Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Periods
Zināšanu trijstūris ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts 15.11.2020 - 14.11.2023
Zināšanas par alternatīvo biomasu virzibā uz enerģētisko neatkarību un klimata mērķiem lzp-2022/1-0414 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra 01.01.2023 - 31.12.2025
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu simulācijas platforma ceļā uz maiņstrāvas / līdzstrāvas pārvades tīklu stabilitātes palielināšanu 105476-COSPACT Enerģētikas institūts 01.10.2020 - 31.12.2023
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu doktorantu un pētnieku mobilitātes tīkla izveide bioenerģijas jomā SV3-1503 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts 01.11.2020 - 30.10.2024
Zaļās tehnoloģijas risinājumi kuģa eko-efektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras vides ilgtspējībai un cilvēka veselības apdraudējuma samazināšanai 1.1.1.2./VIAA/3/19/477 Jūras inženierijas centrs 01.04.2020 - 31.03.2023
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī 1.1.1.5/ERANET/18/01 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts 31.07.2018 - 30.01.2021
Visaptverošs kaulu un muskuļu audu stāvokļa novērtējums, izmantojot kvantitatīvu ultraskaņu lzp-2021/1-0290 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija 03.01.2022 - 30.12.2024
Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs 862699 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra 01.10.2019 - 31.08.2022
Virtuālās tehnoloģijas STEM studiju programmām 2020-1-EE01- KA203-077970 Civilo ēku būvniecības katedra 01.11.2020 - 31.10.2022
Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla sintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN VPP-IZM-CERN-2020/1-0002 Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs 06.10.2020 - 06.10.2022
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi 1.1.1.1/16/A/129 Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija 01.04.2017 - 31.03.2020
Vienotu studiju kursu izveide sociālās drošības jomā 2020-1-SE01-KA203-078013 Darba un civilās aizsardzības institūts 01.09.2020 - 31.08.2023
Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai KC-PI-2022/7 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra 01.06.2022 - 30.06.2023
Vieds un drošs darba apģērbs #006 Dizaina tehnoloģiju institūts 01.03.2016 - 28.02.2019
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos 1.1.1.1/16/A/192 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra 01.04.2017 - 31.03.2020
Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai 1.1.1.2/VIAA/1/16/152 Dizaina tehnoloģiju institūts 16.10.2017 - 15.10.2020
Viedo atjaunojamās enerģijas kopienu ieviešana 4598 Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra 01.03.2022 - 01.03.2025
Viedās lietu interneta un mākslīgā intelekta sistēmas izaicinošās vidēs 876362 Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra 01.06.2020 - 31.05.2023
Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās lzp-2020/2-0113 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra 01.12.2020 - 31.12.2021
Viedā tekstila sistēma šāvēja pirksta spiediena uz ieroča mēlīti monitorēšanai ZI-2021/1 Dizaina tehnoloģiju institūts 04.01.2021 - 31.12.2021

Atlasīt projektus

Tika atrasti 433 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte