Reitingi

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un sevi salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz reitingos iegūtajiem novērtējumiem, iespējams izdarīt secinājumus un izvirzīt jaunus mērķus studiju procesa, zinātniskās darbības un kopumā visas universitātes ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University RatingsQS University RankingsEECAU-MultirankUI GreenMetric Ranking4International Colleges & UniversitiesWorldwide Professional University RankingsWebometrics Ranking of World Universities u.c.

 

 

Eduniversal Best Masters Ranking 2019

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) ceturto gadu pēc kārtas «Eduniversal» pasaules labāko biznesa skolu reitingā iekļauta četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmisko līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. IEVF maģistra programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» novērtēta kā labākā Austrumeiropā.

Pasaules labāko biznesa skolu maģistra studiju reitingā «Eduniversal Best Masters Ranking 2019» iekļautas desmit no 12 RTU IEVF un RBS īstenotām maģistra studiju programmām, apliecinot to kvalitāti un starptautisko konkurētspēju. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visu programmu novērtējums ir uzlabojies, piemēram, programma «Visaptverošā kvalitātes vadība» reitingā pakāpusies par 19. vietām. Starp 100 pasaules labākajām maģistra studiju programmām tā ierindota 12. vietā kvalitātes vadības jomā. Augstāku starptautisko novērtējumu ieguvusi arī programma «Muitas un nodokļu administrēšana», kas ir pirmā Pasaules Muitas organizācijas akreditētā studiju programma. Reitingā tā novērtēta kā 30. labākā pasaulē savā jomā.

Starp 100 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām pasaulē ir iekļautas vēl divas RTU IEVF programmas – «Pilsētu un reģionu inženierekonomika» (23. vieta ilgtspējīgas attīstības un vides pārvaldības jomā) un «Uzņēmējdarbība un vadīšana» (36. vieta uzņēmējdarbības jomā). Programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» ierindota 18. vietā starp 50 labākajām programmām pasaulē.

200 Austrumeiropas labāko universitāšu un biznesa skolu programmu vidū RTU IEVF īstenotās ieņem vadošās pozīcijas, piemēram, profesionālā programma «Inovācijas un uzņēmējdarbība» atzīta par labāko šajā jomā. Programma attīsta radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavo uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās. Programmas «Uzņēmējdarbības finanses» un «Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana» reitingā ieņem ceturto vietu katra savā jomā, bet akadēmiskā programma «Ekonomika» – sesto vietu. Savukārt RBS programma «Uzņēmumu un organizāciju vadīšana» reitingā iekļauta pat trīs reizes – tā atzīta par 14. labāko mārketinga, ceturto labāko «Professional MBA» un 15. labāko «Executive MBA» jomā 200 labāko Austrumeiropas reģiona programmu vidū.

Francijas reitingu un konsultāciju kompānija «SMBG» ik gadu veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu «Eduniversal Business Schools Ranking» un labāko maģistrantūras un MBA programmu reitingu 50 dažādos specializācijas virzienos 154 pasaules valstīs. «Eduniversal Business Schools Ranking» veido piecu palmu līga. Augstajā četru palmu līgā iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi, tajā skaitā RTU un RBS. Reitingu mērķis ir palīdzēt studentiem izvēlēties piemērotākās skolas Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.

Plašāka informācija par Eduniversal augstskolu reitingu

GreenMetric

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ierindojusies starp 100 zaļākajām pasaules augstskolām, zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric» ieņemot 95. vietu. Tas ir ievērojams kāpums salīdzinot ar 2018. gadu, kad RTU reitingā bija novērtēta kā 128. zaļākā pasaules universitāte, turklāt RTU nemainīgi ir vienīgā Latvijas augstskola, kas reitingā novērtēta tik augstu. «GreenMetric» reitingā pasaules augstskolas sarindotas pēc to apņemšanās mazināt kaitīgo ietekmi uz vidi.

Augstskolu rīcības atbilstība zaļajiem principiem izvērtēta sešos kritērijos – kopējā infrastruktūra, energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošas aktivitātes, atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu efektīva izmantošana, transporta infrastruktūra un vides izglītība. 

Salīdzinot ar pagājušo gadu RTU uzlabojusi sniegumu četros indikatoros – atkritumu apsaimniekošanā, ūdens resursu efektīvā izmantošanā, vides izglītībā un transporta infrastruktūrā. Augstu novērtēta ir RTU transporta infrastruktūra un vides pieejamība RTU studentu pilsētiņā, ierindojot RTU 33. vietā. Nemainīgi augstu novērta RTU rīcība energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošu aktivitāšu jomā, ierindojoties 95. vietā pasaulē. Sešu kritēriju kopvērtējumā RTU sniegums ir novērtēts ar 95. vietu pasaulē.

Reitinga pirmajā vietā ierindojas Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs Nīderlandē, otrajā – Oksfordas Universitāte Apvienotajā Karalistē, bet trešajā – ASV Kalifornijas Deivisa Universitāte. No Latvijas reitingā iekļautas arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Daugavpils Universitāte, ierindojoties attiecīgi 619. un 640. vietā. Pavisam šogad reitingā iekļautas 780 augstskolas no 85 valstīm. «GreenMetric» reitings izveidots 2010. gadā, tajā iekļauto augstskolu skaits katru gadu aug.

Mazinot cilvēka ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, RTU apņēmusies līdz 2023. gadam RTU studentu pilsētiņā ieviest konceptu «Zaļā Ķīpsala». Lai to izdarītu, RTU mērķtiecīgi strādā, uzlabojot infrastruktūru atbilstoši ilgtspējas principiem, mainot studentu un darbinieku paradumus, kā arī RTU zinātnieku radītos inovatīvos zaļos produktus un tehnoloģijas izmantojot Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūrā. 

 

U-Multirank

RTU – līderpozīcijas «U-Multirank» reitingā Latvijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā augstskolu reitingā «U-Multirank» atzīta par vienu no 25 vadošajām pasaules universitātēm Open Access Publications jeb atvērtās piekļuves publikāciju īpatsvara ziņā. Tas nozīmē, ka ievērojams apjoms RTU pētnieku publikāciju atrodams atvērtās piekļuves zinātniskajos žurnālos, padarot pētījumu rezultātus pieejamus visiem interesentiem. Jau vairākus gadus pēc kārtas RTU šajā reitingā kopvērtējumā ir pārliecinoši labākie rezultāti no visām tajā iekļautajām Latvijas augstskolām.

«U-Multirank» reitingu veido piecas daļas – studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste, un katrā no šīm daļām augstskolas izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Pēc atvērtas piekļuves publikāciju (Open Access Publications) īpatsvara augstskolas šogad vērtētas pirmo reizi. 

Augstskolu sniegums katrā no jomām novērtēts skalā no A, kas nozīmē augstāko vērtējumu, līdz E. RTU ir vienīgā Latvijas augstskola, kas A līmeņa vērtējumu saņēmusi 11 vērtēšanas kritērijos, piemēram, par atvērtās piekļuves publikāciju īpatsvaru, absolventu nodarbinātības līmeni, pašu dibināto jeb spin-off uzņēmumu skaitu, zinātnei piesaistīto finansējumu, bakalaura un maģistra studiju absolvēšanu paredzētajā laikā, bakalaura programmām angļu valodā, absolventu radīto uzņēmumu īpatsvaru, bakalaura programmām angļu valodā, starptautiskajām publikācijām.

B vērtējums RTU piešķirts septiņos kritērijos. Salīdzinājumā ar 2019. gadu RTU rezultāti ir uzlabojušies sešos vērtējuma kritērijos.

«U-Multirank» ir pasaulē lielākais daudzdimensionālais reitings, kas veidots īpaši draudzīgs lietotājiem, piemēram, potenciālajiem studentiem, izvēloties savu universitāti, jo ļauj izvērtēt to pēc konkrētām zinātnes un studiju jomām, kas tai ir spēcīgākas. Veidojot reitingu, izmantota pašu augstskolu sniegtā informācija, dažādu starptautisku un valstu datu bāzu informācija, aptauju rezultāti. Šogad reitingā iekļauta informācija par vairāk nekā 1800 augstākās izglītības iestādēm no 92 valstīm. 

