RTU Studentu serviss
Parādīt izvēlni
RTU Studentu serviss

Dažādības veicināšana

Dažādības veicināšana


Dažādības veicināšana

Pasaule ir dažāda, un arī augstskolu vide paliek arvien daudzveidīgāka. Tas var radīt papildu trauksmi komunikācijā ar studentiem un kolēģiem. Ar dažādību tiek domātas ne vien atšķirīgas kultūras, ticība, etniskā piederība, seksuālā orientācija, bet arī dzimums, vecums, veselības stāvoklis un sociālekonomiskais statuss. 

Pašlaik RTU Studentu serviss piedāvā:

  • Publiskus seminārus un praktiskās nodarbības par starpkultūru komunikāciju. 
  • Izveidotus informatīvus materiālus.
  • Konsultācijas par komunikāciju ar dažādu grupu pārstāvjiem, pēc pieprasījuma.
  • Sadarbību ar brīvprātīgajiem no dažādām kultūru vidēm.


Esam atvērti sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām un esam gatavi dalīties ar informāciju par noderīgiem pasākumiem un atbalsta mehānismiem. 
Ja Jums ir idejas dažādības veicināšanai, droši rakstiet mums uz .