Reitingi

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un sevi salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz reitingos iegūtajiem novērtējumiem, iespējams izdarīt secinājumus un izvirzīt jaunus mērķus studiju procesa, zinātniskās darbības un kopumā visas universitātes ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University RatingsQS University RankingsEECAU-MultirankUI GreenMetric Ranking4International Colleges & UniversitiesWorldwide Professional University RankingsWebometrics Ranking of World Universities u.c.

 

 

Eduniversal Best Masters Ranking 2019

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) ceturto gadu pēc kārtas «Eduniversal» pasaules labāko biznesa skolu reitingā iekļauta četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmisko līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. IEVF maģistra programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» novērtēta kā labākā Austrumeiropā.

Pasaules labāko biznesa skolu maģistra studiju reitingā «Eduniversal Best Masters Ranking 2019» iekļautas desmit no 12 RTU IEVF un RBS īstenotām maģistra studiju programmām, apliecinot to kvalitāti un starptautisko konkurētspēju. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visu programmu novērtējums ir uzlabojies, piemēram, programma «Visaptverošā kvalitātes vadība» reitingā pakāpusies par 19. vietām. Starp 100 pasaules labākajām maģistra studiju programmām tā ierindota 12. vietā kvalitātes vadības jomā. Augstāku starptautisko novērtējumu ieguvusi arī programma «Muitas un nodokļu administrēšana», kas ir pirmā Pasaules Muitas organizācijas akreditētā studiju programma. Reitingā tā novērtēta kā 30. labākā pasaulē savā jomā.

Starp 100 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām pasaulē ir iekļautas vēl divas RTU IEVF programmas – «Pilsētu un reģionu inženierekonomika» (23. vieta ilgtspējīgas attīstības un vides pārvaldības jomā) un «Uzņēmējdarbība un vadīšana» (36. vieta uzņēmējdarbības jomā). Programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» ierindota 18. vietā starp 50 labākajām programmām pasaulē.

200 Austrumeiropas labāko universitāšu un biznesa skolu programmu vidū RTU IEVF īstenotās ieņem vadošās pozīcijas, piemēram, profesionālā programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» atzīta par labāko šajā jomā. Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās. Programmas «Uzņēmējdarbības finanses» un «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» reitingā ieņem ceturto vietu katra savā jomā, bet akadēmiskā programma «Ekonomika» – sesto vietu. Savukārt RBS programma «Uzņēmumu un organizāciju vadīšana» reitingā iekļauta pat trīs reizes – tā atzīta par 14. labāko mārketinga, ceturto labāko «Professional MBA» un 15. labāko «Executive MBA» jomā 200 labāko Austrumeiropas reģiona programmu vidū.

Francijas reitingu un konsultāciju kompānija «SMBG» ik gadu veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu «Eduniversal Business Schools Ranking» un labāko maģistrantūras un MBA programmu reitingu 50 dažādos specializācijas virzienos 154 pasaules valstīs. «Eduniversal Business Schools Ranking» veido piecu palmu līga. Augstajā četru palmu līgā iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi, tajā skaitā RTU un RBS. Reitingu mērķis ir palīdzēt studentiem izvēlēties piemērotākās skolas Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.

Plašāka informācija par Eduniversal augstskolu reitingu

GreenMetric

RTU – pārliecinoši ilgtspējīgākā un videi draudzīgākā Latvijas augstskola

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir ierindojusies starp zaļākajām pasaules augstskolām, zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» 2018. gadā augošas konkurences apstākļos iegūstot 128. vietu. Salīdzinājumā ar 2017. gadu, RTU reitingā pakāpusies par 20 vietām un ir vienīgā Latvijas augstskola, kas novērtēta tik augstu. «GreenMetric» reitingā pasaules augstskolas sarindotas pēc to apņemšanās mazināt kaitīgo ietekmi uz vidi.

Visaugstākos rezultātus, ieņemot 49. vietu, RTU uzrāda energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošu aktivitāšu jomā. Ļoti augstu novērtēta arī RTU darbība atkritumu apsaimniekošanas un vides izglītības, kā arī citās jomās.

