RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

RTU Zelta fonds

RTU Zelta fonds

 

 

2010. gadā RTU Karjeras centrs ir sācis darbu pie projekta – RTU Zelta fonda reģistra izveides. Projektā, katrā studiju gadā, paredzēts izveidot absolventu izlasi, kurā tiks iekļauti labākie konkrētā studiju gada absolventi. Zelta fonda ceremonija ir svinīgs pasākums, kas īpašā gaisotnē saved kopā pašus labākos, vienlaicīgi arī veicinot piederību savai universitātei. Šobrīd RTU Zelta fonda reģistrā ir iekļauti jau 1194 RTU absolventi.

RTU Zelta fonda nolikums

 

 

 

RTU Zelta fonda mērķis

Cildināt izcilākos RTU absolventus, informēt sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicināt absolventu karjeras izaugsmi. Teikt Paldies, par ieguldījumu zinātnē un mērķtiecīgu pašizaugsmi.

RTU Zelta fonda uzdevumi

Izvērtēt labākos absolventus, ņemot vērā ne tikai absolventa vidējo svērto atzīmi, bet arī studiju laikā veiktās sabiedriskās aktivitātes, panākumus zinātnē, sportā un cita veida aktivitātes, tādā veidā akcentējot, cik būtiski ir būt aktīvam studentam arī ārpus lekcijām. Katra semestra absolventu izlasē tiks iekļauti absolventi no visām programmām.

 

Iepriekšējo gadu katalogi

        2017/2018                     

 

Vēsture

Gadu laikā esam cildinājuši ievērojamu skaitu absolventu. Nedaudz sīkāk informācija par iepriekšējiem gadiem pieejama zemāk.

2020./2021. studiju gada rudens un pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 409 kandidātus, no kuriem 159 tika iekļauti RTU Zelta fonda septiņpadsmitajā izlasē.
2019./2020. studiju gada rudens un pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 425 kandidātus, no kuriem 198 tika iekļauti RTU Zelta fonda sešpadsmitajā izlasē.
2018./2019. studiju gada rudens un pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 584 kandidātus, no kuriem 182 tika iekļauti RTU Zelta fonda piecpadsmitajā izlasē.
2017./2018. studiju gada rudens un pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 253 kandidātus, no kuriem 169 tika iekļauti RTU Zelta fonda četrpadsmitajā izlasē.
2016./2017. studiju gada rudens un pavasara semesstris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 188 kandidātus, no kuriem 72 tika iekļauti RTU Zelta fonda trīspadsmitajā izlasē.
2015./2016. studiju gada rudens un pavasara semesstris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 159 kandidātus, no kuriem 89 tika iekļauti RTU Zelta fonda divpadsmitajā izlasē.
2014./2015. studiju gada pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja  152 kandidātus, no kuriem 59 tika iekļauti RTU Zelta fonda vienpadsmitajā izlasē.
2014./2015. studiju gada rudens semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 58 kandidātus, no kuriem 23 tika iekļauti RTU Zelta fonda desmitajā izlasē.
2013./2014. studiju gada pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 167 kandidātus, no kuriem 77 tika iekļauti RTU Zelta fonda devītajā izlasē.
2013./2014. studiju gada rudens semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 51 kandidātu, no kuriem 20 tika iekļauti RTU Zelta fonda astotajā izlasē.
2012./2013. studiju gada pavasara semestris

RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 142 kandidātus, no kuriem 59 tika iekļauti RTU Zelta fonda septītajā izlasē.

2012./2013. studiju gada rudens semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 51 kandidātu, no kuriem 16 tika iekļauti RTU Zelta fonda sestajā izlasē.
2011./2012. studiju gada pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 145 kandidātus, no kuriem 57 tika iekļauti RTU Zelta fonda piektajā izlasē.
2011./2012. studiju gada rudens semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 52 kandidātus, no kuriem 22 tika iekļauti RTU Zelta fonda ceturtajā izlasē.
2010./2011. studiju gada pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 116 kandidātus, no kuriem 55 tika iekļauti RTU Zelta fonda trešajā izlasē.
2010./2011. studiju gada rudens semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 49 kandidātus, no kuriem 19 tika iekļauti RTU Zelta fonda otrajā izlasē.
2009./2010. studiju gada pavasara semestris
RTU Zelta fondam studiju programmu direktori izvirzīja 158 kandidātus, no kuriem 68 tika iekļauti RTU Zelta fonda pirmajā izlasē.