Reitingi

Reitingi

Rīgas Tehniskā universitāte piedalās vairākos starptautiska un nacionāla līmeņa reitingos un salīdzināšanas sistēmās. Starptautiskie reitingi veicina veselīgu konkurencei starp augstskolām un tie var būt noderīgi topošajiem studentiem izvēloties savu turpmāko studiju vietu. Reitingi dod iespēju RTU novērtēt sasniegto atbilstoši starptautiski noteiktiem kritērijiem un sevi salīdzināt ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un pasaulē. Pamatojoties uz reitingos iegūtajiem novērtējumiem, iespējams izdarīt secinājumus un izvirzīt jaunus mērķus studiju procesa, zinātniskās darbības un kopumā visas universitātes ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai.

RTU piedalās tādos starptautiskos reitingos, kā: QS Stars University RatingsQS University RankingsEECAU-MultirankUI GreenMetric Ranking4International Colleges & UniversitiesWorldwide Professional University RankingsWebometrics Ranking of World Universities u.c.

 

 

Eduniversal Best Masters Ranking

Pirmo reizi pasaules labāko biznesa skolu reitinga «Eduniversal» reputācijas vērtējumā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) saņem augstāko novērtējumu Latvijā.

Vērtējumu veido 1000 pasaules labāko biznesa skolu dekāni, katrā valstī nosakot labāko un atpazīstamāko biznesa izglītības iestādi.

Šogad saņemtais augstais novērtējums reitingā ir apliecinājums pārdomātai RTU internacionalizācijas stratēģijai, izvēloties sadarboties ar atzītām pasaules universitātēm, veidot plašu partneraugstskolu tīklu pasaulē un iesaistīties starptautiskos augstākās izglītības konsorcijos. Piemēram, šoruden RTU saņēma uzaicinājumu pievienoties prestižajai starptautiskajai asociācijai «T.I.M.E.» (Top International Managers for Engineering), ko veido pasaules tehniskās augstskolas, kas ir ieinteresētas savstarpēji sadarboties, nodrošinot studentiem konkurētspējīgu inženierzinātņu izglītību. Savukārt vasarā RTU iesaistījās vienotas Eiropas tehnoloģijas universitātes veidošanā.

1000 pasaules labāko skolu dekānu viedokli pozitīvi ietekmē arī fakts, ka RTU uzlabo savu sniegumu dažādos starptautiskajos reitingos. Šogad RTU ir saņēmusi Latvijā augstāko novērtējumu starptautiskajā reitingā «QS World University Ranking 2021», iekļūstot 701.–750. vietā. RTU izvērtēta dažādos reitingos un ar dažādu metodoloģiju un atzīta par labāko universitāti Latvijā – to apliecina arī «U-Multirank» un «Times Higher Education Impact» reitings, kurā RTU ierindota starp 200 labākajām pasaules universitātēm. Arī «QS Stars» reitingā RTU ir novērtēta ar piecām zvaigznēm, kas ir augstākais vērtējums. RTU ir arī vienīgā no Latvijas augstskolām, kas iekļuvusi starp labākajām 40 augstskolām starptautiskā reitinga «World’s Universities with Real Impact» sadaļā, kur tiek vērtēta augstskolu kapacitāte uzņēmējspēju veicināšanā un uzņēmējdarbības vides attīstībā. RTU ierindojusies 36. vietā, un tas ir labākais rezultāts ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.

«Eduniversal» reputācijas vērtējumā nozīmīga loma ir arī IEVF un RBS vadības un mācībspēku aktivitātei, veidojot plašu biznesa izglītības un inovāciju profesionāļu tīklu, iesaistoties nozares asociācijās, piedaloties zinātniskajās konferencēs, vērtējot un uzlabojot biznesa izglītības kvalitāti starptautiskajā līmenī, veidojot kopīgas studiju programmas.

RTU IEVF un RBS «Eduniversal» pasaules labāko biznesa skolu reitingā piekto gadu pēc kārtas iekļauta četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmisko līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. 

Starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā «Eduniversal Business Schools Ranking» iekļautas 1000 pasaules labākās augstākās izglītības iestādes, kas nodrošina biznesa un vadības izglītību. Četru palmu līgā iekļautas 200 biznesa augstskolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi. Kopumā reitingu veido piecu palmu līga.

