Reitingi

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un sevi salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz reitingos iegūtajiem novērtējumiem, iespējams izdarīt secinājumus un izvirzīt jaunus mērķus studiju procesa, zinātniskās darbības un kopumā visas universitātes ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University RatingsQS University RankingsEECAU-MultirankUI GreenMetric Ranking4International Colleges & UniversitiesWorldwide Professional University RankingsWebometrics Ranking of World Universities u.c.

Laikraksta «Latvijas Avīze» publicētajā Latvijas augstskolu reitingā RTU ieņem 2. vietu, uzrādot lielisku sniegumu, kā lielākā universitāte pēc studentu skaita Latvijā.

GreenMetric

RTU ēku energoefektivitāte atzīta par piekto augstāko pasaules universitāšu vidū

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir ierindojusies starp zaļākajām pasaules augstskolām, zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» 2016. gadā augošas konkurences apstākļos iegūstot 135. vietu. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, RTU reitingā pakāpusies par 35 vietām un ir vienīgā Latvijas augstskola, kas novērtēta tik augstu. «GreenMetric» reitingā pasaules augstskolas sarindotas pēc to apņemšanās mazināt kaitīgo ietekmi uz vidi.

Īpaši augstu novērtēta RTU energoefektīvā infrastruktūra — šajā sadaļā RTU ieguvusi 5. vietu starp visām augstskolām, kas piedalās reitingā. Savukārt RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā atzīta par 56. zaļāko pasaulē. Augstu novērtēta arī videi draudzīga transporta izmantošana RTU, kā arī studentiem piedāvātās vides zinātnes programmas un RTU zinātnieku iesaiste energoefektivitātes projektos.

«RTU ir novērtēta kā zaļākā universitāte Latvijā, jo, attīstot RTU studentu pilsētiņu, ir nodrošināta moderna infrastruktūra ne tikai studiju procesam un pētniecībai, bet arī samazināts enerģijas patēriņš un ekspluatācijas izmaksas. Pētniecībā RTU ir starptautiski atzīti panākumi atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī RTU studenti ļoti labprāt iesaistās ar vidi saistītās aktivitātēs un sekmē apkārtējās vides sakārtošanu. RTU ilgtspējīgu attīstību un kāpumu reitingā nav sekmējis viens faktors, bet faktoru kopums,» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins akcentē — kāpums reitingā nozīmē, ka starptautiski tiek novērtēta RTU infrastruktūra un centieni samazināt ietekmi uz vidi: «Mūsu enerģijas taupības politika, veidojot RTU infrastruktūru pēc iespējas energoefektīvāku un izmantojot atjaunojamos energoresursus universitātes darbības nodrošināšanai, ir novērtēta — šajā ziņā esam 5. labākā universitāte pasaulē.»

«GreenMetric» reitings izveidots 2010. gadā, un tajā katru gadu piedalās aizvien vairāk augstskolu – 2016. gadā tika vērtētas 516 universitātes no 74 valstīm, bet 2015. gadā – 407 augstskolas no 65 valstīm. Reitinga pirmajā trijniekā 2016. gadā ierindotas ASV Kalifornijas Deivisa Universitāte, Notingemas Universitāte Apvienotajā Karalistē un Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs Nīderlandē.  

RTU reitingā piedalās kopš 2012. gada. Aiz RTU «GreenMetric» atrodas, piemēram, Brandenburgas Tehniskā universitāte, Ālto Universitāte, Kalifornijas Riversaidas universitāte, Lodzas Universitāte, Tamperes Tehnoloģiju universitāte. Reitingā no Latvijas piedalās arī Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola, Vidzemes Augstskola un Latvijas Universitāte.  

Plašāka informācija — «GreenMetric» mājaslapā.

U-Multirank

RTU augstu novērtēta starptautiskās orientācijas un reģionālās iesaistes jomās

U-Multirank ir jauns daudzdimensionāls, uz lietotāju orientēts starptautisks universitāšu salīdzināšanas rīks. Tajā tiek salīdzināts universitāšu sniegumu piecos darbības virzienos: mācīšana un mācīšanās, pētniecība, zināšanu izplatīšana, starptautiskā orientācija un reģionālā iesaiste.

