Īres maksa studentu viesnīcās

Apstiprināts RTU 2023. gada 30.jūnijā
RTU rīkojums nr. 01000-1.1-e/185

1. RTU īres maksa dienesta viesnīcās sastāv no fiksētās daļas (maksa par vienu vietu istabiņā) un mainīgās daļas (maksa par gultas veļu, ledusskapi utt.). Fiksēto daļu katram akadēmiskajam gadam apstiprina Senāts, mainīgo daļu ar rīkojumu apstiprina finanšu prorektors. Mainīgā daļa akadēmiskā gada ietvaros pēc nepieciešamības var tikt aktualizēta vairākkārt.

2. Apstiprināt 2023./2024. akadēmiskā gada īres maksas fiksēto daļu mēnesī:

2.1. Dienestu viesnīcu departamenta pakļautībā esošajās dienesta viesnīcās par vienu vietu, ieskaitot interneta pakalpojumus:

Dienesta viesnīcas adrese  Trīsvietīgā istabā, EUR   Divvietīgā istabā, EUR Vienvietīgā istabā, EUR
Āzenes ielā 8  nav

215.00
195.00 (istaba<17kv.m)

330.00
295.00 (istaba<17kv.m)

Āzenes ielā 6 «A» tornī  nav 230.00 345.00
Āzenes ielā 6 «B» tornī  nav

215.00
195.00  (istaba blakus dzīvoklim)

330.00
295.00  (istaba blakus dzīvoklim)

Burtnieku ielā 2a nav 160.00 240.00
Olaines ielā 4 nav 165.00
205.00  (istaba dzīvoklī ar WC; D; virtuve gaitenī)
245.00
305.00  (istaba dzīvoklī ar WC; D; virtuve gaitenī)
Meža ielā 5 100.00

140.00 (istaba<15kv.m)
160.00  (istaba>15kv.m)
195.00 (istaba dzīvoklī ar WC; D; virt.) 

  210.00 (istaba<15kv.m)   
240.00 (istaba>15kv.m)
295.00 (istaba dzīvoklī ar WC ;D; virt.)
Laimdotas ielā 2a 95.00 160.00
205.00 (ar WC un dušu, virtuve gaitenī)
240.00  
305.00 (ar WC un dušu, virtuve gaitenī)
Skolas ielā 11 (ar uzkopšanu 1x nedēļā; WC,D apartamentā, virtuve gaitenī) 175.00 255.00 (istaba <16 kv.m) 270.00
275.00
225.00 (D, WC gaitenī)
390.00 (istaba <16 kv.m) 420.00
335.00 (D, WC gaitenī)
Flotes iela 12 k-3 nav 120.00 (istaba >16 kv.m)
115.00 (istaba <12 kv.m)
85.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba >16 kv.m)
75.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba <12 kv.m)
150.00 (istaba >16 kv.m)
145.00 (istaba <12 kv.m)
105.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba >16 kv.m)
95.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba <12 kv.m)

2.2. Studentu viesnīcu nodaļas pakļautībā esošajās dienesta viesnīcās par vienu vietu, ieskaitot interneta pakalpojumus ārzemju studentiem:

Dienesta viesnīcas adrese  Trīsvietīgā istabā, EUR   Divvietīgā istabā, EUR Vienvietīgā istabā, EUR
Skolas ielā 11 (ar uzkopšanu 1x nedēļā; WC,D apartamentā, virtuve gaitenī) 210.00 306.00 (istaba <16kv.m)
330.00
270.00 (D, WC gaitenī)
460.00 (istaba <16 kv.m)
495.00
405.00 (D, WC gaitenī)
Āzenes ielā 8 nav 250.00
234.00 (istaba <17kv.m)

375.00
351.00 (istaba<17kv.m)

Āzenes ielā 6 «A» tornī nav 276.00 415.00
Āzenes ielā 6 «B» tornī nav

250.00
234.00 (istaba blakus dzīvoklim)

375.00
351.00 (istaba blakus dzīvoklim)

Burtnieku ielā 2a 114.00 190.00 290.00
Olaines ielā 4 nav 200.00
245.00 (istaba ar WC un dušu; virtuvi gaitenī)
300.00
368.00 (istaba ar WC un dušu; virtuvi gaitenī)
Meža ielā 5 120.00

168.00 (istaba<15kv.m)
192.00 (istaba>15kv.m)
235.00 (istaba dzīvoklī ar WC; D; virt.)

