Reitingi

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un sevi salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz reitingos iegūtajiem novērtējumiem, iespējams izdarīt secinājumus un izvirzīt jaunus mērķus studiju procesa, zinātniskās darbības un kopumā visas universitātes ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University RatingsQS University RankingsEECAU-MultirankUI GreenMetric Ranking4International Colleges & UniversitiesWorldwide Professional University RankingsWebometrics Ranking of World Universities u.c.

 

 

Eduniversal

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte un Rīgas Biznesa skola ir augstu novērtētas «Eduniversal» starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā («Eduniversal Business Schools Ranking»), un jau otro gadu pēc kārtas ierindojas četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Kopumā reitingu veido piecas palmu līgas.

«Eduniversal» reitingu veido Francijas reitingu aģentūra un konsultāciju kompānija «SMBG», kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Reitinga mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Būtisks reitinga mērķis ir arī studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana. Reitingā apkopotas labākās augstākās izglītības iestādes, kas piedalās biznesa un vadības izglītības īstenošanā Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.

Plašāka informācija par reitingu

GreenMetric

RTU – pārliecinoši ilgtspējīgākā un videi draudzīgākā Latvijas augstskola

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir ierindojusies starp zaļākajām pasaules augstskolām, zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» 2016. gadā augošas konkurences apstākļos iegūstot 135. vietu. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, RTU reitingā pakāpusies par 35 vietām un ir vienīgā Latvijas augstskola, kas novērtēta tik augstu. «GreenMetric» reitingā pasaules augstskolas sarindotas pēc to apņemšanās mazināt kaitīgo ietekmi uz vidi.

Īpaši augstu novērtēta RTU energoefektīvā infrastruktūra — šajā sadaļā RTU ieguvusi 5. vietu starp visām augstskolām, kas piedalās reitingā. Savukārt RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā atzīta par 56. zaļāko pasaulē. Augstu novērtēta arī videi draudzīga transporta izmantošana RTU, kā arī studentiem piedāvātās vides zinātnes programmas un RTU zinātnieku iesaiste energoefektivitātes projektos.

«RTU ir novērtēta kā zaļākā universitāte Latvijā, jo, attīstot RTU studentu pilsētiņu, ir nodrošināta moderna infrastruktūra ne tikai studiju procesam un pētniecībai, bet arī samazināts enerģijas patēriņš un ekspluatācijas izmaksas. Pētniecībā RTU ir starptautiski atzīti panākumi atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī RTU studenti ļoti labprāt iesaistās ar vidi saistītās aktivitātēs un sekmē apkārtējās vides sakārtošanu. RTU ilgtspējīgu attīstību un kāpumu reitingā nav sekmējis viens faktors, bet faktoru kopums,» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. 

RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins akcentē — kāpums reitingā nozīmē, ka starptautiski tiek novērtēta RTU infrastruktūra un centieni samazināt ietekmi uz vidi: «Mūsu enerģijas taupības politika, veidojot RTU infrastruktūru pēc iespējas energoefektīvāku un izmantojot atjaunojamos energoresursus universitātes darbības nodrošināšanai, ir novērtēta — šajā ziņā esam 5. labākā universitāte pasaulē.»

«GreenMetric» reitings izveidots 2010. gadā, un tajā katru gadu piedalās aizvien vairāk augstskolu – 2016. gadā tika vērtētas 516 universitātes no 74 valstīm, bet 2015. gadā – 407 augstskolas no 65 valstīm. Reitinga pirmajā trijniekā 2016. gadā ierindotas ASV Kalifornijas Deivisa Universitāte, Notingemas Universitāte Apvienotajā Karalistē un Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs Nīderlandē.  

RTU reitingā piedalās kopš 2012. gada. Aiz RTU «GreenMetric» atrodas, piemēram, Brandenburgas Tehniskā universitāte, Ālto Universitāte, Kalifornijas Riversaidas universitāte, Lodzas Universitāte, Tamperes Tehnoloģiju universitāte. Reitingā no Latvijas piedalās arī Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, Vidzemes Augstskola un Latvijas Universitāte.  