«RTU ir novērtēta kā zaļākā universitāte Latvijā, jo, attīstot RTU studentu pilsētiņu, ir nodrošināta moderna infrastruktūra ne tikai studiju procesam un pētniecībai, bet arī samazināts enerģijas patēriņš un ekspluatācijas izmaksas. Pētniecībā RTU ir starptautiski atzīti panākumi atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī RTU studenti ļoti labprāt iesaistās ar vidi saistītās aktivitātēs un sekmē apkārtējās vides sakārtošanu. RTU ilgtspējīgu attīstību un kāpumu reitingā nav sekmējis viens faktors, bet faktoru kopums» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. 

RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins akcentē — kāpums reitingā nozīmē, ka starptautiski tiek novērtēta RTU infrastruktūra un centieni samazināt ietekmi uz vidi: «Mūsu enerģijas taupības politika, veidojot RTU infrastruktūru pēc iespējas energoefektīvāku un izmantojot atjaunojamos energoresursus universitātes darbības nodrošināšanai, ir novērtēta — šajā ziņā esam 5. labākā universitāte pasaulē.»

«GreenMetric» reitings izveidots 2010. gadā, un tajā katru gadu piedalās aizvien vairāk augstskolu – 2018. gadā tika vērtētas 719 universitātes no 82 valstīm, bet 2017. gadā – 619 augstskolas no 76 valstīm. Reitinga pirmajā trijniekā 2018. gadā ierindotas ASV Kalifornijas Deivisa Universitāte, Notingemas Universitāte Apvienotajā Karalistē un Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs Nīderlandē.  

RTU reitingā piedalās kopš 2012. gada. Aiz RTU «GreenMetric» atrodas, piemēram, Vīnes Tehniskā universitāte, Kalifornijas Riversaidas universitāte un Lodzas Universitāte. Reitingā no Latvijas piedalās arī Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, Vidzemes Augstskola un Latvijas Universitāte. 

Plašāka informācija — GreenMetric mājaslapā.

U-Multirank

RTU augstu novērtēta absolventu nodarbinātības un spin-off uzņēmumu jomās

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) augstu novērtēta starptautiskajā augstskolu reitingā «U-Multirank», visaugstāko – A līmeņa – vērtējumu saņemot sešos vērtēšanas kritērijos, tostarp par absolventu nodarbinātības līmeni un par spin-off uzņēmumu skaitu.

«U-Multirank» reitingu veido piecas daļas – studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste, un katrā no šīm daļām augstskolas izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Visaugstāko – A – vērtējumu RTU saņēmusi par absolventu nodarbinātību, par bakalaura programmām angļu valodā, par pašu radītajiem jeb spin-off uzņēmumiem, par pēcdoktorantu īpatsvaru akadēmiskajā personālā un radošumu zinātnē. B līmeņa jeb otru augstāko vērtējumu RTU saņēmusi astoņos kritērijos, tādejādi A un B vērtējumu kopsummā uzrādot labāko sniegumu reitingā iekļauto 15 Latvijas augstskolu vidū.

Viens no galvenajiem U-Multirank mērķiem ir palīdzēt topošajiem un mobilajiem studentiem salīdzināt iespējamās augstskolas, izdarot studiju vietas izvēli. U-Multirank izveidots tā, lai jebkurš lietotājs var izveidot personalizētu reitingu, izvēloties rādītājus atbilstoši savām vēlmēm.

U-Multirank reitinga sastādīšanai plaši iesaista arī studentus no reitingā pārstāvētajām augstskolām. Studenti tiek aicināti izteikt viedokli par savu universitāti, savu studiju programmu un savu mācīšanās pieredzi. U-Multirank rīkotā studentu aptauja, respondentu skaita ziņā ir viena no lielākajām aptaujām pasaulē, kurā piedalās vairāk kā 85 000 studenti.

U-Multirank no tradicionālajiem reitingiem atšķiras ar to, ka ir veidots kā salīdzināšanas rīks, kurā lietotājs pats izvēlas pēc kuriem kritērijiem veikt augstskolu salīdzināšanu. Salīdzināšanu iespējams izdarīt gan par augstskolu kopumā, gan par atsevišķām studiju jomām.