  252.00 (istaba<15kv.m)   
288.00 (istaba>15kv.m)
352.00 (istaba dzīvoklī ar WC ;D; virt.))
Laimdotas ielā 2a 114.00 190.00
245.00 (ar WC un dušu, virtuve gaitenī)
290.00
368.00 (ar WC un dušu, virtuve gaitenī)
Flotes iela 12 k-3 nav 144.00 (istaba >16 kv.m)
138.00 (istaba <12 kv.m)
100.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba >16 kv.m)
90.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba <12 kv.m)
210.00 (istaba >16 kv.m)
200.00 (istaba <12 kv.m)
150.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba >16 kv.m)
135.00 (Jūras skolas audzēkņiem, ja istaba <12 kv.m)

RTU studentiem, kas ir maznodrošinātu aizbildņu nepilngadīgie bāreņi, piemērot 100% atlaidi no 2. punktā noteiktās maksas.

3. Apstiprināt īres maksas fiksēto daļu mēnesī:

3.1. RTU studentiem akadēmiskā atvaļinājuma laikā, klausītājiem, nepilna laika studentiem– īres maksas fiksētā daļa mēnesī saskaņā ar 2. punktā noteikto + 15.00 EUR mēnesī;

3.2. no RTU atskaitītajiem un citiem īrniekiem – īres maksas fiksētā daļa mēnesī saskaņā ar 2. punktā noteikto + 17.00 EUR mēnesī. Papildus tiek aprēķināts PVN 12% apmērā;

3.3. īrniekiem, kuri īrē vietu remontētā istabā – īres maksas fiksētā daļa mēnesī saskaņā ar 2. punktā noteikto + 12.00 EUR mēnesī. Maksa attiecas uz visām dienesta viesnīcām, izņemot tās, kas atrodas Āzenes ielā, Rīgā un Olaines ielā, Rīgā un trīs istabu dzīvokļos Meža ielā 5, Rīgā..

4. Lai savlaicīgi nodrošinātu ar vietām dienesta viesnīcā iespējami lielāku skaitu reflektantu sākot ar 2023./2024. akadēmisko gadu, noteikt:

4.1. vietējiem studentiem drošības naudu 70.00 EUR apmērā, kur:

   4.1.1. 30.00 EUR iemaksā kā nodrošinājuma naudu pēc imatrikulācijas, pirms tam par to saņemot no Dienesta viesnīcu departamenta rēķinu;

   4.1.2. atlikušos 40.00 EUR iemaksā līdz īres līguma parakstīšanai dienesta viesnīcā, bet ne ātrāk kā saņemts apstiprinājums no Dienesta viesnīcu departamenta par vietas piešķiršanu;

4.2. ārzemju studentiem drošības naudu 200.00 EUR, kuru samaksā rezervējot vietu dienesta viesnīcā;

4.3. ārzemju studentiem minimālais īres līguma darbības termiņš ir 5 (pieci) mēneši; ja ārzemju students vienpusēji izbeidz īres līgumu ātrāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no īres līguma noslēgšanas brīža, tad tā pienākums ir samaksāt RTU neiegūto īres maksu, ko aprēķina atņemot no minimālā 5 (piecu) mēnešu līguma darbības termiņa faktisko uzturēšanās laiku un sareizinot to ar īres līgumā noteikto īres maksu mēnesī.

5. RTU Inženierzinātņu vidusskolas audzēkņiem piemērot 100% atlaidi no 2. un 3. punktā noteiktās maksas.

6. RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolventiem, kas uzsākuši pilna laika studijas RTU, pirmajā studiju gadā, piemērot 100% atlaidi no 2. un 3. punktā noteiktās maksas.

Studijas