Plašāka informācija — «GreenMetric» mājaslapā.

U-Multirank

RTU augstu novērtēta absolventu nodarbinātības un spin-off uzņēmumu jomās

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) augstu novērtēta starptautiskajā augstskolu reitingā «U-Multirank», visaugstāko – A līmeņa – vērtējumu saņemot sešos vērtēšanas kritērijos, tostarp par absolventu nodarbinātības līmeni un par spin-off uzņēmumu skaitu.

«U-Multirank» reitingu veido piecas daļas – studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste, un katrā no šīm daļām augstskolas izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Visaugstāko – A – vērtējumu RTU saņēmusi par absolventu nodarbinātību, par bakalaura programmām angļu valodā, par pašu radītajiem jeb spin-off uzņēmumiem, par pēcdoktorantu īpatsvaru akadēmiskajā personālā un radošumu zinātnē. B līmeņa jeb otru augstāko vērtējumu RTU saņēmusi astoņos kritērijos, tādejādi A un B vērtējumu kopsummā uzrādot labāko sniegumu reitingā iekļauto 15 Latvijas augstskolu vidū.

Viens no galvenajiem U-Multirank mērķiem ir palīdzēt topošajiem un mobilajiem studentiem salīdzināt iespējamās augstskolas, izdarot studiju vietas izvēli. U-Multirank izveidots tā, lai jebkurš lietotājs var izveidot personalizētu reitingu, izvēloties rādītājus atbilstoši savām vēlmēm.

U-Multirank reitinga sastādīšanai plaši iesaista arī studentus no reitingā pārstāvētajām augstskolām. Studenti tiek aicināti izteikt viedokli par savu universitāti, savu studiju programmu un savu mācīšanās pieredzi. U-Multirank rīkotā studentu aptauja, respondentu skaita ziņā ir viena no lielākajām aptaujām pasaulē, kurā piedalās vairāk kā 85 000 studenti.

U-Multirank no tradicionālajiem reitingiem atšķiras ar to, ka ir veidots kā salīdzināšanas rīks, kurā lietotājs pats izvēlas pēc kuriem kritērijiem veikt augstskolu salīdzināšanu. Salīdzināšanu iespējams izdarīt gan par augstskolu kopumā, gan par atsevišķām studiju jomām.

U-Multirank ir balstīta uz metodoloģiju, kas atspoguļo gan augstākās izglītības iestāžu daudzveidību, gan universitātes izcilības dažādos aspektus starptautiskā kontekstā. Dati reitinga izveidei tiek apkopoti no vairākiem avotiem: institūcijas sniegtās informācijas; starptautiskajiem bibliometriskajiem un patentu datu bāzu datiem, kā arī no studentu aptaujām.

Pirmo reitingu U-Multirank sastādīja 2014.gadā, tas aptvēra vairāk kā 850 augstākās izglītības iestādes un 5000 studiju programmas no vairāk kā 70 valstīm. U-Multirank izstrādei finansējums tika piesaistīts no Eiropas Savienības.

Papildu informācija studentiem

«QS Graduate Employability Ranking 2018»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi «QS Graduate Employability Ranking 2018» reitingā, ieņemot vietu 301. – 500.  universitāšu grupā. Reitings atspoguļo augstākās izglītības iestāžu absolventu pozīcijas darba tirgū un to, kāda ir viņu karjera pēc augstskolu absolvēšanas.