U-Multirank ir balstīta uz metodoloģiju, kas atspoguļo gan augstākās izglītības iestāžu daudzveidību, gan universitātes izcilības dažādos aspektus starptautiskā kontekstā. Dati reitinga izveidei tiek apkopoti no vairākiem avotiem: institūcijas sniegtās informācijas; starptautiskajiem bibliometriskajiem un patentu datu bāzu datiem, kā arī no studentu aptaujām.

Pirmo reitingu U-Multirank sastādīja 2014.gadā, tas aptvēra vairāk kā 850 augstākās izglītības iestādes un 5000 studiju programmas no vairāk kā 70 valstīm. U-Multirank izstrādei finansējums tika piesaistīts no Eiropas Savienības.

Papildu informācija studentiem

QS Graduate Employability Ranking

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi «QS Graduate Employability Ranking 2019» reitingā, ieņemot vietu 301. – 500.  universitāšu grupā. Reitings atspoguļo augstākās izglītības iestāžu absolventu pozīcijas darba tirgū un to, kāda ir viņu karjera pēc augstskolu absolvēšanas.

Augstskolas reitingā izvērtētas pēc pieciem kritērijiem: augstskolas reputācija darba devēju vidū, absolventu sniegums, augstskolas sadarbība ar darba devējiem, studentu saskarsme un sadarbība ar uzņēmējiem un absolventu nodarbinātība. 30% no kopējā augstskolas vērtējuma veido augstskolu reputācija, kas noskaidrota aptaujā, izvaicājot 30 000 darba devējus visā pasaulē. 25% no vērtējuma veido absolventu sniegums, kas izvērtēts, analizējot dažādus sekmīgu karjeristu, inovatoru, bagātu cilvēku, filantropistu un veiksmīgu uzņēmēju sarakstus, lai noskaidrotu, kuras augstskolas sagatavo šos īpaši augsti kvalificētos un sekmīgos speciālistus. Arī augstskolu sadarbība ar darba devējiem veido 25% kopējā vērtējuma, un šajā kritērijā analizēta sadarbība ar globālām korporācijām pētniecības jomā, kas rezultējusies citējamos un zināšanu pārnesei derīgos pētniecības projektos, kā arī sadarbība ar uzņēmumiem prakses nodrošināšanā. Pēdējie divi kritēriji katrs veido 10% no kopējā augstskolas vērtējuma.

«RTU «QS World University Rankings» ieņem 175. vietu pasaulē darba devēju vērtējumā, atrodamies TOP 500 «Times Higher Education World Ranking» reitingā pēc kritērija, kurā izvērtēta sadarbība ar industriju, un nu esam iekļauti starp 501 labākajām universitātēm pasaulē reitingā, kurā analizēta absolventu karjera un pozīcijas darba tirgū pēc augstskolas absolvēšanas. Esam gandarīti par šī reitinga augsto novērtējumu, jo tas apliecina mūsu konkurētspēju pasaulē,» norāda RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

«QS Graduate Employability Ranking»

QS Stars

RTU ierindojas pieczvaigžņu universitāšu līgā «QS Stars» vērtējumā 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) saņēmusi izcilu novērtējumu – piecas zvaigznes – starptautiskajā «QS Stars» universitāšu reitingā. Tajā piecu zvaigžņu sistēmā izvērtēts universitātes sniegums astoņās kategorijās, un sešās no tām RTU ieguvusi augstāko vērtējumu – piecas zvaigznes.

«RTU ir ļoti augstu novērtēta «QS Stars» reitingā, uzlabojot savu sniegumu visās kategorijās pret iepriekšējo izvērtējumu, kas notika 2015. gadā. Iepriekšējā vērtējumā ieguvām trīs zvaigznes, bet, mērķtiecīgi strādājot, esam spējuši uzlabot savu sniegumu. Esam veikuši nopietnas investīcijas studiju kvalitātes, infrastruktūras, pētniecības kvalitātes uzlabošanā, inovāciju sekmēšanā un start-up uzņēmumu vides pilnveidē. Šīs darbības kopumā ir sekmējušas, ka RTU ir novērtēta vienā līmenī ar, piemēram, Lundas Universitāti Zviedrijā vai Olborgas Universitāte Dānijā,» saka Juris Iljins, RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors.