Reitingu veido Francijas reitingu aģentūra un konsultāciju kompānija «SMBG», kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu, kā arī reitingu, kurā ietilpst maģistrantūras un MBA programmas 50 dažādos specializācijas virzienos 154 valstīs. Reitinga mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās universitātes un biznesa skolas Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Būtisks reitinga mērķis ir arī studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana.

Plašāka informācija par Eduniversal augstskolu reitingu

GreenMetric

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir būtiski kāpinājusi savu pozīciju zaļās politikas un ilgtspējas reitingā «GreenMetric», ierindojoties starp 60 zaļākajām pasaules augstskolām. RTU reitingā 2020. gadā ieņem 56. vietu, un tas ir būtisks kāpums, salīdzinot ar 2019. gadu, kad RTU atradās 93.–95. vietā. Turklāt RTU nemainīgi ir vienīgā Latvijas augstskola, kas reitingā novērtēta tik augstu, jo neviena cita Latvijas augstskola nav spējusi ierindoties pat starp 500 zaļākajām universitātēm.

«GreenMetric» reitingā pasaules augstskolas sarindotas pēc to apņemšanās mazināt kaitīgo ietekmi uz vidi. Augstskolu rīcības atbilstība zaļajiem principiem izvērtēta sešos kritērijos – kopējā infrastruktūra, energoefektivitātes un klimata pārmaiņu mazinošas aktivitātes, atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu efektīva izmantošana, transporta infrastruktūra un vides izglītība un zinātne. 

Salīdzinot ar pagājušo gadu, RTU sniegumu uzlabojusi visos sešos indikatoros, bet visaugstākie rezultāti sasniegti transporta infrastruktūras, vides izglītības un zinātnes un atkritumu apsaimniekošanas kategorijās. 

Vienādu punktu skaitu ar RTU reitingā dala Dženovas Universitāte Itālijā un Karltonas Universitāte Kanādā, bet reitinga pirmajā vietā ierindojas Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs Nīderlandē, otrajā – Oksfordas Universitāte, bet trešajā  – Notingemas Universitāte, abas – Apvienotajā Karalistē. No Latvijas reitingā vēl ir iekļuvusi Liepājas Universitāte 575. vietā un Daugavpils Universitāte 753. vietā.

«Šogad augstais sniegums skaidrojams ar to, ka sāk parādīties mūsu darba augļi. Piemēram, RTU pilnībā pāriet tikai uz elektrisko transportu, Ķīpsalas studentu pilsētiņā tiek realizētas inovatīvas idejas, notikuši hakatoni un norisinās citi procesi, kas samazina ietekmi uz vidi. Tomēr galvenais ir tas, ka ilgtspēja un ANO 17 Attīstības mērķi tiks pilnībā  integrēti RTU Attīstības stratēģijā nākamajam periodam, tādējādi mēs pārliecinoši turpināsim iesākto darbu. Mums ir svarīgi, ka ar savu darbību RTU kolektīvam, studentiem un sabiedrībai palīdzam būt atbildīgākiem pret vidi,» saka Juris Iljins, RTU Administratīvais direktors.

Mazinot cilvēka ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, RTU apņēmusies līdz 2023. gadam RTU studentu pilsētiņā ieviest konceptu «Zaļā Ķīpsala». Lai to izdarītu, RTU mērķtiecīgi strādā, uzlabojot infrastruktūru atbilstoši ilgtspējas principiem, mainot studentu un darbinieku paradumus, kā arī RTU zinātnieku radītos inovatīvos zaļos produktus un tehnoloģijas izmantojot Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūrā.

«GreenMetric»

U-Multirank

RTU – līderpozīcijas «U-Multirank» reitingā Latvijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā augstskolu reitingā «U-Multirank» atzīta par vienu no 25 vadošajām pasaules universitātēm Open Access Publications jeb atvērtās piekļuves publikāciju īpatsvara ziņā. Tas nozīmē, ka ievērojams apjoms RTU pētnieku publikāciju atrodams atvērtās piekļuves zinātniskajos žurnālos, padarot pētījumu rezultātus pieejamus visiem interesentiem. Jau vairākus gadus pēc kārtas RTU šajā reitingā kopvērtējumā ir pārliecinoši labākie rezultāti no visām tajā iekļautajām Latvijas augstskolām.