Augstskolas reitingā izvērtētas pēc pieciem kritērijiem: augstskolas reputācija darba devēju vidū, absolventu sniegums, augstskolas sadarbība ar darba devējiem, studentu saskarsme un sadarbība ar uzņēmējiem un absolventu nodarbinātība. 30% no kopējā augstskolas vērtējuma veido augstskolu reputācija, kas noskaidrota aptaujā, izvaicājot 30 000 darba devējus visā pasaulē. 25% no vērtējuma veido absolventu sniegums, kas izvērtēts, analizējot dažādus sekmīgu karjeristu, inovatoru, bagātu cilvēku, filantropistu un veiksmīgu uzņēmēju sarakstus, lai noskaidrotu, kuras augstskolas sagatavo šos īpaši augsti kvalificētos un sekmīgos speciālistus. Arī augstskolu sadarbība ar darba devējiem veido 25% kopējā vērtējuma, un šajā kritērijā analizēta sadarbība ar globālām korporācijām pētniecības jomā, kas rezultējusies citējamos un zināšanu pārnesei derīgos pētniecības projektos, kā arī sadarbība ar uzņēmumiem prakses nodrošināšanā. Pēdējie divi kritēriji katrs veido 10% no kopējā augstskolas vērtējuma.

«RTU «QS World University Rankings» ieņem 193. vietu pasaulē darba devēju vērtējumā, atrodamies TOP 500 «Times Higher Education World Ranking» reitingā pēc kritērija, kurā izvērtēta sadarbība ar industriju, un nu esam iekļauti starp 500 labākajām universitātēm pasaulē reitingā, kurā analizēta absolventu karjera un pozīcijas darba tirgū pēc augstskolas absolvēšanas. Esam gandarīti par šī reitinga augsto novērtējumu, jo tas apliecina mūsu konkurētspēju pasaulē,» norāda RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

«QS Graduate Employability Ranking 2018»

QS Stars

RTU ierindojas pieczvaigžņu universitāšu līgā «QS Stars» vērtējumā 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) saņēmusi izcilu novērtējumu – piecas zvaigznes – starptautiskajā «QS Stars» universitāšu reitingā. Tajā piecu zvaigžņu sistēmā izvērtēts universitātes sniegums astoņās kategorijās, un sešās no tām RTU ieguvusi augstāko vērtējumu – piecas zvaigznes.

«RTU ir ļoti augstu novērtēta «QS Stars» reitingā, uzlabojot savu sniegumu visās kategorijās pret iepriekšējo izvērtējumu, kas notika 2015. gadā. Iepriekšējā vērtējumā ieguvām trīs zvaigznes, bet, mērķtiecīgi strādājot, esam spējuši uzlabot savu sniegumu. Esam veikuši nopietnas investīcijas studiju kvalitātes, infrastruktūras, pētniecības kvalitātes uzlabošanā, inovāciju sekmēšanā un start-up uzņēmumu vides pilnveidē. Šīs darbības kopumā ir sekmējušas, ka RTU ir novērtēta vienā līmenī ar, piemēram, Lundas Universitāti Zviedrijā vai Olborgas Universitāte Dānijā,» saka Juris Iljins, RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors.

Ar piecām zvaigznēm novērtēts RTU sniegums šādās kategorijās: studiju kvalitāte, absolventu nodarbinātība, internacionalizācija, studiju vide, inovācijas, sociālā atbildība. Reitingā vērtēta arī universitātes pētniecība un specializācija – datorzinātnes nozarē. 

Katra no astoņām pamatkategorijām iedalīta vairākās apakškategorijās. Studiju kvalitātes jomā augstu novērtēta studentu apmierinātība ar universitāti kopumā, apmierinātība ar studiju darbu, kā arī turpmākās studiju iespējas. Nodarbinātības jomā maksimālo punktu skaitu ieguvuši absolventu nodarbinātības rādītāji, kā arī RTU reputācija darba devēju vidū. Internacionalizācijas jomā RTU saņēmusi maksimālp iespējamo vērtējumu vairākās apakškategorijās, tostarp kategorijās «Starptautiskā sadarbība pētniecībā», «Starptautiskā daudzveidība» un «Ienākošo apmaiņas studentu proporcija».

