Izsoles rezultāti

Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā (telpas Nr. 26-Nr. 28)


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā (telpas Nr. 13-Nr. 27)


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1k-6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1A, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 12, Rīgā (telpas Nr.13-Nr.27)


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 12, Rīgā (telpas Nr.26-Nr.28)


Par izsoles rezultātiem Pulka iela 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Biešu ielā 4, Rīgā


Iepriekšējo izsoļu rezultāti:

Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 17, Rīgā


Par izsoles rezultātiem P. Valdena ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1, k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1, k-1, 1. stāvā, Rīgā


Par transportlīdzekļu izsoli


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1, k-1, 4. stāvā, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1, k-1, pagrabstāvā, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1, k-1, 1.stāvā, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1, k-1, 1.stāvā, Rīgā


Par izsoles rezultātiem P. Valdena ielā 3, 4.stāvā, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Biešu ielā 4, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1 k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Viskaļu ielā 36, Rīgā

Par izsoles rezultātiem P. Valdena ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, k-11, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Biešu ielā 4, Rīgā


Par izsoles rezulātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 15, Rīgā


Par izsoles rezulātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezulātiem Lauvas ielā 6, 3. stāvā, Rīgā


Par izsoles rezulātiem P. Valdena ielā 7, Rīgā


Par izsoles rezulātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezulātiem Kronvalda bulvārī 5, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielaā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Paula Valdena ielā 7, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 3. stavā, Rigā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 3. un 4. stāvā, Rīgā


Par kustamas mantas izsoles rezultātiem


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem P. Valdena ielā 7, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem P. Valdena ielā 7, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 8, Rīga


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīga


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīga


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīga


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 3. stāvs, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, k11, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 3. stāvs, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Sētas ielā 1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par intelektuālā īpašuma izsoles rezultātiem


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem P.Valdena ielā 7, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Kuldīgas iela 55, Ventspils


Par izsoles rezultātiem Smilšu iela 90, Daugavpils


Par izsoles rezultātiem Lauvas iela 6, 3. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas iela 6, 3. stāvs, Rīga


Par izsoles rezulātiem Kaļķu iela 1, 3. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas iela 6, 2. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas iela 6, 3. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 8, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 2. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 2. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 3. stāvs, Rīga


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 2. stāvs, Rīga


Par kustamas mantas - traktora T25A izsoles rezultātiem


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 3.stāvs, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, 2. stāvs, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Kaļķu ielā 1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Kalnciema ielā 6 un Kronvalda bulvārī 1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Viskaļu ielā 36, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā


Par izsoles rezultātiem «Ronīšos», Klapkalnciemā, Engures pagastā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 6, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 8, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Viskaļu ielā 36A, Rīgā


Par izdoles rezultātiem Daugavgrīvas ieā 2 un Sētas ielā 1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Kaļķu ielā 1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1 k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lauvas ielā 8, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas ielā 56A, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Indriķa ielā 8A; Biešu ielā 4, Rīgā


 Par izsoles rezultātiem Indriķa ielā 8A, Biešu ielā 4, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas šosejā 2, Rīgā, II grupa


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas šosejā 2, Rīgā, I grupa


Par izsoles rezultātiem Viskaļu ielā 48, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Daugavgrīvas šosejā 2, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 22, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Skolas ielā 11


Par izsoles rezultātiem Meža 1 k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes 17, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Aiviekstes ielā 17, 10.07.2018.


Par izsoles rezultatiem Aiviekstes ielā 22, 10.07.2018.


Par izsoles rezultātiem Meža ielā 1 k-1, 10.07.2018.


Par izsoles rezultātiem Lomonosova ielā 1D k-9, 15.05.2018.


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, 11.05.2018.


Par izsoles rezultātiem Upmalas ielā 1, Jūrmalā


Par izsoles rezultātiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lomonosova iela 1D k-9, Rīgā


Par telpu Lomonosova iela 1D k-9, Rīgā, nomu


Par telpu nomu RTU Semināru, sporta un atpūtas bāze «Ronīši»

Informācija par nomas objektu, nomas maksu un nomas tiesību izsoli

Telpu plāns


Par izsoles rezultatiem Pulka ielā 3, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Lomonosova 1, k-1, Rīgā


Par izsoles rezultātiem Viskaļu iela 36


Par izsoles rezultātiem Lomonosova 1B k-9


Par telpas Nr. 333 Viskaļu ielā 36 A, Rīgā, nomu


«Par īpašuma Lomonosova ielā 1A k-9, Rīgā, daļas nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Lomonosova ielā 1D k-9, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Lomonosova ielā 1D k-9, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Āzenes ielā 12, Āzenes ielā 12 k-1, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Pulka ielā 3, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu – Kronvalda bulvārī 3, Rīgā, nomu» izsoles rezultāti


«Par nedzīvojamo telpu – Viskaļu ielā 48, Rīgā, nomu» izsoles rezultāti

Universitāte