Rīgas Tehniskā universitāte U-Multirank reitingā 2017. gadā visaugstāko – A līmeņa – vērtējumu saņēmusi septiņos vērtēšanas kritērijos. RTU visaugstāko – A – vērtējumu saņēmusi par absolventu nodarbinātību un vietējā līmeņa zinātniskajām publikācijām, kas ietilpst reģionālās iesaistes sadaļā. Tāpat A vērtējums RTU piešķirts par bakalaura programmām angļu valodā, par pašu radītajiem jeb spin-off uzņēmumiem, par pēcdoktorantūras studiju procesu un radošumu zinātnē.  

«U-Multirank» reitingu veido piecas daļas – studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste. RTU visaugstāko – A – vērtējumu saņēmusi par absolventu nodarbinātību un vietējā līmeņa zinātniskajām publikācijām, kas ietilpst reģionālās iesaistes sadaļā. Tāpat A vērtējums RTU piešķirts par bakalaura programmām angļu valodā, par pašu radītajiem jeb spin-off uzņēmumiem, par pēcdoktorantūras studiju procesu un radošumu zinātnē.

Augstskolu snieguma salīdzināšanai U-Multirank izmanto burtu vērtēšanas sistēmu (no A līdz E, kur attiecīgi A ir «ļoti labi» un E «vāji») katram no reitingā iekļautajam rādītājam.

Viens no galvenajiem U-Multirank mērķiem ir palīdzēt topošajiem un mobilajiem studentiem salīdzināt iespējamās augstskolas, izdarot studiju vietas izvēli. U-Multirank izveidots tā, lai jebkurš lietotājs var izveidot personalizētu reitingu, izvēloties rādītājus atbilstoši savām vēlmēm. U-Multirank reitinga sastādīšanai plaši iesaista arī studentus no reitingā pārstāvētajām augstskolām. Studenti tiek aicināti izteikt viedokli par savu universitāti, savu studiju programmu un savu mācīšanās pieredzi. U-Multirank rīkotā studentu aptauja, respondentu skaita ziņā ir viena no lielākajām aptaujām pasaulē, kurā piedalās vairāk kā 85 000 studenti.

U-Multirank no tradicionālajiem reitingiem atšķiras ar to, ka ir veidots kā salīdzināšanas rīks, kurā lietotājs pats izvēlas pēc kuriem kritērijiem veikt augstskolu salīdzināšanu. Salīdzināšanu iespējams izdarīt gan par augstskolu kopumā, gan par atsevišķām studiju jomām.

U-Multirank ir balstīta uz metodoloģiju, kas atspoguļo gan augstākās izglītības iestāžu daudzveidību, gan universitātes izcilības dažādos aspektus starptautiskā kontekstā. Dati reitinga izveidei tiek apkopoti no vairākiem avotiem: institūcijas sniegtās informācijas; starptautiskajiem bibliometriskajiem un patentu datu bāzu datiem, kā arī no studentu aptaujām.

Pirmo reitingu U-Multirank sastādīja 2014.gadā, tas aptvēra vairāk kā 850 augstākās izglītības iestādes un 5000 studiju programmas no vairāk kā 70 valstīm. U-Multirank izstrādei finansējums tika piesaistīts no Eiropas Savienības.

Papildu informācija studentiem

«QS Graduate Employability Ranking 2018»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi «QS Graduate Employability Ranking 2018» reitingā, ieņemot vietu 301. – 500.  universitāšu grupā. Reitings atspoguļo augstākās izglītības iestāžu absolventu pozīcijas darba tirgū un to, kāda ir viņu karjera pēc augstskolu absolvēšanas.