Izvērtējot universitātes vidi, atzinību guvušas RTU sniegtās sporta iespējas, IT infrastruktūra un ievērojamais studentu organizāciju skaits. Inovāciju jomā RTU saņēmusi maksimālo punktu skaitu visās apakškategorijās – augstu novērtēts gan RTU reģistrēto patentu, gan nozares pētījumu, gan spin-off uzņēmumu skaits. Vērtējot RTU sniegtās sociālās iekļaušanās iespējas, atzinību izpelnījušās RTU piedāvātās stipendijas, atbalsts studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

«QS Stars» ir izvērtējums, kas studentiem ļauj iegūt plašāku priekšstatu par iestādes kvalitāti. Atšķirībā no vairuma reitingu, kuri vērtē universitāšu sniegumu, tās secīgi saranžējot, «QS Stars» ļauj novērtēt katras universitātes sniegumu konkrētās jomās un jautājumos, sniedzot iespēju, piemēram, uzzināt absolventu nodarbinātības rādītājus, studiju vides novērtējumu, sociālās iekļaušanas līmeni un citus potenciālus absolventus interesējošus jautājumus. Dalība reitingā universitātēm ir brīvprātīga un sniedz salīdzināmu ārēju izvērtējumu par to, cik veiksmīga ir bijusi universitātes darbība.

Papildu informācija par topu

QS World University Rankings 2019

RTU – pirmajā vietā no Latvijas augstskolām «QS World University Rankings 2019»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2019» iekļuvusi 751. – 800. vietā, un šis rādītājs ir augstākais no reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Visaugstāk reitingā novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, kā arī ārvalstu studentu īpatsvars.

«Kopš pagājušajā gada, kad RTU pirmo reizi tika iekļauta «QS World University Rankings», jau otro gadu šīs starptautiskās reitinga aģentūras vērtējumā esam vadošā universitāte Latvijā. Kopējie reitinga rezultāti liecina, ka konkurence pieaug un Latvijas universitātēm starptautiskajā līmenī ir arvien grūtāk sacensties zemā finansējuma dēļ. Lai gan RTU demonstrē labāko sniegumu Latvijā, mums ambīcijas ir jāuzstāda starptautiski, lai konkurētu ar reģiona vadošajām universitātēm,» uzsver RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Reitingā iekļautās 1000 augstskolas no 85 valstīm izvērtētas pēc sešiem kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, darba devēju reputācijas, citējamības, studentu un akadēmiskā personāla proporcijas, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvara. Visaugstāk reitingā novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, ārvalstu studentu īpatsvars, studentu un akadēmiskā personāla proporcija. No Latvijas reitingā iekļuvušas Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte, ieņemot 801. – 1000. vietu.

Akadēmiskās un darba devēju reputācijas izvērtējums veidots, balstoties plašās starptautiskajās aptaujās. Viedokli par RTU izteikuši ne vien Latvijas, bet arī citu valstu darba devēji un akadēmiķi. Augstskolu sniegums pārējos četros kritērijos izvērtēts, balstoties to sniegtajos datos, kuri pārbaudīti pēc starptautiski pieejamās informācijas.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad topa pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenforda Universitāte, bet trešajā – Hārvarda Universitāte. Reitinga rezultāti tika publiskoti 6. jūnijā.

«QS World University Rankings»

QS University Rankings: EECA

QS Eiropas un Vidusāzijas reitings

Rīgas Tehniskā universitāte 2016. gadā QS EECA reitingā ieņem 64. vietu starp 200 vadošajām universitātēm.

QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) ir Eiropas un Vidusāzijas reģionālais reitings, kuru īsteno QS World University Rankings (QS) . QS EECA reitings pirmo reizi publicēts 2014. gadā un šobrīd tajā tiek iekļautas Top 200 universitātes.

QS universitāšu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem, kurā ir apkopotas vairāk kā 800 pasaules vadošās universitātes. Šāds reitings tiek veidots, lai studentiem, kuri vēlas doties studēt uz pasaulē atzītākajām universitātēm, būtu vieglāk izdarīt izvēli.  