«U-Multirank» reitingu veido piecas daļas – studiju process, pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizācija un reģionālā iesaiste, un katrā no šīm daļām augstskolas izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Pēc atvērtas piekļuves publikāciju (Open Access Publications) īpatsvara augstskolas šogad vērtētas pirmo reizi. 

Augstskolu sniegums katrā no jomām novērtēts skalā no A, kas nozīmē augstāko vērtējumu, līdz E. RTU ir vienīgā Latvijas augstskola, kas A līmeņa vērtējumu saņēmusi 11 vērtēšanas kritērijos, piemēram, par atvērtās piekļuves publikāciju īpatsvaru, absolventu nodarbinātības līmeni, pašu dibināto jeb spin-off uzņēmumu skaitu, zinātnei piesaistīto finansējumu, bakalaura un maģistra studiju absolvēšanu paredzētajā laikā, bakalaura programmām angļu valodā, absolventu radīto uzņēmumu īpatsvaru, bakalaura programmām angļu valodā, starptautiskajām publikācijām.

B vērtējums RTU piešķirts septiņos kritērijos. Salīdzinājumā ar 2019. gadu RTU rezultāti ir uzlabojušies sešos vērtējuma kritērijos.

«U-Multirank» ir pasaulē lielākais daudzdimensionālais reitings, kas veidots īpaši draudzīgs lietotājiem, piemēram, potenciālajiem studentiem, izvēloties savu universitāti, jo ļauj izvērtēt to pēc konkrētām zinātnes un studiju jomām, kas tai ir spēcīgākas. Veidojot reitingu, izmantota pašu augstskolu sniegtā informācija, dažādu starptautisku un valstu datu bāzu informācija, aptauju rezultāti. Šogad reitingā iekļauta informācija par vairāk nekā 1800 augstākās izglītības iestādēm no 92 valstīm. 

Reitingā piedalās 20 Latvijas augstskolas. Tām šis reitings ir svarīgs, jo kopš 2016. gada Izglītības un zinātnes ministrija līgumos ar augstskolām par budžeta finansējuma piešķiršanu ir ietvērusi nosacījumu par piedalīšanos «U-Multirank».  

Plašāka informācija

QS Graduate Employability Ranking

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) prestižās reitingu aģentūras «QS World University Rankings» veidotajā «QS Graduate Employability Rankings 2020» pakāpusies par 100 vietām, ieņemot 201.–250. vietu.

Reitingā izvērtēta augstskolu reputācija darba devēju vidū, absolventu sniegums, augstskolu un darba devēju sadarbība, studentu un darba devēju sadarbība un absolventu nodarbinātība. Visaugstāk reitingā novērtēta darba devēju un studentu sadarbība, iegūstot 93,5 punktus no 100 iespējamajiem. Otrs labākais rādītājs ir absolventu nodarbinātība, bet trešais – absolventu sniegums. Pavisam šogad reitingā iekļautas 758 augstākās izglītības iestādes, un tas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Veidojot reitingu, pavisam apjautāti 45 000 darba devēji, pētīta 29 000 augsta līmeņa profesionāļu karjeras attīstība pēc to absolvētās augstskolas, analizēti 150 000 darba devēju sadarbības piemēri ar absolventiem. Studentu karjeras attīstībai RTU pievērš īpašu uzmanību – augstskolā aktīvi darbojas Karjeras centrs, kurš ik gadu rīko Latvijā lielāko studentu profesionālās orientācijas pasākumu Karjeras diena, pulcējot vairāk nekā 140 uzņēmumus un 2000 studējošos; sniedz karjeras attīstības konsultācijas; rīko izglītojošus pasākumus. RTU jau astoņus gadus pēc kārtas atzīta par darba devēju ieteiktāko Latvijas augstskolu aptaujā, ko rīko Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu prakse.lv. 

Reitinga pirmajā vietā ierindojas Masačūsetas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenforda Universitāte, bet trešajā – Kalifornijas Universitāte Losandželosā (visas no ASV). No Latvijas reitingā iekļauta arī Latvijas Universitāte, kura tāpat kā RTU ierindojas 201.–250. pozīcijā. Latvijas augstskolas šajā reitingā apsteigušas Igaunijas un Lietuvas augstskolas – Tartu Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Viļņas Universitāte un Vītauta Magnusa universitāte ierindojas 301.-500. vietu grupā.