Augstskolas reitingā izvērtētas pēc pieciem kritērijiem: augstskolas reputācija darba devēju vidū, absolventu sniegums, augstskolas sadarbība ar darba devējiem, studentu saskarsme un sadarbība ar uzņēmējiem un absolventu nodarbinātība. 30% no kopējā augstskolas vērtējuma veido augstskolu reputācija, kas noskaidrota aptaujā, izvaicājot 30 000 darba devējus visā pasaulē. 25% no vērtējuma veido absolventu sniegums, kas izvērtēts, analizējot dažādus sekmīgu karjeristu, inovatoru, bagātu cilvēku, filantropistu un veiksmīgu uzņēmēju sarakstus, lai noskaidrotu, kuras augstskolas sagatavo šos īpaši augsti kvalificētos un sekmīgos speciālistus. Arī augstskolu sadarbība ar darba devējiem veido 25% kopējā vērtējuma, un šajā kritērijā analizēta sadarbība ar globālām korporācijām pētniecības jomā, kas rezultējusies citējamos un zināšanu pārnesei derīgos pētniecības projektos, kā arī sadarbība ar uzņēmumiem prakses nodrošināšanā. Pēdējie divi kritēriji katrs veido 10% no kopējā augstskolas vērtējuma.

«RTU «QS World University Rankings» ieņem 193. vietu pasaulē darba devēju vērtējumā, atrodamies TOP 500 «Times Higher Education World Ranking» reitingā pēc kritērija, kurā izvērtēta sadarbība ar industriju, un nu esam iekļauti starp 500 labākajām universitātēm pasaulē reitingā, kurā analizēta absolventu karjera un pozīcijas darba tirgū pēc augstskolas absolvēšanas. Esam gandarīti par šī reitinga augsto novērtējumu, jo tas apliecina mūsu konkurētspēju pasaulē,» norāda RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

«QS Graduate Employability Ranking 2018»

QS Stars

RTU augstu novērtēta «QS Stars» universitāšu reitingā 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studiju kvalitāte, absolventu nodarbinātība un internacionalizācija augstu novērtēta starptautiskajā «QS Stars» universitāšu reitingā, tā apliecinot RTU izcilo kvalitāti un starptautisko prestižu. Kopumā universitātes sniegums izvērtēts astoņās kategorijās, no kurām sešās RTU ieguvusi augstāko novērtējumu – piecas zvaigznes.

Piecas zvaigznes RTU papildus augstākminētajām kategorijām saņēmusi arī tādās jomās kā studiju vide, inovācijas un iekļautība. Reitingā vērtēta arī universitātes pētniecība un ekspertjoma. Katra no astoņām pamatkategorijām iedalīta vairākās apakškategorijās. Piemēram, studiju kvalitātes jomā augstu novērtēta studentu apmierinātība ar universitāti kopumā, apmierinātība ar studiju darbu, kā arī turpmākās studiju iespējas.

Šis reitinga novērtējums vēlreiz apstiprina, ka RTU ir starp labākajām tehnoloģiju universitātēm Eiropā. Augstākais piecu zvaigžņu novērtējums studiju procesā, nodarbinātībā, internacionalizācijā, telpu un iekārtu nodrošinājumā norāda, ka RTU sagatavo starptautiski konkurētspējīgus un pieprasītus speciālistus. RTU ir Latvijā lielākā universitāte studentu skaita ziņā un mūsu studiju programmas ir pieprasītas arī ārzemēs, jo ārzemju studentu skaits RTU šobrīd pārsniedz 10% no studentu kopskaita,» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Nodarbinātības jomā maksimālo punktu skaitu ieguvuši aabsolventu nodarbinātības rādītāji, kā arī karjeras atbalsta serviss. Internacionalizācijas jomā RTU saņēmusi maksimālu iespējamo vērtējumu vairākās apakškategorijās, tostarp kategorijās «Starptautiskā sadarbība pētniecībā», «Starptautiskā daudzveidība» un «Ienākošo studentu proporcija».

Izvērtējot universitātes vidi, atzinību guvušas RTU sniegtās sporta iespējas, IT infrastruktūra, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atbilstoša studiju vide un ievērojamais studentu organizāciju skaits. Inovāciju jomā RTU saņēmusi maksimālo punktu skaitu visās apakškategorijās – augstu novērtēts gan RTU reģistrēto patentu, gan nozares pētījumu, gan spin-off uzņēmumu skaits. Vērtējot RTU sniegtās sociālās iekļaušanās iespējas, atzinību izpelnījušās RTU piedāvātās stipendijas, kā arī RTU atbalsts studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem.

