Projekti

Projekti

Šajā sadaļā var sameklēt informāciju par visiem RTU īstenotajiem un esošajiem projektiem, ietverot visus to finansēšanas avotus. Līdztekus projekta aprakstam ir arī katra projekta ik ceturkšņa jaunumi.

RTU aktuālo un īstenoto projektu publicitāte

Universitāte