Rektors

Akadēmiķis Dr. habil. sc. ing.
Leonīds Ribickis

RTU augstākā amatpersona, kas īsteno RTU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv RTU.

Pieņemšanas laiki 
(iepriekš pierakstoties):

Otrdiena 16.00–18.00
Piektdiena 13.00–15.00

Rektora palīdze zinātnes nozarē
Liene Siliņa
Kaļķu iela 1–217, Rīga
+371 67089330

Rektora akadēmiķa L. Ribicka CV

Universitāte