«QS Graduate Employability Rankings 2020»

 

QS Stars

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) saņēmusi izcilu novērtējumu – piecas zvaigznes – starptautiskajā «QS Stars» universitāšu reitingā. Tajā piecu zvaigžņu sistēmā izvērtēts universitātes sniegums astoņās kategorijās, un sešās no tām RTU ieguvusi augstāko vērtējumu – piecas zvaigznes.

«RTU ir ļoti augstu novērtēta «QS Stars» reitingā, uzlabojot savu sniegumu visās kategorijās pret iepriekšējo izvērtējumu, kas notika 2015. gadā. Iepriekšējā vērtējumā ieguvām trīs zvaigznes, bet, mērķtiecīgi strādājot, esam spējuši uzlabot savu sniegumu. Esam veikuši nopietnas investīcijas studiju kvalitātes, infrastruktūras, pētniecības kvalitātes uzlabošanā, inovāciju sekmēšanā un start-up uzņēmumu vides pilnveidē. Šīs darbības kopumā ir sekmējušas, ka RTU ir novērtēta vienā līmenī ar, piemēram, Lundas Universitāti Zviedrijā vai Olborgas Universitāte Dānijā,» saka Juris Iljins, RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors.

Ar piecām zvaigznēm novērtēts RTU sniegums šādās kategorijās: studiju kvalitāte, absolventu nodarbinātība, internacionalizācija, studiju vide, inovācijas, sociālā atbildība. Reitingā vērtēta arī universitātes pētniecība un specializācija – datorzinātnes nozarē. 

Katra no astoņām pamatkategorijām iedalīta vairākās apakškategorijās. Studiju kvalitātes jomā augstu novērtēta studentu apmierinātība ar universitāti kopumā, apmierinātība ar studiju darbu, kā arī turpmākās studiju iespējas. Nodarbinātības jomā maksimālo punktu skaitu ieguvuši absolventu nodarbinātības rādītāji, kā arī RTU reputācija darba devēju vidū. Internacionalizācijas jomā RTU saņēmusi maksimālp iespējamo vērtējumu vairākās apakškategorijās, tostarp kategorijās «Starptautiskā sadarbība pētniecībā», «Starptautiskā daudzveidība» un «Ienākošo apmaiņas studentu proporcija».

Izvērtējot universitātes vidi, atzinību guvušas RTU sniegtās sporta iespējas, IT infrastruktūra un ievērojamais studentu organizāciju skaits. Inovāciju jomā RTU saņēmusi maksimālo punktu skaitu visās apakškategorijās – augstu novērtēts gan RTU reģistrēto patentu, gan nozares pētījumu, gan spin-off uzņēmumu skaits. Vērtējot RTU sniegtās sociālās iekļaušanās iespējas, atzinību izpelnījušās RTU piedāvātās stipendijas, atbalsts studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

«QS Stars» ir izvērtējums, kas studentiem ļauj iegūt plašāku priekšstatu par iestādes kvalitāti. Atšķirībā no vairuma reitingu, kuri vērtē universitāšu sniegumu, tās secīgi saranžējot, «QS Stars» ļauj novērtēt katras universitātes sniegumu konkrētās jomās un jautājumos, sniedzot iespēju, piemēram, uzzināt absolventu nodarbinātības rādītājus, studiju vides novērtējumu, sociālās iekļaušanas līmeni un citus potenciālus absolventus interesējošus jautājumus. Dalība reitingā universitātēm ir brīvprātīga un sniedz salīdzināmu ārēju izvērtējumu par to, cik veiksmīga ir bijusi universitātes darbība.

Papildu informācija par topu

QS World University Rankings 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) starptautiskajā reitingā «QS World University Rankings 2021» iekļuvusi 701.–750. vietā, un šis rādītājs ir augstākais no reitingā iekļauto trīs Latvijas universitāšu izvērtējuma rezultātiem. Visaugstāk reitingā novērtēts RTU ārvalstu studentu īpatsvars, turklāt šajā rādītājā RTU savu pozīciju uzlabojusi par 66 vietām, sasniedzot augsto 371. vietu pasaules mērogā.

