Projekti

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Finansējošais fonds Statuss Periods
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī 1.1.1.5/ERANET/18/01 Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” Īstenošanā 31.07.2018 - 30.01.2021
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdamību pa ledu pētījumi 1.1.1.1/16/A/129 Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Noslēdzies 01.04.2017 - 31.03.2020
Vieds un drošs darba apģērbs #006 Dizaina tehnoloģiju institūts Interreg Baltic sea region Noslēdzies 01.03.2016 - 28.02.2019
Viedo risinājumu gandrīz nulles enerģijas ēkām izstrāde, optimizācija un ilgtspējas izpēte reāla klimata apstākļos 1.1.1.1/16/A/192 Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Noslēdzies 01.04.2017 - 31.03.2020
Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas 1.1.1.1/18/A/075 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.05.2019 - 30.04.2022
Valkājama, enerģētiski neatkarīga cilvēka un apkārtējās vides parametru noteikšanas sistēma KC-PI-2020/20 Tehniskās fizikas institūts ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs ERASMUS+ Īstenošanā 01.11.2017 - 31.10.2020
Uzlaboti nanoģeneratori mehāniskās enerģijas savākšanai 3707 Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija RTU Zinātnes attīstības fonds Īstenošanā 03.09.2018 - 02.09.2021
Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma 1.1.1.2/VIAA/1/16/157 Neorganiskās ķīmijas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.12.2017 - 30.11.2020
Uz čukstošās galerijas modas mikrorezonatora bāzes veidota optisko frekvenču ķemmes ģeneratora izstrāde un tā pielietojumi telekomunikācijās 1.1.1.1/18/A/155 Telekomunikāciju institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 16.05.2019 - 15.05.2022
Ultraskaņas skeneris konstrukcijas materiālu kvalitātes novērtēšanai KC-PI-2020/2 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
Ultraskaņas kaula skeneris KC-PI-2017/61 Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Noslēdzies 29.01.2018 - 28.07.2018
Ūdens tehnoloģiju inovāciju ceļveži PGI05062 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija Interreg Europe Īstenošanā 01.06.2018 - 31.05.2023
Ūdens nozares profesionālās izcilības eksperimentālā platforma 612632-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA2-SSA-P Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra ERASMUS+ Īstenošanā 01.11.2019 - 31.10.2021
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai 18-00-F02201-000003 Radioelektronikas institūts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums “Inovācija” Īstenošanā 01.05.2019 - 31.08.2021
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana 1.1.1.1/18/A/053 Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.04.2019 - 31.03.2022
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON KC-PI-2020/21 Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020
TErmoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D KC-PI-2017/55 Materiālu un konstrukciju institūts ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” Īstenošanā 01.10.2018 - 30.03.2021
Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā 1.1.1.1/16/A/257 Polimērmateriālu institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Noslēdzies 01.03.2017 - 29.02.2020
Tekstilmateriāla tehnoloģiska struktūra, kas samazina infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā KC-PI-2020/34 Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” Īstenošanā 01.04.2020 - 30.09.2020

Atlasīt projektus

Tika atrasti 115 projekti.

Jūsu meklēšanas kritēriji:

Universitāte

_