Reitingā piedalās 20 Latvijas augstskolas. Tām šis reitings ir svarīgs, jo kopš 2016. gada Izglītības un zinātnes ministrija līgumos ar augstskolām par budžeta finansējuma piešķiršanu ir ietvērusi nosacījumu par piedalīšanos «U-Multirank».  

Plašāka informācija

QS Graduate Employability Ranking

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļuvusi «QS Graduate Employability Ranking 2019» reitingā, ieņemot vietu 301. – 500.  universitāšu grupā. Reitings atspoguļo augstākās izglītības iestāžu absolventu pozīcijas darba tirgū un to, kāda ir viņu karjera pēc augstskolu absolvēšanas.

Augstskolas reitingā izvērtētas pēc pieciem kritērijiem: augstskolas reputācija darba devēju vidū, absolventu sniegums, augstskolas sadarbība ar darba devējiem, studentu saskarsme un sadarbība ar uzņēmējiem un absolventu nodarbinātība. 30% no kopējā augstskolas vērtējuma veido augstskolu reputācija, kas noskaidrota aptaujā, izvaicājot 30 000 darba devējus visā pasaulē. 25% no vērtējuma veido absolventu sniegums, kas izvērtēts, analizējot dažādus sekmīgu karjeristu, inovatoru, bagātu cilvēku, filantropistu un veiksmīgu uzņēmēju sarakstus, lai noskaidrotu, kuras augstskolas sagatavo šos īpaši augsti kvalificētos un sekmīgos speciālistus. Arī augstskolu sadarbība ar darba devējiem veido 25% kopējā vērtējuma, un šajā kritērijā analizēta sadarbība ar globālām korporācijām pētniecības jomā, kas rezultējusies citējamos un zināšanu pārnesei derīgos pētniecības projektos, kā arī sadarbība ar uzņēmumiem prakses nodrošināšanā. Pēdējie divi kritēriji katrs veido 10% no kopējā augstskolas vērtējuma.

«RTU «QS World University Rankings» ieņem 175. vietu pasaulē darba devēju vērtējumā, atrodamies TOP 500 «Times Higher Education World Ranking» reitingā pēc kritērija, kurā izvērtēta sadarbība ar industriju, un nu esam iekļauti starp 501 labākajām universitātēm pasaulē reitingā, kurā analizēta absolventu karjera un pozīcijas darba tirgū pēc augstskolas absolvēšanas. Esam gandarīti par šī reitinga augsto novērtējumu, jo tas apliecina mūsu konkurētspēju pasaulē,» norāda RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

«QS Graduate Employability Ranking»

QS Stars

RTU ierindojas pieczvaigžņu universitāšu līgā «QS Stars» vērtējumā 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) saņēmusi izcilu novērtējumu – piecas zvaigznes – starptautiskajā «QS Stars» universitāšu reitingā. Tajā piecu zvaigžņu sistēmā izvērtēts universitātes sniegums astoņās kategorijās, un sešās no tām RTU ieguvusi augstāko vērtējumu – piecas zvaigznes.

«RTU ir ļoti augstu novērtēta «QS Stars» reitingā, uzlabojot savu sniegumu visās kategorijās pret iepriekšējo izvērtējumu, kas notika 2015. gadā. Iepriekšējā vērtējumā ieguvām trīs zvaigznes, bet, mērķtiecīgi strādājot, esam spējuši uzlabot savu sniegumu. Esam veikuši nopietnas investīcijas studiju kvalitātes, infrastruktūras, pētniecības kvalitātes uzlabošanā, inovāciju sekmēšanā un start-up uzņēmumu vides pilnveidē. Šīs darbības kopumā ir sekmējušas, ka RTU ir novērtēta vienā līmenī ar, piemēram, Lundas Universitāti Zviedrijā vai Olborgas Universitāte Dānijā,» saka Juris Iljins, RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors.

Ar piecām zvaigznēm novērtēts RTU sniegums šādās kategorijās: studiju kvalitāte, absolventu nodarbinātība, internacionalizācija, studiju vide, inovācijas, sociālā atbildība. Reitingā vērtēta arī universitātes pētniecība un specializācija – datorzinātnes nozarē. 