Kopumā QS veido piecus reģionālos reitingus:

 • Āzijas,
 • Latīņamerikas,
 • Arābu,
 • BRICS (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika),
 • Austrumeiropas un Vidusāzijas (EECA).

Veidojot QS EECA reitingu universitātes tiek novērtētas pēc deviņiem galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina iekļūšanu reitingā:

 • Akadēmiskā reputācija: kurā akadēmisko aprindu pārstāvji visā pasaulē sniedz savu vērtējumu par universitāti, kura viņuprāt veic savu darbu vislabāk;
 • Darba devēju reputācija: aptauju rezultāti, kuros darba devēji sniedz informāciju par viņuprāt labākajām universitātēm, kuras sagatavo labākos speciālistus;
 • Akadēmiskā personāla un studentu proporcija: tiek vērtēta studentu skaita proporcija pret pilna laika akadēmiskā personāla skaitu, tādējādi norādot par katras iestādes apņemšanos nodrošināt augstus akadēmiskās atbalsta standartus;
 • Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits: šis indikators parāda pētniecības produktivitāti, balstoties uz akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaitu;
 • Ietekme tīmeklī: atspoguļo universitātes klātbūtni tiešsaistē, viens no aspektiem, ko vērtē, ir gatavība starptautiskajai iesaistei un komunikācijai.
 • Akadēmiskais personāls ar doktora grādu: tiek ņemts vērā tas, cik liels skaits no mācībspēkiem ir doktori.
 • Zinātnisko publikāciju citējamība: šī indikatora mērķis ir novērtēt pētniecības ietekmi pēc tā, cik bieži organizācijas zinātniskās citē citi pētnieki visā pasaulē.
 • Starptautiskie mācībspēki un starptautiskie studenti: šos divus indikatorus veido ārzemju studentu un personāla proporcija universitātē, norādot nacionālo daudzveidību universitātē, kā arī atspoguļojot panākumus piesaistot mācībspēkus un studentus no dažādām valstīm.

Papildu informācija par reitingu

«The Times Higher Education World University Rankings 2019»

Rīgas Tehniskā universitāte uzlabojusi savu sniegumu vairākos «The Times Higher Education World University Rankings 2019» reitinga kritērijos. Šajā reitingā iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, novērtējot to sniegumu studijās, sadarbībā ar industriju, internacionalizācijā, kā arī zinātnē un citējamībā.

«Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, RTU novērtējums šogad ir ievērojami kāpis. RTU rezultāti uzlabojušies četros no pieciem galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Īpaši jāizceļ kāpums ar zinātni un pētniecību saistītajos indikatoros un mūsu sadarbības ar industriju augstais vērtējums – pēc šī kritērija esam ierindoti starp 300 labākajām universitātēm pasaulē,» uzsver RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Zinātnes kritērijā tiek ņemti vērā reputācijas aptaujas rezultāti, universitāšu ienākumi no pētniecības un tās produktivitāte. Internacionalizācijas kritērijā tiek vērtēts ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Sniegumu studijās vērtē pēc reputācijas aptaujas rezultātiem, studentu un mācībspēku skaita savstarpējās attiecības, mācībspēku ar doktora grādu īpatsvaru, kā arī citiem rādītājiem. Savukārt citējamība jeb pētniecības ietekme atklāj universitāšu lomu jaunu zināšanu un ideju radīšanā un izplatīšanā. 

«The Times Higher Education World University Rankings 2019» dati tika publiskoti 26. septembrī, un RTU reitingā ierindojusies 801.–1000. grupā. No Latvijas reitingā iekļuvusi un tajā pašā grupā atrodas Latvijas Universitāte, bet kopvērtējumā labākus rezultātus uzrādījusi RTU. No pārējām Baltijas valstīm reitingā ir Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Tartu Universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte (abas no Apvienotās Karalistes), bet trešajā vietā – Stenforda Universitāte (ASV). 

