Rektors

Akadēmiķis Dr. sc. ing. Tālis Juhna

RTU augstākā amatpersona, kas īsteno RTU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv RTU.

Rektora palīdze
Laura Kaparšmita

Ķīpsalas iela 6A, 3. stāvs, Rīga
+371 67089300
 

 

 

 

 

 

Īsbiogrāfija

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors, akadēmiķis, prof. Tālis Juhna veic aktīvu zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību Latvijā un ārzemēs. Viņam ir vairāk nekā 15 gadu pieredze zinātnes un inovāciju vadībā gan universitātes, gan valsts līmenī. Aktīvi iesaistās atbalsta mehānismu ieviešanā jaunuzņēmumu un inovāciju attīstībā Latvijā. Ir pilnveidojis zinātnes pārvaldības sistēmu, RTU ir izstrādājis stratēģiju zinātnes un inovācijas sistēmas izveidei, kā arī dažādus atbalsta mehānismus zinātnieku un studentu inovāciju spēju veicināšanai un jaunu tehnoloģiju attīstībai, piemēram, RTU Zinātnes un inovāciju centru.

Tālis Juhna ir starptautiski atzīts augsti kvalificēts zinātnieks. Vada un kā zinātnieks piedalās starptautiski finansētos zinātniskajos projektos. Viņa pētījumu jomas ir ūdens kvalitāte un pārvaldība, notekūdeņu attīrīšana un atjaunojamās enerģijas ieguve, vides biotehnoloģija, bioloģiskā kinētika, mikroorganismu dzīvotspēja u.c. RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātē izveidojis Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratoriju, kas ir viena no progresīvākajām ūdens pētniecības laboratorijām Baltijas valstīs.

Tālis Juhna ir iesaistīts vairākās pētniecības padomēs, nozaru un akadēmisko aprindu klasteros, tostarp, klimata tehnoloģiju, biotehnoloģiju un materiālu zinātnes jomās. Iekļauts ANO augsta līmeņa ekspertu grupā zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jautājumos, ir Eiropas Inovāciju padomes vēstnieks, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, LZP Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas priekšsēdētājs, kā arī SIA Rīgas ūdens padomes priekšsēdētajā vietnieks.

Universitāte