Katra no astoņām pamatkategorijām iedalīta vairākās apakškategorijās. Studiju kvalitātes jomā augstu novērtēta studentu apmierinātība ar universitāti kopumā, apmierinātība ar studiju darbu, kā arī turpmākās studiju iespējas. Nodarbinātības jomā maksimālo punktu skaitu ieguvuši absolventu nodarbinātības rādītāji, kā arī RTU reputācija darba devēju vidū. Internacionalizācijas jomā RTU saņēmusi maksimālp iespējamo vērtējumu vairākās apakškategorijās, tostarp kategorijās «Starptautiskā sadarbība pētniecībā», «Starptautiskā daudzveidība» un «Ienākošo apmaiņas studentu proporcija».

Izvērtējot universitātes vidi, atzinību guvušas RTU sniegtās sporta iespējas, IT infrastruktūra un ievērojamais studentu organizāciju skaits. Inovāciju jomā RTU saņēmusi maksimālo punktu skaitu visās apakškategorijās – augstu novērtēts gan RTU reģistrēto patentu, gan nozares pētījumu, gan spin-off uzņēmumu skaits. Vērtējot RTU sniegtās sociālās iekļaušanās iespējas, atzinību izpelnījušās RTU piedāvātās stipendijas, atbalsts studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

«QS Stars» ir izvērtējums, kas studentiem ļauj iegūt plašāku priekšstatu par iestādes kvalitāti. Atšķirībā no vairuma reitingu, kuri vērtē universitāšu sniegumu, tās secīgi saranžējot, «QS Stars» ļauj novērtēt katras universitātes sniegumu konkrētās jomās un jautājumos, sniedzot iespēju, piemēram, uzzināt absolventu nodarbinātības rādītājus, studiju vides novērtējumu, sociālās iekļaušanas līmeni un citus potenciālus absolventus interesējošus jautājumus. Dalība reitingā universitātēm ir brīvprātīga un sniedz salīdzināmu ārēju izvērtējumu par to, cik veiksmīga ir bijusi universitātes darbība.

Papildu informācija par topu

QS World University Rankings 2021

RTU Latvijā saglabā līderpozīcijas prestižajā «QS World University Rankings»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2021» iekļuvusi 701.–750. vietā, un šis rādītājs ir augstākais no reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Visaugstāk reitingā novērtēts RTU ārvalstu studentu īpatsvars, turklāt šajā rādītājā RTU savu pozīciju uzlabojusi par 66 vietām, sasniedzot augsto 371. vietu pasaules mērogā.

«RTU izvērtēta dažādos reitingos un ar dažādām metodoloģijas metodēm un atzīta par labāko universitāti Latvijā – to apliecina gan 9. jūnijā publicētais «U-Multirank», gan aprīlī klajā nākušais «Times Higher Education Impact», kurā RTU ierindota starp 200 labākajām pasaules universitātēm. Arī «QS Stars» reitingā RTU ir novērtēta ar piecām zvaigznēm, kas ir augstākais vērtējums. RTU sasniegums «QS World University Rankings 2021» vēlreiz apliecina, ka esam nacionālie līderi. Protams, RTU nav Tartu Universitātes panākumi, bet, ņemot vērā mums pieejamo finansējumu, rezultāti ir pat ļoti labi, jo mūsu aprēķini liecina, ka, virzoties uz starptautiski atzītu izcilību, no visām Latvijas augstskolām tieši RTU ir visaugstākā atdeve, ņemot vērā budžeta iespējas,» pārliecināts Juris Iljins, RTU administratīvais direktors un Kvalitātes un ilgtspējas nodaļas vadītājs.

«QS World University Rankings 2021» iekļautās 1002 augstskolas no 93 valstīm izvērtētas pēc sešiem kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, darba devēju reputācijas, citējamības, studentu un akadēmiskā personāla proporcijas, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvara. Savu sniegumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu RTU uzlabojusi četros no sešiem kritērijiem – ārzemju studentu īpatsvarā, studentu un akadēmiskā personāla proporcijā, citējamībā un akadēmiskajā reputācijā.

