SIA «RTU servisu aģentūra»

Nosaukums: SIA «RTU servisu aģentūra»
Reģistrācijas Nr. 40103419029
Āzenes iela 12, k-4, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Sergejs Jurins
+371 26170542

 

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU servisu aģentūra».

Atbilstības kritēriji:

  1. tirgus nav spējīgs nodrošināt RTU interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
  2. nozarē atbilstoši RTU interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«RTU servisu aģentūras» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis: nodrošināt RTU pakalpojumus, kas, saskaņā ar RTU Satversmē noteikto, ir netipiski RTU pamatdarbībai.

Kapitālsabiedrības uzdevumi:

  1. pārņemt no RTU un sniegt universitātei vajadzīgus pakalpojumus un servisus;
  2. izmantojot uzņēma resursus sniegt ar universitāti saistītām un nesaistītām personām pakalpojumus;
  3. attīstīt un pilnveidot jau sniegtos pakalpojumus tādās jomās kā dežurantu pakalpojumi, tehnisko un drošības sistēmu uzstādīšana un apkalpošana, apkopēju pakalpojumi, stāvlaukumu pakalpojumi, suvenīri un mazumtirdzniecība, iznomāšanas pakalpojumi un citi;
  4. veikt uzdevumus saviem spēkiem un/vai piesaistot apakšuzņēmējus.

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2020

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2019

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra» 2018

Universitāte