SIA «RTU servisu aģentūra»

Nosaukums: SIA «RTU servisu aģentūra»
Reģistrācijas Nr. 40103419029
Āzenes iela 12, k-4, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Sergejs Jurins
+371 26170542

 

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU servisu aģentūra».

Atbilstības kritēriji:

  1. tirgus nav spējīgs nodrošināt RTU interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
  2. nozarē atbilstoši RTU interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«RTU servisu aģentūras» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis: nodrošināt RTU pakalpojumus, kas, saskaņā ar RTU Satversmē noteikto, ir netipiski RTU pamatdarbībai.

Kapitālsabiedrības uzdevumi:

  1. pārņemt no RTU un sniegt universitātei vajadzīgus pakalpojumus un servisus;
  2. izmantojot uzņēma resursus sniegt ar universitāti saistītām un nesaistītām personām pakalpojumus;
  3. attīstīt un pilnveidot jau sniegtos pakalpojumus tādās jomās kā dežurantu pakalpojumi, tehnisko un drošības sistēmu uzstādīšana un apkalpošana, apkopēju pakalpojumi, stāvlaukumu pakalpojumi, suvenīri un mazumtirdzniecība, iznomāšanas pakalpojumi un citi;
  4. veikt uzdevumus saviem spēkiem un/vai piesaistot apakšuzņēmējus.

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2022

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2021

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2020

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2019

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2018

Universitāte