«RTU izvērtēta dažādos reitingos un ar dažādām metodoloģijas metodēm un atzīta par labāko universitāti Latvijā – to apliecina gan 9. jūnijā publicētais «U-Multirank», gan aprīlī klajā nākušais «Times Higher Education Impact», kurā RTU ierindota starp 200 labākajām pasaules universitātēm. Arī «QS Stars» reitingā RTU ir novērtēta ar piecām zvaigznēm, kas ir augstākais vērtējums. RTU sasniegums «QS World University Rankings 2021» vēlreiz apliecina, ka esam nacionālie līderi. Protams, RTU nav Tartu Universitātes panākumi, bet, ņemot vērā mums pieejamo finansējumu, rezultāti ir pat ļoti labi, jo mūsu aprēķini liecina, ka, virzoties uz starptautiski atzītu izcilību, no visām Latvijas augstskolām tieši RTU ir visaugstākā atdeve, ņemot vērā budžeta iespējas,» pārliecināts Juris Iljins, RTU administratīvais direktors un Kvalitātes un ilgtspējas nodaļas vadītājs.

«QS World University Rankings 2021» iekļautās 1002 augstskolas no 93 valstīm izvērtētas pēc sešiem kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, darba devēju reputācijas, citējamības, studentu un akadēmiskā personāla proporcijas, kā arī ārzemju studentu un ārzemju mācībspēku īpatsvara. Savu sniegumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu RTU uzlabojusi četros no sešiem kritērijiem – ārzemju studentu īpatsvarā, studentu un akadēmiskā personāla proporcijā, citējamībā un akadēmiskajā reputācijā.

Akadēmiskās un darba devēju reputācijas izvērtējums veidots, balstoties plašās starptautiskajās aptaujās. Viedokli par RTU izteikuši ne vien Latvijas, bet arī citu valstu darba devēji un akadēmiķi. Augstskolu sniegums pārējos četros kritērijos izvērtēts, balstoties to sniegtajos datos, kas pārbaudīti pēc starptautiski pieejamās informācijas.

Internacionalizācija ir viena no būtiskajām RTU darbības prioritātēm, kas akcentēta augstskolas stratēģijā. Mērķtiecīgas darbības rezultātā pēdējo gadu laikā strauji palielinājies RTU ārvalstu studentu skaits, un augstskolā ir studējošie no 86 valstīm.

No Latvijas reitingā iekļuvušas arī Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte, tāpat kā iepriekšējā gadā ieņemot 801.–1000. vietu. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad topa pirmajā vietā ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, otrajā – Stenfordas Universitāte, bet trešajā – Hārvarda Universitāte. Reitinga rezultāti tika publiskoti 10. jūnijā.

«QS World University Rankings»

QS University Rankings: EECA

QS Eiropas un Vidusāzijas reitings

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) «QS Emerging Europe and Central Asia (ECCA) 2021» reitingā ieņem 57. vietu, vairākos vērtējuma kritērijos, piemēram, darba devēju reputācijā piedzīvojot izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. ECCA ir Eiropas un Centrālāzijas reģionālais augstskolu reitings, un pavisam tajā iekļautas 400 reģiona augstskolas. 

Reģionālajā līmenī visaugstāk novērtēta RTU reputācija darba devēju vidū, universitāti ierindojot 29. vietā. RTU ir kāpums ir gan šajā pozīcijā, gan arī vēl trijos kritērijos – akadēmiskā personāla un studentu proporcija, ārvalstu studentu īpatsvars, starptautiskā sadarbība pētniecībā. 

Reitingā universitātes izvērtētas pēc desmit kritērijiem – akadēmiskās reputācijas, darba devēju reputācijas, akadēmiskā personāla un studentu skaita proporcijas, akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvara, zinātnisko publikāciju citējamības līmeņa, zinātnisko publikāciju skaita fakultātēs, starptautiskās sadarbības pētniecībā, ārvalstu mācībspēku īpatsvara, ārvalstu studentu īpatsvara, kā arī ietekmes tīmeklī.

Šogad no Latvijas reitingā iekļautas vēl piecas augstskolas – Latvijas Universitāte 41. vietā, Rīgas Stradiņa universitāte – 121. vietā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 211.–220. vietā, Daugavpils Universitāte – 251.–300. vietā un Transporta un sakaru institūts 351.– 400. vietā. 

No Baltijas valstu augstskolām visaugstāk novērta Tartu Universitāte, kas reitingā ieņem otro pozīciju. Pirmajā vietā ierindojusies Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, savukārt trešajā – Sanktpēterburgas Valsts universitāte. 