«The Times Higher Education World University Rankings» tiek veidots jau 14. gadu, un tajā iekļautas 1250 pasaules augstākās izglītības institūcijas. Reitingā izvērtēts plašs datu klāsts – gan augstskolu sniegtā, gan aptaujās iegūtā, gan cita informācija, tostarp «Elsevier» bibliometriskie dati, kā arī vairāk nekā 14 miljonu publikāciju piecu gadu perioda citējamības rādītāji. Reitingu auditē auditorkompānija «PwC». 

«Times Higher Education (THE) BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi vienā no pasaulē vadošajiem universitāšu reitingiem – Times Higher Education (THE) BRICS & Emerging Economies University Rankigs 2017 TOP 300, ieņemot 201. – 250. vietu. 

 

RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis uzsver: «Iekļūšana starp 250 pasaules attīstības lielvalstu labākajām universitātēm vēlreiz apliecina, ka RTU pēdējo gadu darba rezultāti ir redzami ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Šo panākumu vēl spilgtāku padara tas, ka esam apsteiguši daudzkārt labāk finansētas universitātes, pateicoties RTU akadēmiskā personāla un studentu iecerēm un darba sparam.»

RTU iekļūšana THE BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) & Emerging Economies University Rankigs 2017 TOP 300 ir svarīgs notikums ne vien RTU, bet visas Latvijas augstākās izglītības jomai kopumā, jo apliecina tās starptautisko konkurētspēju. Reitinga rezultāti nozīmē, ka RTU ir viena no 50 jauno ekonomikas valstu augstākās izglītības iestādēm, kas iekļuvušas šajā reitingā, un viena no 41 valsts universitātēm, kas iekļuvušas finālistu jeb 300 visaugstāk novērtēto augstskolu sarakstā.  

Reitingā, kura rezultāti tika publiskoti 30. novembrī, tiek vērtēts universitāšu sniegums piecās darbības jomās un iegūto vietu nosaka to vērtējuma kopsumma: studijas (studiju vide – 30%), pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija – 30%), citējamība (pētniecības ietekme – 20%), starptautiskā perspektīva (personāls, studenti, pētniecība – 10%) un industrijas ienākumi (zināšanu pārnese – 10%). Reitinga metodoloģija veidota, īpašu uzmanību pievēršot augstskolu sadarbības ar industriju un starptautiskās perspektīvas izvērtējumam, jo tieši šie indikatori ir sevišķi nozīmīgi jauno ekonomiku kontekstā.  

Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Pekinas Universitāte (Peking University, Ķīna), Cinhua Universitāte (Tsinghua University, Ķīna), bet trešajā – Lomonosova Maskavas Valsts universitāte (Lomonosov Moscow State University, Krievija). Līdztekus RTU arī Latvijas Universitāte ieņem 201.–250. vietu šajā reitingā.

«The Times Higher Education»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education» Eiropas labāko universitāšu reitingā, ieņemot 301.–400. vietu. Reitinga pamatā ir ietekmīgā universitāšu reitinga «The Times Higher Education World University Rankings» dati, kurā RTU pirmo reizi iekļuva 2016. gada septembrī.

«RTU «Times Higher Education» Eiropas universitāšu reitingā iekļauta līdzvērtīgā vietā kā Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Universitāte, kuru finansējums ir vairākas reizes lielāks. Tātad mūsu sniegums studentu sagatavošanā un zinātnē ir līdzvērtīgs. Ar papildu investīcijām RTU savu sniegumu var uzlabot un sasniegt vēl augstākas pozīcijas starptautiskā vērtējumā,» uzskata RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Reitinga pirmajā vietā ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Londonas Imperiālā koledža. No Baltijas valstīm reitingā iekļuvušas sešas augstskolas – RTU, Latvijas Universitāte, Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte, kuras ierindojušās 301+ universitāšu grupā, kā arī Tartu Universitāte, ieņemot 151.–160. vietu. 

Reitings

Universitāte