RTU Karjeras centrs

RTU Karjeras centrs dibināts 2007. gada oktobrī, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp augstskolu, studentiem, darba devējiem un RTU absolventiem, kā arī lai palīdzētu jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru.

Karjeras centra uzdevumi ir:

  • dibināt un uzturēt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem;
  • konsultēt un informēt vidējās izglītības mācību iestādes par izglītības veidiem, programmām un nodarbinātības iespējām pēc konkrētas izglītības iegūšanas RTU;
  • paaugstināt studentu un absolventu konkurētspēju darba tirgū, sniegt konsultācijas un piedāvāt seminārus par profesionālās karjeras veidošanu;
  • informēt par aktualitātēm darba tirgū, par prakses iespējām Latvijā un ārzemēs;
  • sekmēt studentu sekmīgu adaptāciju augstskolas vidē, nodrošinot vispusīgu psiholoģisko atbalstu.

Āzenes iela 6 (1. stāvs), Rīga, LV-1048
+371 67089025

karjera.rtu.lv

Universitāte