Papildu informācija.

 

Times Higher Education (THE) World University Rankings

Prestižajā «The Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021» Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) atzīta par 284. pasaules labāko universitāti, vērtējot augstskolu sadarbību ar industriju. Šajā jomā RTU jau vairākus gadus atrodas pasaules TOP 300 augstskolu sarakstā, turklāt katru gadu šis vērtējums ir audzis. Reitingā iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, izvērtējot to darbību pavisam piecos rādītājos – sadarbībā ar industriju, studijās, internacionalizācijā, kā arī zinātnē un citējamībā.

Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Tāpat tiek analizēts tas, kādu pienesumu uzņēmumu attīstībā sniegusi augstskola ar inovāciju, izgudrojumiem un ekspertīzes darbu, kā arī universitāšu spēja piesaistīt finansējumu no komercsektora.

RTU aktīvi sadarbojas ar uzņēmumiem, ik gadu veicot vairāk nekā 100 līgumdarbus dažādās nozarēs, kuros izstrādā jaunas tehnoloģijas un produktus, veic pētījumus, testēšanu, prototipēšanu, sniedz konsultācijas, atzinumus un citus zināšanās balstītus pakalpojumus. RTU piedalās dažādās sadarbības programmās ar uzņēmējiem, piemēram, kopā ar LMT studentiem tiek piedāvāts inovāciju grants «Industriālais doktors», kurā topošie doktori izstrādā promocijas darbu par konkrētu uzņēmuma attīstībai noderīgu tēmu, un to iniciē pats uzņēmums.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, RTU vērtējums reitingā šogad audzis pavisam četros no pieciem vērtēšanas kritērijiem – sadarbībā ar industriju, studijās, pētniecībā un internacionalizācijā. Kopvērtējumā RTU saglabājusi vietu 1000+ augstskolu grupā.

Zinātnes kritērijā tiek ņemti vērā reputācijas aptaujas rezultāti, universitāšu ienākumi no pētniecības un tās produktivitāte. Internacionalizācijas kritērijā tiek vērtēts ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Sniegumu studijās vērtē pēc reputācijas aptaujas rezultātiem, studentu un mācībspēku skaita savstarpējās attiecības, mācībspēku ar doktora grādu īpatsvaru, kā arī citiem rādītājiem. Savukārt citējamība jeb pētniecības ietekme atklāj universitāšu lomu jaunu zināšanu un ideju radīšanā un izplatīšanā.

Pavisam «The Times Higher Education World University Rankings 2021» iekļautas 1527 pasaules labākās augstskolas un tā rezultāti publiskoti 2. septembrī. Reitinga pirmajā vietā atrodas Oksfordas Universitāte, otrajā – Stenforda Universitāte, trešajā – Hārvarda Universitāte.

«The Times Higher Education World University Rankings 2021»

Times Higher Education (THE) Rankings: BRICS & Emerging Economies

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ievērojami pakāpusies vienas no pasaules prestižākajām reitingu aģentūrām «Times Higher Education» (THE) veidotajā jaunās ekonomikas valstu universitāšu reitingā «THE Emerging Economies University Rankigs 2020», ieņemot 251.-300. vietu.

Reitings tiek veidots jau septīto reizi un tajā iekļautas 533 universitātes no 47 jaunās ekonomikas valstīm. No Latvijas reitingā ir iekļautas vēl divas universitātes - Latvijas Universitāte ierindojas 251.–300. Latvijas Lauksaimniecības universitāte un 401.-500. vietā.

Šajā reitingā ņemti vērā tie paši 13 rādītāji, kas, veidojot THE pasaules labāko universitāšu reitingu.

Reitingā vērtēts universitāšu sniegums piecās darbības jomās: studijas (studiju vide) – 30%, pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija) – 30%, citējamība (pētniecības ietekme) – 20%, starptautiskā perspektīva (personāls, studenti, pētniecība) – 10% un industrijas ienākumi (zināšanu pārnese) – 10%. Iegūto vietu nosaka vērtējuma kopsumma. RTU sniegums visaugstāk novērtēts internacionalizācijas, zināšanu pārneses, kā arī studiju jomā. Šie rādītāji ir pielīdzināti, lai varētu noteikt universitāšu attīstību, prioritātes jaunajā ekonomikā.
Līderpozīcijas reitingā ieņem Ķīnas augstskolas – 1. vietā Tsinghua Universitāte (Tsinghua University), 2. vietā − Pekinas Universitāte (Peking University), 3. vietā − Džedzjana Universitāte (Zhejiang University).