Akadēmiskās un darba devēju reputācijas izvērtējums veidots, balstoties plašās starptautiskajās aptaujās. Viedokli par RTU izteikuši ne vien Latvijas, bet arī citu valstu darba devēji un akadēmiķi. Augstskolu sniegums pārējos četros kritērijos izvērtēts, balstoties to sniegtajos datos, kas pārbaudīti pēc starptautiski pieejamās informācijas.

Internacionalizācija ir viena no būtiskajām RTU darbības prioritātēm, kas akcentēta augstskolas stratēģijā. Mērķtiecīgas darbības rezultātā pēdējo gadu laikā strauji palielinājies RTU ārvalstu studentu skaits, un augstskolā ir studējošie no 86 valstīm.

No Latvijas reitingā iekļuvušas arī Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte, tāpat kā iepriekšējā gadā ieņemot 801.–1000. vietu. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad topa pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenfordas Universitāte, bet trešajā – Hārvarda Universitāte. Reitinga rezultāti tika publiskoti 10. jūnijā.

«QS World University Rankings»

 

QS University Rankings: EECA

QS Eiropas un Vidusāzijas reitings

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) «QS Emerging Europe and Central Asia (ECCA) 2020» reitingā ieņem 54. vietu. ECCA ir Eiropas un Centrālāzijas reģionālais augstskolu reitings un pavisam tajā iekļautas 350 reģiona vadošās augstskolas.

Reģionālā līmenī visaugstāk novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, internacionalizācijas līmenis, sasniedzot augstu ārvalstu mācībspēku un studentu īpatsvaru, kā arī akadēmiskā reputācija.

No Latvijas reitingā iekļuvušas vēl piecas augstskolas: – Latvijas Universitāte ieņem 39. vietu, Rīgas Stradiņa universitāte ierindojusies 141. vietā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 174. vietā, Daugavpils Universitāte – 231.- 240. vietā un Transporta sakaru institūts 301. – 350. vietā.  No Baltijas valstu augstskolā visaugstāk novērta Tartu Universitāte, kas reitingā ieņem 5. pozīciju. Reitinga pirmo vietu ieņem Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, otro – Sanktpēterburgas Valsts universitāte, bet trešo – Novosibirskas Valsts universitāte. 

Veidojot QS EECA reitingu universitātes tiek novērtētas pēc deviņiem galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina iekļūšanu reitingā:

  • Akadēmiskā reputācija: kurā akadēmisko aprindu pārstāvji visā pasaulē sniedz savu vērtējumu par universitāti, kura viņuprāt veic savu darbu vislabāk;
  • Darba devēju reputācija: aptauju rezultāti, kuros darba devēji sniedz informāciju par viņuprāt labākajām universitātēm, kuras sagatavo labākos speciālistus;
  • Akadēmiskā personāla un studentu proporcija: tiek vērtēta studentu skaita proporcija pret pilna laika akadēmiskā personāla skaitu, tādējādi norādot par katras iestādes apņemšanos nodrošināt augstus akadēmiskās atbalsta standartus;
  • Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaits: šis indikators parāda pētniecības produktivitāti, balstoties uz akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju skaitu;
  • Ietekme tīmeklī: atspoguļo universitātes klātbūtni tiešsaistē, viens no aspektiem, ko vērtē, ir gatavība starptautiskajai iesaistei un komunikācijai;
  • Akadēmiskais personāls ar doktora grādu: tiek ņemts vērā tas, cik liels skaits no mācībspēkiem ir doktori;
  • Zinātnisko publikāciju citējamība: šī indikatora mērķis ir novērtēt pētniecības ietekmi pēc tā, cik bieži organizācijas zinātniskās citē citi pētnieki visā pasaulē;
  • Starptautiskie mācībspēki un starptautiskie studenti: šos divus indikatorus veido ārzemju studentu un personāla proporcija universitātē, norādot nacionālo daudzveidību universitātē, kā arī atspoguļojot panākumus piesaistot mācībspēkus un studentus no dažādām valstīm.