«QS Stars» ir reitingu sistēma, kas studentiem ļauj iegūt plašāku priekšstatu par iestādes kvalitāti, sākot ar absolventu nodarbinātību un beidzot ar sporta iespējām un sabiedrības iesaisti. Sistēma ir izstrādāta, lai atspoguļotu universitāšu misiju un sniegtu iespēju studentiem, izvēloties universitāti, iegūt informāciju, kuru parasti nesniedz tradicionālie reitingi. «QS Stars» audits, sniedzot atzinumu, izvērtē vairāk nekā 50 dažādus universitātes indikatorus.

Papildu informācija par topu

QS World University Rankings 2018

RTU iekļauta starp 2,5% pasaules labāko universitāšu

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) «QS World University Rankings 2018» iekļuvusi augstajā 651.–700. vietā, un šis rādītājs liecina, ka RTU ir starp 2,5% labāko pasaules universitāšu. RTU reitingā ieņem augstāko vietu no Latvijas augstskolām. Īpaši augsti novērtēta universitātes reputācija darba devēju vidū – pēc šī kritērija RTU atzīta par 193. labāko pasaulē.

RTU akadēmiķis Leonīds Ribickis: «RTU iekļaušana 700 pasaules labāko universitāšu vidū parāda RTU straujo attīstību. RTU reitingā ierindota starp 200 labākajām universitātēm pasaulē darba devēju reputācijas kritērijā, un tas apliecina, ka Latvijas un ārvalstu darba devēji augstu vērtē RTU sagatavoto inženierzinātņu speciālistu kvalitāti. Pasaules vadošie augstskolu reitingi, piemēram, «QS World University Rankings» un «Times Higher Education» ir laba mēraukla tam, kuras universitātes Latvijā ir starptautiski konkurētspējīgas un kuras nav.»

Reitingā iekļautās 980 augstskolas izvērtētas pēc sešiem kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, darba devēju reputācijas, citējamības, studentu un akadēmiskā personāla attiecības, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvara. Trijos kritērijos – ārzemju studentu, ārzemju mācībspēku īpatsvara un darba devēju reputācijas – RTU ir uzrādījusi labākos rezultātus Latvijas līmenī. Saskaņā ar darba devēju viedokli Latvijā un starptautiski RTU tiek ierindota augstajā 193. vietā pasaulē. No Latvijas reitingā iekļauta arī Latvijas Universitāte, kura ieņem 701.–750. vietu.

Akadēmiskās un darba devēju reputācijas izvērtējums izveidots, balstoties plašās starptautiskās aptaujās – viedokli par RTU izteikuši ne vien Latvijas, bet arī citu valstu darba devēji un akadēmiķi. Augstskolu sniegums pārējos četros kritērijos izvērtēts, balstoties to sniegtajos datos, kuri pārbaudīti pēc starptautiski pieejamās informācijas.

Topa pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenforda Universitāte, bet trešajā – Hārvarda Universitāte.

RTU iekļauta «The Times Higher Education World University Rankings», «QS Stars», «U-Multirank» un «Green Metric» starptautiskos augstskolu reitingos, un tajos sevišķi augstu novērtēta RTU absolventu nodarbinātība, sadarbība ar uzņēmējiem, internacionalizācija, kā arī zaļā politika un ilgtspēja.

«QS World University Rankings»

QS University Rankings: EECA

QS Eiropas un Vidusāzijas reitings

Rīgas Tehniskā universitāte 2016. gadā QS EECA reitingā ieņem 64. vietu starp 200 vadošajām universitātēm.

QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) ir Eiropas un Vidusāzijas reģionālais reitings, kuru īsteno QS World University Rankings (QS) . QS EECA reitings pirmo reizi publicēts 2014. gadā un šobrīd tajā tiek iekļautas Top 200 universitātes.

QS universitāšu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem, kurā ir apkopotas vairāk kā 800 pasaules vadošās universitātes. Šāds reitings tiek veidots, lai studentiem, kuri vēlas doties studēt uz pasaulē atzītākajām universitātēm, būtu vieglāk izdarīt izvēli.  

Kopumā QS veido piecus reģionālos reitingus:

 • Āzijas,
 • Latīņamerikas,
 • Arābu,
 • BRICS (Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika),
 • Austrumeiropas un Vidusāzijas (EECA).