THE Rankings: BRICS & Emerging Economies 2020

Times Higher Education (THE) Rankings: Best universities in Europe

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) iekļauta «The Times Higher Education» Eiropas labāko universitāšu 2021. gada reitingā, ieņemot dalītu 418. vietu. Reitinga pamatā ir ietekmīgā universitāšu reitinga «The Times Higher Education World University Rankings» dati, kurā RTU pirmo reizi iekļuva 2016. gada septembrī.   

RTU «Times Higher Education» Eiropas universitāšu reitingā iekļauta līdzvērtīgā vietā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Kauņas Tehnoloģiju universitāti (Lietuva), Brno Tehnoloģiju universitāti (Čehija) un citām.  
No Baltijas valstīm papildus iepriekš minētajām, reitingā iekļuvušas vēl – Tartu Universitāte, ieņemot dalīto 122. vietu, Latvijas Universitāte ar dalīto 279. vietu, Tallinas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Universitāte ar dalītu 357. vietu.

2021. gada reitingā kopumā ir pārstāvētas vairāk kā 30 Eiropas valstis. Reitinga top 10 sastāda universitātes no Lielbritānijas, Šveices un Vācijas. Pirmajā vietā jau kārtējo gadu ir Oksfordas Universitāte, otrajā – Kembridžas Universitāte, bet trešajā – Londonas Imperiālā koledža. Reitinga metodoloģija ietver universitāšu novērtējumu pēc mācību un pētniecības vides, citējamības, ienākumiem no industrijas, starptautiskās sadarbības.

Best universities in Europe

Times Higher Education (THE) Rankings: University Impact

Izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegumu, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķu (Sustainable Development Goal (SDG) 17) sadarbības programmu, RTU ierindota 101.–200. vietā visaugstāk novērtēto augstskolu grupā, kļūstot arī par visaugstāk novērtēto no četrām reitingā «The Times Higher Education Impact Rankings 2020» iekļautajām Latvijas augstskolām.   

Visaugstāk novērtēti RTU centieni, tiecoties sasniegt mērķi «Planētas aizsardzība»  – šajā jomā RTU atzīta par 14. labāko pasaulē. Dalīto 34. vietu RTU ieņem, virzoties uz mērķi «Atjaunojamā enerģija», dalīto 45. vietu – īstenojot mērķa «Labs darbs un ekonomikas izaugsme» aktivitātes, bet 70. vietu – piepildot mērķa «Inovācijas un infrastruktūra» ieceres. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad šis reitings tika veidots pirmo reizi, RTU uzrādījusi labākus rezultātus, no 201.–300. augstāk novērtēto augstskolu grupas pakāpjoties uz vietu 101.–200. labāko augstskolu grupā.

Pirms gada šajā reitingā, īstenojot 17 SDG mērķus, tika izvērtētas 450 pasaules universitātes no 76 valstīm, bet šogad izvērtēto augstskolu skaits sasniedzis 766 universitātes no 85 valstīm. Reitinga pirmajā vietā ierindojusies Oklendas Universitāte (University of Auckland) no Jaunzēlandes, otrajā – Sidnejas Universitāte (University of Sydney), bet trešajā – Rietumu Sidnejas Universitāte (Western University of Sydney), abas no Austrālijas. 

Ilgtspējīga attīstība ir viena no RTU prioritātēm, kuru RTU iedzīvina dažādos darbības virzienos, piemēram, 2018. gadā tika izveidots Zaļās Ķīpsalas koncepts, pievēršot pastiprinātu uzmanību ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai. Universitātes mērķis ir paplašināt studentu, darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Centieni iedzīvināt šos mērķus reālā rīcībā arī atspoguļojas RTU novērtējumā «The Times Higher Education Impact Rankings 2020».

Īstenojot ilgtspējīgas attīstības mērķus, RTU ir iesaistījusies un aktīvi darbojas nozīmīgākajās starptautiskās sadarbības organizācijās, piemēram, Sustainable Development Solutions Network, kā arī citās.

Plašāka informācija

Universitāte