Vides pieejamība

Vides pieejamība

Lai nodrošinātu izglītības pieejamību, Rīgas Tehniskā universitāte rūpējas par vides pieejamību un ņem vērā vides pieejamības labās prakses piemērus. Uzsākot kādu infrastruktūras attīstības projektu, mēs kā pamatnosacījumu izvirzām vides pieejamību, lai jebkurā ēkā jebkurai vietai students, mācībspēks vai apmeklētājs varētu brīvi piekļūt un lai cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām būt iespēja mācīties un strādāt.

Atsevišķās ēkās pieejams panduss, invalīdu pacēlājs, labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī piemērotas norādes.

2016. gadā Rīgas Tehniskā universitāte ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītības pieejamības veicināšanā personām ar invaliditāti.

Zemāk pieejama informācija par vides pieejamību konkrētās ēkās.

 


Arhitektūras un dizaina institūts

RTU Arhitektūras fakultāte: vides pieejamībaFakultātes ēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti:

 • Ēkā ir pieejams lifts.
 • Katrā stāvā ir pieejamas personām ar kustību traucējumiem īpaši aprīkotas labierīcības.
 • Vienota norāžu sistēma ēkā.
 • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
 • Kontrastējošas norādes.
 • Iespējams padarīt stikla virsmas (durvis vai sienas) pamanāmas personām ar redzes traucējumiem.

Bakalaura studiju programmas «Arhitektūra» ietvaros atsevišķas nodarbības notiek arī ēkās Ķīpsalas ielā 6a/6b, Āzenes ielā 12, Meža ielā 1/1 un Kalnciema ielā 6.

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Fakultātes ēka atrodas Ķīpsalas ielā 6A.

Ēkas renovācijas laikā fakultāte atrodas Ķīpsalas iela 6B un Paula Valdena 1, Āzenes iela 12, kur ir nodrošinātas visas vides pieejamības prasības.

 

 

 

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Ēkā Zunda krastmala 8 un 10:

 • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām riteņkrēslos.
 • Stikla durvis un virpuļdurvis ir ar marķējumiem.
 • Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
 • Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
 • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām.
 • Katrā stāvā personām ratiņkrēslos pieejama atsevišķa tualete.
 • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
 • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju
 • Vairākas avārijas izejas.
 • Var ierasties ar suni – pavadoni.

Ēkā Meža ielā 1:

 • Vienota norāžu sistēma ēkā.

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāteInženierekonomikas un vadības fakultātes ēka Kalnciema ielā 6 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti:

 • iekļūšana ēkā ir caur pagrabstāvu, uz kuru ved ratiņkrēslam piemērots ceļš;
 • ir pieejams lifts;
 • 1. stāvā ir piemērotas labierīcības;
 • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm);
 • auditorijās durvju platums ir atbilstošs;
 • viegla piekļuve ēdnīcai.

 

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāteFakultātes ēkā P. Valdena ielā 3/7:

 • Panduss.
 • Invalīdu pacēlājs.
 • Labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 • Vienota norāžu sistēma ēkā.
 • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
 • Kontrastējošas norādes.
 • Norādes par to, ka personām ar riteņkrēslu ir atsevišķa ieeja.

Studiju programmām «Apģērbu un tekstila tehnoloģija» un «Materiālu tehnoloģija un dizains» nodarbības notiek Arhitektūras fakultātes ēkā Ķīpsalas ielā 6.

Zinātniskā bibliotēka

RTU Zinātniskā bibliotēkaRTU Zinātniskās bibliotēkas ēka Paula Valdena ielā 5 ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti.

 • Pie bibliotēkas ieejām ir panduss ar atbilstošiem izmēriem vai pacēlājs atbilstošs personu riteņkrēslos vajadzībām un informācija par ratiņkrēslu ieeju.
 • Stikla durvis ir ar necaurspīdīgiem marķējumiem.
 • Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
 • Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
 • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
 • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos.
 • Tualete pieejama personām ratiņkrēslos.
 • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju.
 • Var ierasties ar suni – pavadoni.

Studentu dienesta viesnīca «Integrālis» (Āzenes iela 6, Rīga)

Studentu dienesta viesnīca «Integrālis» (Āzenes iela 6) pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:

 • 2. stāvā ir iekārtoti speciāli trīsistabu dzīvokļi.
 • Pieejams panduss ar atbilstošiem izmēriem vai pacēlājs atbilstošs personu riteņkrēslos vajadzībām un informācija par ratiņkrēslu ieeju.
 • Kāpnes noformētas atbilstoši personu ar redzes traucējumiem vajadzībām.
 • Lifts atbilst personu ar kustību un redzes traucējumu vajadzībām.
 • Norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm).
 • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos.
 • Tualete pieejama personām ratiņkrēslos.
 • Var ierasties ar suni – pavadoni.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra ēkai Piebalgas ielā 3, Cēsīs ir pieejams panduss.

RTU Cēsu filiāle

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra ēka atrodas Smilšu ielā 90, Daugavpilī.

RTU Daugavpils filiāle

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra ēka atrodas Liedaga ielā 3, Liepājā. Ēkai ir vienota norāžu sistēma, norādes par auditoriju numuru novietojums blakus durvīm augstumā (1300 - 1800 mm) un marķēti kāpņu pakāpieni.

RTU Liepājas filiāle

RTU Ventspils studiju un zinātnes centrs

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra ēka atrodas Kuldīgas ielā 55, Ventspilī.

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra ēkā nav iespējams patstāvīgi iekļūt personām ar invaliditāti.

RTU Ventspils filiāle

Universitāte