Vides pieejamība

Vides pieejamība

Lai nodrošinātu izglītības pieejamību, Rīgas Tehniskā universitāte rūpējas par vides pieejamību un ņem vērā vides pieejamības labās prakses piemērus. Uzsākot kādu infrastruktūras attīstības projektu, mēs kā pamatnosacījumu izvirzām vides pieejamību, lai jebkurā ēkā jebkurai vietai students, mācībspēks vai apmeklētājs varētu brīvi piekļūt un lai cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām būt iespēja mācīties un strādāt.

Atsevišķās ēkās pieejams panduss, invalīdu pacēlājs, labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī piemērotas norādes.

2016. gadā Rīgas Tehniskā universitāte ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti.

Universitāte