Papildu informācija par reitingu

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020

«The Times Higher Education World University Rankings 2020» RTU ierindojusies reitinga 1000+. grupā. Šajā reitingā iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, novērtējot to sniegumu studijās, sadarbībā ar industriju, internacionalizācijā, kā arī zinātnē un citējamībā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, RTU novērtējums šogad ir kāpis trijos no pieciem galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Ar zinātni un pētniecību saistītajos indikatoros, internacionalizācijā un sadarbības ar industriju ir uzrādīts augsts vērtējums. Pēc sadarbības ar industriju RTU ir ierindota starp 300 labākajām universitātēm pasaulē jau otro gadu pēc kārtas.

Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Zinātnes kritērijā tiek ņemti vērā reputācijas aptaujas rezultāti, universitāšu ienākumi no pētniecības un tās produktivitāte. Internacionalizācijas kritērijā tiek vērtēts ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Sniegumu studijās vērtē pēc reputācijas aptaujas rezultātiem, studentu un mācībspēku skaita savstarpējās attiecības, mācībspēku ar doktora grādu īpatsvaru, kā arī citiem rādītājiem. Savukārt citējamība jeb pētniecības ietekme atklāj universitāšu lomu jaunu zināšanu un ideju radīšanā un izplatīšanā. 

«The Times Higher Education World University Rankings 2020» dati tika publiskoti 12. septembrī, un RTU reitingā ierindojusies 1000+. grupā. No Latvijas reitingā ir iekļautas vēl divas universitātes – Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. No pārējām Baltijas valstīm reitingā ir iekļauta: Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte. 

«The Times Higher Education World University Rankings 2020» dati tika publiskoti 2019. gada 12. septembrī. No Latvijas reitingā ir iekļautas vēl divas universitātes – Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. No pārējām Baltijas valstīm reitingā ir iekļauta Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte.

Plašāka informācija

Times Higher Education (THE) Rankings: BRICS & Emerging Economies

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ievērojami pakāpusies vienas no pasaules prestižākajām reitingu aģentūrām «Times Higher Education» (THE) veidotajā jaunās ekonomikas valstu universitāšu reitingā «THE Emerging Economies University Rankigs 2019», ieņemot 196. vietu un kļūstot par augstāk novērtēto no reitingā iekļautajām Latvijas augstskolām. 

Iepriekšējā izvērtējumā RTU ierindojās 251.-300. vietā. RTU ir vienīgā no Baltijas valstu universitātēm, kuras novērtējums ir paaugstinājies. Pārējās augstskolas ir piedzīvojušas kritumu vai palikušas iepriekšējās pozīcijās. Reitings tiek veidots sesto reizi un tajā iekļautas 442 universitātes no 43 jaunās ekonomikas valstīm. No Latvijas reitingā ir iekļautas divas universitātes - RTU ierindojas 196. vietā, bet Latvijas Universitāte  ierindojas 251.–300. vietā. 

«RTU kāpums reitingā noticis, pateicoties zinātniskās darbības aktivitātes pieaugumam – tieši RTU zinātnieki salīdzinājumā ar citu Latvijas augstskolu pētniekiem visaktīvāk publicējas nozīmīgajā Scopus datubāzē, sniedzot lielu zinātnes ieguldījumu tautsaimniecībā. Tomēr vēl svarīgāk par kvantitāti ir tas, ka mūsu publikācijas ir kļuvušās kvalitatīvākas. Starptautiskā atpazīstamība un citējamība ir augusi, aizvien vairāk mūsu veikums zinātnē tiek novērtēts. Viens no RTU veiksmes faktoriem ir starptautiskā sadarbība, piemēram, ar Eiropas Kodolpētniecības centru, Eiropas kosmosa aģentūru,» saka RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins. 

Reitingā vērtēts universitāšu sniegums piecās darbības jomās: studijas (studiju vide) – 30%, pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija) – 30%, citējamība (pētniecības ietekme) – 20%, starptautiskā perspektīva (personāls, studenti, pētniecība) – 10% un industrijas ienākumi (zināšanu pārnese) – 10%. Iegūto vietu nosaka vērtējuma kopsumma. RTU sniegums visaugstāk novērtēts internacionalizācijas, zināšanu pārneses, kā arī studiju jomā. 