Ar piecām zvaigznēm novērtēts RTU sniegums šādās kategorijās: studiju kvalitāte, absolventu nodarbinātība, internacionalizācija, studiju vide, inovācijas, sociālā atbildība. Reitingā vērtēta arī universitātes pētniecība un specializācija – datorzinātnes nozarē. 

Katra no astoņām pamatkategorijām iedalīta vairākās apakškategorijās. Studiju kvalitātes jomā augstu novērtēta studentu apmierinātība ar universitāti kopumā, apmierinātība ar studiju darbu, kā arī turpmākās studiju iespējas. Nodarbinātības jomā maksimālo punktu skaitu ieguvuši absolventu nodarbinātības rādītāji, kā arī RTU reputācija darba devēju vidū. Internacionalizācijas jomā RTU saņēmusi maksimālp iespējamo vērtējumu vairākās apakškategorijās, tostarp kategorijās «Starptautiskā sadarbība pētniecībā», «Starptautiskā daudzveidība» un «Ienākošo apmaiņas studentu proporcija».

Izvērtējot universitātes vidi, atzinību guvušas RTU sniegtās sporta iespējas, IT infrastruktūra un ievērojamais studentu organizāciju skaits. Inovāciju jomā RTU saņēmusi maksimālo punktu skaitu visās apakškategorijās – augstu novērtēts gan RTU reģistrēto patentu, gan nozares pētījumu, gan spin-off uzņēmumu skaits. Vērtējot RTU sniegtās sociālās iekļaušanās iespējas, atzinību izpelnījušās RTU piedāvātās stipendijas, atbalsts studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

«QS Stars» ir izvērtējums, kas studentiem ļauj iegūt plašāku priekšstatu par iestādes kvalitāti. Atšķirībā no vairuma reitingu, kuri vērtē universitāšu sniegumu, tās secīgi saranžējot, «QS Stars» ļauj novērtēt katras universitātes sniegumu konkrētās jomās un jautājumos, sniedzot iespēju, piemēram, uzzināt absolventu nodarbinātības rādītājus, studiju vides novērtējumu, sociālās iekļaušanas līmeni un citus potenciālus absolventus interesējošus jautājumus. Dalība reitingā universitātēm ir brīvprātīga un sniedz salīdzināmu ārēju izvērtējumu par to, cik veiksmīga ir bijusi universitātes darbība.

Papildu informācija par topu

QS World University Rankings 2020

RTU kāpj prestižajā «QS World University Rankings», nostiprinot līderpozīcijas Latvijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2020» salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pakāpusies uz 701. – 750. vietu grupu, un šis rādītājs ir augstākais no reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Pārējās divas Latvijas universitātes saglabājušas 801. – 1000. vietu. RTU visaugstāko atzinību izpelnījusies par ārvalstu studentu piesaisti, reputāciju darba devēju vidū un uzlabojusi savu starptautisko prestižu.

Reitingā iekļauta 1001 labākā augstskola pasaulē no 82 valstīm. Augstākās izglītības iestādes izvērtētas pēc sešiem kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, reputācijas darba devēju vidū, citējamības, studentu un akadēmiskā personāla proporcijas, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvara. 

Reitingā visaugstāk novērtēts ārvalstu studentu pieaugums RTU, globālajā vērtējumā ieņemot 437. vietu, savukārt pēc reputācijas darba devēju vidū RTU ierindojas 449. vietā, tāpat vērā ņemams ir ārvalstu mācībspēku īpatsvara pieaugums, kas RTU ierindo 543. vietā. Tieši ārvalstu mācībspēku īpatsvara indikatorā RTU uzrādījusi visstraujāko kāpumu, paaugstinot savu pozīciju par 39 vietām kopš pagājušā gada. 

RTU «QS World University Rankings» iekļauta jau trešo gadu pēc kārtas. No Latvijas reitingā iekļauta arī Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte, kuras gan tāpat kā iepriekšējā gadā ieņem 801. – 1000. vietu.

