Studentu servisa departaments

Studentu servisa departaments (SSD) darbības mērķis nodrošināt reflektantu uzņemšanu un centralizētu atbalsta pakalpojumu sniegšanu studējošajiem, reflektantiem un interesentiem.

SSD galvenie uzdevumi:
  1. nodrošināt RTU reflektantu uzņemšanu un imatrikulāciju, ar to saistīto dokumentāciju sagatavošanu atbilstoši LR un RTU normatīvajiem aktiem;
  2. konsultēt un informēt par dažādiem uzņemšanas un studiju procesa jautājumiem, ārpusstudiju aktivitātēm, studiju iespējām un aktualitātēm;
  3. nodrošināt aktuālu informāciju RTU mājas lapā par SSD pakalpojumiem un aktivitātēm;
  4. sniegt maksas pakalpojumus un nodrošināt finanšu apriti atbilstoši RTU un LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
  5. sniegt iespēju citām RTU struktūrvienībām nodrošināt pakalpojumus studentiem SSD telpās, īstenojot vienas pieturas aģentūras principu. Šajā gadījumā RTU struktūrvienība noslēdz rakstveida vienošanos ar SSD;
  6. pilnveidot un paplašināt sniedzamos pakalpojumus studentiem, reflektantiem un interesentiem, optimizējot un nodrošinot centralizētu pakalpojumu pieejamību;
  7. piedalīties informācijas un popularizēšanas pasākumos atbilstoši SSD darbības kompetencei.

Pakalpojumi

Studentu servisa departaments veic drukas un izziņu pakalpojumus.

Karjeras centrs

RTU Karjeras centrs dibināts 2007. gada oktobrī, lai veicinātu sadarbību un komunikāciju starp augstskolu, studentiem, darba devējiem un RTU absolventiem, kā arī lai palīdzētu jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru, centrs piedāvā arī psiholoģisko atbalstu.

Identifikācijas kartes (studentu apliecības)

Studentu apliecības ir vienīgais studējošā statusa apstiprinošs dokuments RTU.

Uzņemšanas komisija

Kontakti

Darba laiks

Studijas

_