Rīcība elektroenerģijas patēriņa samazināšanai

Rīcība elektroenerģijas patēriņa samazināšanai
 • Uz RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes jumta (Āzenes iela 12/1) uzstādīti saules paneļi un vēja turbīna. Ierīces «apkalpo» māju, kā arī tiek izmantotas mācību procesā un pētījumos. Uz fakultātes jumta tuvākā nākotnē plānots izvietot vēl vienu vēja turbīnu un uz citu fakultāšu jumtiem – saules paneļus.
 • Daudz elektroenerģijas patērē apgaismojums, tādēļ visās RTU ēkās intensīvi notiek pilnīga pāreja uz LED apgaismes elementiem un luminiscentiem. No jauna izbūvētajās universitātes ēkās šāds apgaismojums ir visur, notiek apgaismojuma elementu nomaiņa pārējās RTU ēkās, ko plānots pabeigts līdz 2023. gada beigām.
 • Energoefektīvs LED apgaismojums izveidots arī Ķīpsalas studentu pilsētiņas ārtelpā.
 • Koplietošanas telpās no jauna izbūvētajās un renovētajās studentu pilsētiņas ēkās uzstādīti kustību sensori, nodrošinot apgaismojumu tikai tad, kad telpās kāds atrodas.
 • RTU Ķīpsalas studentu pilsētiņā Ķīpsalā 85% ēku ir pilnībā automatizētas – vēdināšanas, kondicionēšanas, apkures un apgaismojuma sistēmas tiek kontrolētas caur vienotu vadības paneli. Logus sedz automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās – tās atveras un aizveras, reaģējot uz gaismas spožumu. Papildus ēkas tiek papildinātas ar jaunākajām tehnoloģijām, lai tās varētu kvalitatīvāk pārraudzīt.
 • Automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās, uzstādītas arī RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē (Āzenes iela 12/1).
 • Automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās, un ventilācijas sistēma uzstādīta arī RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunajā piebūvē.
 • RTU Arhitektūras un dizaina institūts ir viedā ēka. Ēkā apgaismojums izslēdzas automātiski. Ātrijā tiek izmantota dabīga virsgaisma. Telpās ieviesta automatizēta ventilācijas sistēma, kuras darbības intensitāte tiek noteikta, vadoties pēc CO2 koncentrācijas telpā. Logus sedz automātiski vadāmas žalūzijas, kas nodrošina optimālu gaismu telpās – tās atveras un aizveras, reaģējot uz gaismas spožumu.
 • Visu RTU ēku ventilācijas sistēmā ir uzstādīti CO2 sensori gaisa kvalitātes monitoringam.
 • Uzstādīts mērķis veikt uzraudzību, lai ierīces iespējami maz patērētu elektroenerģiju dīkstāves režīmā, tās pilnībā atslēdzot no elektrotīkla laika periodos, kad netiek izmantotas.
 • Tiek īstenotas informatīvas un izglītojoši aktivitātes, veicinot atbildīgu energoresursu lietošanu.

RTU Infrastruktūras attīstības plāns

Universitāte