RTU atvērtā tiešsaistes platforma - MOOC

RTU atvērtā tiešsaistes platforma - MOOC

Ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu, interaktīvu un aktuālu izglītības materiālu studentiem, apvienojoties vairākām Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienībām, tika radīta atvērtā tiešsaistes platforma mooc.rtu.lv.

Šobrīd platformā ir pieejami kursi angļu un latviešu valodā, kas bezmaksas pieejami jebkuram interesentam, un sniedz iespēju uzlabot savas zināšanas mākslīgā intelekta, valodniecības, telekomunikāciju un arhitektūras jomās. Plašāka informācija: moocinfo.rtu.lv.

Studiju kursos ir vairākas mācību tēmas, katra no tām ir iedalīta trijās daļās – teorija, videomateriāli un pārbaudes testi. Lai veiksmīgi nokārtotu studiju kursu, lietotājam ir sekmīgi jānokārto visi pieejamie testi vai jānokārto gala pārbaudījums (precizēts kursa ievadā).

Lai pēc sekmīga studiju kursa noklausīšanās, tas tiktu atzīts studiju programmā kā apgūts studiju kurss, studentam jāsazinās ar atbildīgo mācībspēku, sekmīgi jānokārto gala pārbaudījums un jāiesniedz savā augstskolā sertifikāts. Plašāka informācija: moocinfo.rtu.lv. Lai sāktu apgūt kādu no MOOC kursiem, ir jāreģistrējas mooc.rtu.lv, norādot savu pilno vārdu.

Studijas