Akadēmiskās un darba devēju reputācijas izvērtējums veidots, balstoties plašās starptautiskajās aptaujās. Viedokli par RTU izteikuši ne vien Latvijas, bet arī citu valstu darba devēji un akadēmiķi, un šis fakts izceļ šī prestižā starptautiskā reitinga ievērojamo starptautisko nozīmi. Augstskolu sniegums pārējos četros kritērijos izvērtēts, balstoties to sniegtajos datos, kuri pārbaudīti pēc starptautiski pieejamās informācijas.

Tāpat kā iepriekšējos divos gados, arī šogad «QS World University Rankings» pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenforda Universitāte, bet trešajā – Hārvarda Universitāte. Reitinga rezultāti publiskoti 19. jūnijā. 

Pārliecinoši labākos rezultātus no 18 Latvijas augstskolām RTU uzrāda arī jūnija sākumā publiskotajā «U-Multirank» reitingā, vienīgā no Latvijas saņemot vislielāko skaitu augstākā jeb A līmeņa  vērtējumu 11 vērtēšanas kritērijos, piemēram, par absolventu nodarbinātības līmeni, pašu dibināto jeb spin-off uzņēmumu skaitu, zinātnei piesaistīto finansējumu.

«QS World University Rankings»

QS University Rankings: EECA

QS Eiropas un Vidusāzijas reitings

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) «QS Emerging Europe and Central Asia (ECCA) 2020» reitingā ieņem 54. vietu. ECCA ir Eiropas un Centrālāzijas reģionālais augstskolu reitings un pavisam tajā iekļautas 350 reģiona vadošās augstskolas.

Reģionālā līmenī visaugstāk novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, internacionalizācijas līmenis, sasniedzot augstu ārvalstu mācībspēku un studentu īpatsvaru, kā arī akadēmiskā reputācija.

No Latvijas reitingā iekļuvušas vēl piecas augstskolas: – Latvijas Universitāte ieņem 39. vietu, Rīgas Stradiņa universitāte ierindojusies 141. vietā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 174. vietā, Daugavpils Universitāte – 231.- 240. vietā un Transporta sakaru institūts 301. – 350. vietā.  No Baltijas valstu augstskolā visaugstāk novērta Tartu Universitāte, kas reitingā ieņem 5. pozīciju. Reitinga pirmo vietu ieņem Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, otro – Sanktpēterburgas Valsts universitāte, bet trešo – Novosibirskas Valsts universitāte. 

Veidojot QS EECA reitingu universitātes tiek novērtētas pēc deviņiem galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina iekļūšanu reitingā:

  • Akadēmiskā reputācija: kurā akadēmisko aprindu pārstāvji visā pasaulē sniedz savu vērtējumu par universitāti, kura viņuprāt veic savu darbu vislabāk;
  • Darba devēju reputācija: aptauju rezultāti, kuros darba devēji sniedz informāciju par viņuprāt labākajām universitātēm, kuras sagatavo labākos speciālistus;
  • Akadēmiskā personāla un studentu proporcija: tiek vērtēta studentu skaita proporcija pret pilna laika akadēmiskā personāla skaitu, tādējādi norādot par katras iestādes apņemšanos nodrošināt augstus akadēmiskās atbalsta standartus;
  • Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits: šis indikators parāda pētniecības produktivitāti, balstoties uz akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaitu;
  • Ietekme tīmeklī: atspoguļo universitātes klātbūtni tiešsaistē, viens no aspektiem, ko vērtē, ir gatavība starptautiskajai iesaistei un komunikācijai;
  • Akadēmiskais personāls ar doktora grādu: tiek ņemts vērā tas, cik liels skaits no mācībspēkiem ir doktori;
  • Zinātnisko publikāciju citējamība: šī indikatora mērķis ir novērtēt pētniecības ietekmi pēc tā, cik bieži organizācijas zinātniskās citē citi pētnieki visā pasaulē;
  • Starptautiskie mācībspēki un starptautiskie studenti: šos divus indikatorus veido ārzemju studentu un personāla proporcija universitātē, norādot nacionālo daudzveidību universitātē, kā arī atspoguļojot panākumus piesaistot mācībspēkus un studentus no dažādām valstīm.

