Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī 1.1.1.5/ERANET/18/01 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 31.07.2018 - 30.01.2021
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi 1.1.1.1/16/A/129 Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija 01.04.2017 - 31.03.2020
Vieds un drošs darba apģērbs #006 Dizaina tehnoloģiju institūts 01.03.2016 - 28.02.2019
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos 1.1.1.1/16/A/192 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra 01.04.2017 - 31.03.2020
Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai 1.1.1.2/VIAA/1/16/152 Dizaina tehnoloģiju institūts 16.10.2017 - 15.10.2020
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas 1.1.1.1/18/A/075 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.05.2019 - 30.04.2022
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai 1.1.1.2/VIAA/1/16/161 BUNĪ ekonomikas institūts 16.10.2017 - 15.10.2020
Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās 1.1.1.2/VIAA/2/18/330 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts 01.01.2019 - 31.12.2021
Valkājama, enerģētiski neatkarīga cilvēka un apkārtējās vides parametru noteikšanas sistēma KC-PI-2020/20 Tehniskās fizikas institūts 01.04.2020 - 30.09.2020
Vairākmērogu nelineārā viskolestīga un viskoplsatiska materiāla modeļa implementācija galīgo elementu metodē 1.1.1.2/VIAA/4/20/646 Būvniecības un rekonstrukcijas institūts 01.01.2021 - 30.06.2023
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA Kvalitātes pilnveides, pētījumu un mācību centrs 01.11.2017 - 31.10.2020
Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai 3707 Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija 03.09.2018 - 02.09.2021
Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma 1.1.1.2/VIAA/1/16/157 Neorganiskās ķīmijas institūts 01.12.2017 - 30.11.2020
Uz izkliedēta spektra bāzēto magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu vadības metožu izstrāde un izpēte 1.1.1.2/VIAA/3/19/415 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 01.05.2020 - 30.04.2023
Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās 1.1.1.1/18/A/155 Telekomunikāciju institūts 16.05.2019 - 15.05.2022
Ultraskaņas skeneris konstrukcijas materiālu kvalitātes novērtēšanai KC-PI-2020/2 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija 01.04.2020 - 30.09.2020
Ultraskaņas kaula skeneris KC-PI-2017/61 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija 29.01.2018 - 28.07.2018
Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži PGI05062 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija 01.06.2018 - 31.05.2023
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma 612632-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA2-SSA-P Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra 01.11.2019 - 31.10.2021
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai 18-00-F02201-000003 Radioelektronikas institūts 01.05.2019 - 31.08.2021

Atlasīt projektus

Tika atrasti 199 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_