Veidojot QS EECA reitingu universitātes tiek novērtētas pēc deviņiem galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina iekļūšanu reitingā:

 • Akadēmiskā reputācija: kurā akadēmisko aprindu pārstāvji visā pasaulē sniedz savu vērtējumu par universitāti, kura viņuprāt veic savu darbu vislabāk;
 • Darba devēju reputācija: aptauju rezultāti, kuros darba devēji sniedz informāciju par viņuprāt labākajām universitātēm, kuras sagatavo labākos speciālistus;
 • Akadēmiskā personāla un studentu proporcija: tiek vērtēta studentu skaita proporcija pret pilna laika akadēmiskā personāla skaitu, tādējādi norādot par katras iestādes apņemšanos nodrošināt augstus akadēmiskās atbalsta standartus;
 • Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits: šis indikators parāda pētniecības produktivitāti, balstoties uz akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaitu;
 • Ietekme tīmeklī: atspoguļo universitātes klātbūtni tiešsaistē, viens no aspektiem, ko vērtē, ir gatavība starptautiskajai iesaistei un komunikācijai.
 • Akadēmiskais personāls ar doktora grādu: tiek ņemts vērā tas, cik liels skaits no mācībspēkiem ir doktori.
 • Zinātnisko publikāciju citējamība: šī indikatora mērķis ir novērtēt pētniecības ietekmi pēc tā, cik bieži organizācijas zinātniskās citē citi pētnieki visā pasaulē.
 • Starptautiskie mācībspēki un starptautiskie studenti: šos divus indikatorus veido ārzemju studentu un personāla proporcija universitātē, norādot nacionālo daudzveidību universitātē, kā arī atspoguļojot panākumus piesaistot mācībspēkus un studentus no dažādām valstīm.

Papildu informācija par reitingu

«The Times Higher Education World University Rankings 2018»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jau otro gadu saglabā savas pozīcijas «The Times Higher Education World University Rankings 2018» reitingā. Tajā iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, novērtējot to sniegumu studijās, zinātnē, sadarbībā ar industriju un internacionalizācijā.

«Fakts, ka RTU atrodas «Times Higher Education» 1000 pasaules labāko universitāšu vidū, apliecina, ka RTU ir starptautiski izcila universitāte. RTU studiju kvalitāte, panākumi zinātnē un radītās inovācijas ir starptautiskā līmenī. Lepojamies, ka īpaši augstu novērtēta mūsu sadarbība ar industriju, jo RTU ir pasaules universitāšu TOP 500 pēc šī rādītāja, kā arī paveiktais internacionalizācijā – pēc šī rādītāja esam starp 750 pasaules labākajām universitātēm,» uzsver RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Izvērtējot internacionalizāciju, tiek ņemts vērā ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem.

Reitings

«The Times Higher Education World University Rankings 2016-17»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) pirmoreiz ir iekļuvusi prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education World University Rankings 2016-17», kurā īpaši augstu ir novērtēta RTU sadarbība ar industriju un uzņēmējiem. Reitingā ir iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, novērtējot to sniegumu studijās, zinātnē, sadarbībā ar industriju un internacionalizācijā.

«RTU ir tehnoloģiju universitāte, tādēļ īpaši svarīga ir sadarbība ar uzņēmējiem, jo RTU zinātnieku radītos inovatīvos produktus ir nepieciešams komercializēt un ieviest ražošanā Latvijā vai ārzemēs. Šis reitings ir apliecinājums, ka RTU ir ierindojuma starp pasaulē labākajām universitātēm un ir atvērta sadarbībai ar industriju. Inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju augstskolai ir atbildība kopā ar industriju veicināt valsts tautsaimniecības attīstību. Esam gandarīti, ka prestižā starptautiskajā reitingā ir augstu novērtēts tieši šis RTU pīlārs,» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Reitingā universitātes sadarbība ar industriju tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. RTU sadarbībā ar uzņēmējiem top gan jauni produkti, kas tiek ieviesti tirgū, gan arī paši RTU zinātnieki veido savus uzņēmumus, kuri komercializē zinātnieku radītās inovācijas. Sadarbība ar uzņēmumiem RTU notiek arī RTU Padomnieku konventā, kurā darbojas Latvijas uzņēmumu vadītāji. Viņi konsultē RTU vadību, nosakot universitātes darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām.

