Rektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing. Tālis Juhna

RTU augstākā amatpersona, kas īsteno RTU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv RTU.

Rektora palīdze
Laura Kaparšmita

Ķīpsalas iela 6A, 3. stāvs, Rīga
+371 67089300
 

Universitāte