Papildu informācija par reitingu

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020

«The Times Higher Education World University Rankings 2020» RTU ierindojusies reitinga 1000+. grupā. Šajā reitingā iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, novērtējot to sniegumu studijās, sadarbībā ar industriju, internacionalizācijā, kā arī zinātnē un citējamībā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, RTU novērtējums šogad ir kāpis trijos no pieciem galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Ar zinātni un pētniecību saistītajos indikatoros, internacionalizācijā un sadarbības ar industriju ir uzrādīts augsts vērtējums. Pēc sadarbības ar industriju RTU ir ierindota starp 300 labākajām universitātēm pasaulē jau otro gadu pēc kārtas.

Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Zinātnes kritērijā tiek ņemti vērā reputācijas aptaujas rezultāti, universitāšu ienākumi no pētniecības un tās produktivitāte. Internacionalizācijas kritērijā tiek vērtēts ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Sniegumu studijās vērtē pēc reputācijas aptaujas rezultātiem, studentu un mācībspēku skaita savstarpējās attiecības, mācībspēku ar doktora grādu īpatsvaru, kā arī citiem rādītājiem. Savukārt citējamība jeb pētniecības ietekme atklāj universitāšu lomu jaunu zināšanu un ideju radīšanā un izplatīšanā. 

«The Times Higher Education World University Rankings 2020» dati tika publiskoti 12. septembrī, un RTU reitingā ierindojusies 1000+. grupā. No Latvijas reitingā ir iekļautas vēl divas universitātes – Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. No pārējām Baltijas valstīm reitingā ir iekļauta: Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte. 

«The Times Higher Education World University Rankings 2020» dati tika publiskoti 2019. gada 12. septembrī. No Latvijas reitingā ir iekļautas vēl divas universitātes – Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. No pārējām Baltijas valstīm reitingā ir iekļauta Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte.

Plašāka informācija

Times Higher Education (THE) Rankings: BRICS & Emerging Economies

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ievērojami pakāpusies vienas no pasaules prestižākajām reitingu aģentūrām «Times Higher Education» (THE) veidotajā jaunās ekonomikas valstu universitāšu reitingā «THE Emerging Economies University Rankigs 2019», ieņemot 196. vietu un kļūstot par augstāk novērtēto no reitingā iekļautajām Latvijas augstskolām. 

Iepriekšējā izvērtējumā RTU ierindojās 251.-300. vietā. RTU ir vienīgā no Baltijas valstu universitātēm, kuras novērtējums ir paaugstinājies. Pārējās augstskolas ir piedzīvojušas kritumu vai palikušas iepriekšējās pozīcijās. Reitings tiek veidots sesto reizi un tajā iekļautas 442 universitātes no 43 jaunās ekonomikas valstīm. No Latvijas reitingā ir iekļautas divas universitātes - RTU ierindojas 196. vietā, bet Latvijas Universitāte  ierindojas 251.–300. vietā. 

«RTU kāpums reitingā noticis, pateicoties zinātniskās darbības aktivitātes pieaugumam – tieši RTU zinātnieki salīdzinājumā ar citu Latvijas augstskolu pētniekiem visaktīvāk publicējas nozīmīgajā Scopus datubāzē, sniedzot lielu zinātnes ieguldījumu tautsaimniecībā. Tomēr vēl svarīgāk par kvantitāti ir tas, ka mūsu publikācijas ir kļuvušās kvalitatīvākas. Starptautiskā atpazīstamība un citējamība ir augusi, aizvien vairāk mūsu veikums zinātnē tiek novērtēts. Viens no RTU veiksmes faktoriem ir starptautiskā sadarbība, piemēram, ar Eiropas Kodolpētniecības centru, Eiropas kosmosa aģentūru,» saka RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins. 

Reitingā vērtēts universitāšu sniegums piecās darbības jomās: studijas (studiju vide) – 30%, pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija) – 30%, citējamība (pētniecības ietekme) – 20%, starptautiskā perspektīva (personāls, studenti, pētniecība) – 10% un industrijas ienākumi (zināšanu pārnese) – 10%. Iegūto vietu nosaka vērtējuma kopsumma. RTU sniegums visaugstāk novērtēts internacionalizācijas, zināšanu pārneses, kā arī studiju jomā. 

Pirmajās trijās reitinga vietās ierindojas Ķīnas augstskolas – pirmā ir Cinhua Universitāte (Tsinghua University), otrā – Pekinas Universitāte (Peking University), bet trešā – Džedzjanas Universitāte (Zhejiang University). Ķīna ir arī reitingā visplašāk – ar 72 universitātēm – pārstāvētā valsts, aiz tās ar 49 universitātēm ierindojas Indija, bet Krieviju pārstāv 35 augstākās izglītības iestādes.

Plašāka informācija

Times Higher Education (THE) Rankings: Best universities in Europe

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education» Eiropas labāko universitāšu 2019. gada reitingā, ieņemot dalītu 361. vietu. Reitinga pamatā ir ietekmīgā universitāšu reitinga «The Times Higher Education World University Rankings» dati, kurā RTU pirmo reizi iekļuva 2016. gada septembrī.   

RTU «Times Higher Education» Eiropas universitāšu reitingā iekļauta līdzvērtīgā vietā ar Latvijas Universitāti, Viļņas Universitāti (Lietuva), Brno Tehnoloģiju universitāti (Čehija) un citām.  

No Baltijas valstīm papildus iepriekš minētajām, reitingā iekļuvušas vēl – Tartu Universitāte, ieņemot 151.–160. vietu, Tallinas Tehnoloģiju universitāte ar dalītu 286. vietu un Kauņas Tehnoloģiju universitāte ar dalītu 412. vietu. 

2019. gada reitingā kopumā ir pārstāvētas 35 Eiropas valstis. Reitinga top 10 sastāda universitātes no Lielbritānijas, Šveices un Vācijas. Pirmajā vietā jau kārtējo gadu ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Londonas Imperiālā koledža. Reitinga metodoloģija ietver universitāšu novērtējumu pēc mācību un pētniecības vides, citējamības, ienākumiem no industrijas, starptautiskās sadarbības.

Plašāka informācija 

The Times Higher Education (THE) Rankings: University Impact

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education University Impact Rankings» labāko universitāšu 2019. gada reitingā.

Izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegumu, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development Goal (SDG) 17) sadarbības programmu, visaugstāko novērtējumu saņēma RTU rīcība industrijas inovācijas un infrastruktūras mērķu sasniegšanā, ļaujot augstskolai pēc šī kritērija ierindoties augstajā 39. vietā pasaulē. Savukārt ilgtspējīgu pilsētu un kopienu attīstībā RTU novērtēta kā 77. labākā. 

Kopsummā RTU ierindojas 201. – 300. augstāk novērtēto augstskolu grupā. Šāds reitings tiek veidots pirmo reizi, un pavisam tajā izvērtēts vairāk nekā 450 universitāšu no 76 valstīm sniegums, īstenojot SDG 17 programmu. Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Oklendas Universitāte (University of Auckland) no Jaunzēlandes, otrajā – Makmāsteras Universitāte (McMaster University) no Kanādas, bet trešajā – Britu Kolumbijas Universitāte (University of British Columbia) no Kanādas. Reitings tika publiskots 2019. gada 3. aprīlī.

Ilgtspējīga attīstība ir viena no RTU prioritātēm, kuru RTU iedzīvina dažādos darbības virzienos, piemēram, 2018. gada pavasarī tika izveidots Zaļās Ķīpsalas koncepts, pievēršot pastiprinātu uzmanību ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. Universitātes mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Centieni iedzīvināt šos mērķus reālā rīcībā arī atspoguļojas RTU novērtējumā «The Times Higher Education Impact Rankings 2019».

Īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus, RTU ir iesaistījusies un aktīvi darbojas nozīmīgākajās starptautiskās sadarbības organizācijās, piemēram, Sustainable Development Solutions Network, kā arī citās.

Plašāka informācija

Universitāte

_