RTU reitingā ierindojusies universitāšu grupā 800+. «Pasaulē ir vairāk nekā 20 000 augstākās izglītības iestāžu, tāpēc atrasties šajā reitingā starp 980 labākajām ir liels sasniegums – tas demonstrē piederību mazai globālai elitei,» saka «The Times Higher Education World University Rankings» redaktors Fils Beitijs (Phil Baty).

«The Times Higher Education World University Rankings» ir viens no pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem. Šogad tā pirmo vietu ieņem Oksfordas universitāte. Latvijas Universitāte tāpat kā RTU ir ierindota reitinga 800+ grupā. 

«Times Higher Education (THE) BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi vienā no pasaulē vadošajiem universitāšu reitingiem – Times Higher Education (THE) BRICS & Emerging Economies University Rankigs 2017 TOP 300, ieņemot 201. – 250. vietu. 

 

RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis uzsver: «Iekļūšana starp 250 pasaules attīstības lielvalstu labākajām universitātēm vēlreiz apliecina, ka RTU pēdējo gadu darba rezultāti ir redzami ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Šo panākumu vēl spilgtāku padara tas, ka esam apsteiguši daudzkārt labāk finansētas universitātes, pateicoties RTU akadēmiskā personāla un studentu iecerēm un darba sparam.»

RTU iekļūšana THE BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) & Emerging Economies University Rankigs 2017 TOP 300 ir svarīgs notikums ne vien RTU, bet visas Latvijas augstākās izglītības jomai kopumā, jo apliecina tās starptautisko konkurētspēju. Reitinga rezultāti nozīmē, ka RTU ir viena no 50 jauno ekonomikas valstu augstākās izglītības iestādēm, kas iekļuvušas šajā reitingā, un viena no 41 valsts universitātēm, kas iekļuvušas finālistu jeb 300 visaugstāk novērtēto augstskolu sarakstā.  

Reitingā, kura rezultāti tika publiskoti 30. novembrī, tiek vērtēts universitāšu sniegums piecās darbības jomās un iegūto vietu nosaka to vērtējuma kopsumma: studijas (studiju vide – 30%), pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija – 30%), citējamība (pētniecības ietekme – 20%), starptautiskā perspektīva (personāls, studenti, pētniecība – 10%) un industrijas ienākumi (zināšanu pārnese – 10%). Reitinga metodoloģija veidota, īpašu uzmanību pievēršot augstskolu sadarbības ar industriju un starptautiskās perspektīvas izvērtējumam, jo tieši šie indikatori ir sevišķi nozīmīgi jauno ekonomiku kontekstā.  

Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Pekinas Universitāte (Peking University, Ķīna), Cinhua Universitāte (Tsinghua University, Ķīna), bet trešajā – Lomonosova Maskavas Valsts universitāte (Lomonosov Moscow State University, Krievija). Līdztekus RTU arī Latvijas Universitāte ieņem 201.–250. vietu šajā reitingā.

«The Times Higher Education»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education» Eiropas labāko universitāšu reitingā, ieņemot 301.–400. vietu. Reitinga pamatā ir ietekmīgā universitāšu reitinga «The Times Higher Education World University Rankings» dati, kurā RTU pirmo reizi iekļuva 2016. gada septembrī.

«RTU «Times Higher Education» Eiropas universitāšu reitingā iekļauta līdzvērtīgā vietā kā Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Universitāte, kuru finansējums ir vairākas reizes lielāks. Tātad mūsu sniegums studentu sagatavošanā un zinātnē ir līdzvērtīgs. Ar papildu investīcijām RTU savu sniegumu var uzlabot un sasniegt vēl augstākas pozīcijas starptautiskā vērtējumā,» uzskata RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Reitinga pirmajā vietā ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Londonas Imperiālā koledža. No Baltijas valstīm reitingā iekļuvušas sešas augstskolas – RTU, Latvijas Universitāte, Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte, kuras ierindojušās 301+ universitāšu grupā, kā arī Tartu Universitāte, ieņemot 151.–160. vietu. 

Reitings

Universitāte