Pirmajās trijās reitinga vietās ierindojas Ķīnas augstskolas – pirmā ir Cinhua Universitāte (Tsinghua University), otrā – Pekinas Universitāte (Peking University), bet trešā – Džedzjanas Universitāte (Zhejiang University). Ķīna ir arī reitingā visplašāk – ar 72 universitātēm – pārstāvētā valsts, aiz tās ar 49 universitātēm ierindojas Indija, bet Krieviju pārstāv 35 augstākās izglītības iestādes.

Plašāka informācija

Times Higher Education (THE) Rankings: Best universities in Europe

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education» Eiropas labāko universitāšu 2019. gada reitingā, ieņemot dalītu 361. vietu. Reitinga pamatā ir ietekmīgā universitāšu reitinga «The Times Higher Education World University Rankings» dati, kurā RTU pirmo reizi iekļuva 2016. gada septembrī.   

RTU «Times Higher Education» Eiropas universitāšu reitingā iekļauta līdzvērtīgā vietā ar Latvijas Universitāti, Viļņas Universitāti (Lietuva), Brno Tehnoloģiju universitāti (Čehija) un citām.  

No Baltijas valstīm papildus iepriekš minētajām, reitingā iekļuvušas vēl – Tartu Universitāte, ieņemot 151.–160. vietu, Tallinas Tehnoloģiju universitāte ar dalītu 286. vietu un Kauņas Tehnoloģiju universitāte ar dalītu 412. vietu. 

2019. gada reitingā kopumā ir pārstāvētas 35 Eiropas valstis. Reitinga top 10 sastāda universitātes no Lielbritānijas, Šveices un Vācijas. Pirmajā vietā jau kārtējo gadu ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Londonas Imperiālā koledža. Reitinga metodoloģija ietver universitāšu novērtējumu pēc mācību un pētniecības vides, citējamības, ienākumiem no industrijas, starptautiskās sadarbības.

Plašāka informācija 

Times Higher Education (THE) Rankings: University Impact 2020

Izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegumu, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development Goal (SDG) 17) sadarbības programmu, RTU ierindota 101.–200. vietā visaugstāk novērtēto augstskolu grupā, kļūstot arī par visaugstāk novērtēto no četrām reitingā «The Times Higher Education Impact Rankings 2020» iekļautajām Latvijas augstskolām.   

Visaugstāk novērtēti RTU centieni, tiecoties sasniegt mērķi «Planētas aizsardzība»  – šajā jomā RTU atzīta par 14. labāko pasaulē. Dalīto 34. vietu RTU ieņem, virzoties uz mērķi «Atjaunojamā enerģija», dalīto 45. vietu – īstenojot mērķa «Labs darbs un ekonomikas izaugsme» aktivitātes, bet 70. vietu – piepildot mērķa «Inovācijas un infrastruktūra» ieceres. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad šis reitings tika veidots pirmo reizi, RTU uzrādījusi labākus rezultātus, no 201.–300. augstāk novērtēto augstskolu grupas pakāpjoties uz vietu 101.–200. labāko augstskolu grupā.

Pirms gada šajā reitingā, īstenojot 17 SDG mērķus, tika izvērtētas 450 pasaules universitātes no 76 valstīm, bet šogad izvērtēto augstskolu skaits sasniedzis 766 universitātes no 85 valstīm. Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Oklendas Universitāte (University of Auckland) no Jaunzēlandes, otrajā – Sidnejas Universitāte (University of Sydney), bet trešajā – Rietumu Sidnejas Universitāte (Western University of Sydney), abas no Austrālijas. 

Ilgtspējīga attīstība ir viena no RTU prioritātēm, kuru RTU iedzīvina dažādos darbības virzienos, piemēram, 2018. gadā tika izveidots Zaļās Ķīpsalas koncepts, pievēršot pastiprinātu uzmanību ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. Universitātes mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Centieni iedzīvināt šos mērķus reālā rīcībā arī atspoguļojas RTU novērtējumā «The Times Higher Education Impact Rankings 2020».

Īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus, RTU ir iesaistījusies un aktīvi darbojas nozīmīgākajās starptautiskās sadarbības organizācijās, piemēram, Sustainable Development Solutions Network, kā arī citās.

Plašāka informācija

Universitāte

_