Uldis Sedmalis (1933–2017) ķīmija 1990 1992
Daina Nītiņa (1942) valodniecība 1990  
Ivars Knēts (1938–2019) mehānika 1992 1992
Jānis Vība (1937) mehānika 1992  
Rolands Rikards (1942) mehānika 1992 1997
Andris Krēsliņš (1938) enerģētika 1992  
Mārtiņš Kalniņš (1939) ķīmija 1992 1992
Raimonds Valters (1938) ķīmija 1992 1992
Andris Strakovs (1934–2017) ķīmija 1992 1995
Jānis Krastiņš (1943) arhitektūra 1992 1994
Narimants Salenieks (1938) mehānika 1994  
Valdis Kampars (1944–2022) ķīmija 1994 1997
Kārlis Rocēns (1939–2017) mehānika 1995 1997
Jānis Rudzītis (1938–2018) mehānika 1997  
Jānis Grundspeņķis (1942) informātika 1998 2003
Andris Ozols (1944) fizika 1998 2010
Pēteris Šipkovs (1944) enerģētika 2000  
Jānis Grabis (1943) materiālzinātnes 2000 2003
Leonīds Ribickis (1947) enerģētika 2001 2007
Jurijs Dehtjars (1947) fizika 2001 2008
Antans Sauļus Sauhats (1948) enerģētika 2003  
Remigijs Počs (1947) ekonomika 2003 2016
Andris Čate (1952) mehānika 2004  
Jurijs Merkurjevs (1954) informātika 2004 2014
Māris Knite (1955) fizika 2004 2012
Vladimirs Kasjanovs (1946) mehānika 2005  
Māra Jure (1961) ķīmija 2005  
Konstantīns Didenko (1946) ekonomika 2005  
Leonīds Novickis (1950–2017) informātika 2006  
Uldis Sukovskis (1952) informātika 2008  
Jānis Auziņš (1950) mehānika 2008  
Edgars Sūna (1970) ķīmija  2008  
Valdis Kokars (1951) ķīmija 2009  
Tālis Juhna (1972) ķīmija, bioloģija 2011 2017
Andrejs Krasņikovs (1956) fizika,
tehniskās zinātnes
2011 2015
Māris Turks (1976) ķīmija 2011 2014
Jānis Grabis (1974) informātika 2012  
Gita Rēvalde (1965) fizika 2016  
Aigars Jirgensons (1973) ķīmija   2017
Aleksandrs Urbahs (1958–2019) mehānika 2017  
Kristaps Jaudzems (1984) ķīmija 2017  
Egils Ginters (1961) informātika 2017  

Universitāte