Rīgas Biznesa skola

Rīgas Biznesa skola

RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ir dibināta 1991. gadā, sadarbojoties RTU, Bufalo universitātei (State University of New York at Buffalo, USA) un Otavas universitātei (University of Ottawa, Canada).

RBS piedāvā mācības angļu valodā MBA programmās, kur studenti iegūst pasaulē atzītu maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA grādu), un bakalaura programmā (BBA), kur iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā (Bachelor of Business Administration).

RBS MBA nodrošina kvalitatīvu un mūsdienīgu apmācību dažāda līmeņa vadītājiem, kas balstās uz Ziemeļamerikas MBA standartiem atbilstošām mācību metodēm (biznesa situāciju analīze – Case studies, darbs grupās, aktīvas diskusijas), jaunāko mācību grāmatu un mūsdienīgo mācību resursu izmantošanu, kā arī vietējo un ārvalstu pasniedzēju praktisko biznesa pieredzi.

RBS studenti izmanto iespējas, kas rodas no RBS starptautiskās sadarbības ar ASV un Kanādu un plašā studentu un absolventu tīkla.

2012. gadā RBS realizēja bakalaura grāda programmu – Vadīšana starptautiskos uzņēmumos, kas tiek realizēta sadarbībā ar Norvēģijas Biznesa skolas (BI Norwegian Business School) standartiem un atbilstošām mācību metodēm.

2007. gada jūlijā RTU Rīgas Biznesa skolai ir pievienojies EducationUSA informācijas centrs – vienīgajai ASV valdības autorizētajai organizācijai Latvijā, kas sniedz bezmaksas informāciju par dzīvošanas un studiju iespējām Ziemeļamerikā un nodrošina brīvu pieeju materiāliem, kas nepieciešami, lai sagatavotos un nokārtotu starptautiskos testus.

RTU RBS sagatavo speciālistus, kuri prot veiksmīgi strādāt mainīgā biznesa vidē: vairāk nekā 70% RBS studentu un absolventu ieņem vadošus amatus Latvijā un ārzemēs.

RBS 2004. gadā saņēma CEEMAN IQA (International Quality Accrediation) akreditāciju, 2011. gadā RBS saņēma atkārtotu CEEMAN IQA akreditāciju.

RBS Angļu valodas centrs ir starptautiski sertificēts ETS testu administrēšanas centrs Rīgā, kas administrē TOEFL® iBT un citus starptautiskos testus.

Bakalaura programma (BBA) angļu valodā

Vadīšana starptautiskos uzņēmumos:

  • Management in International Business – programmā studenti apgūs spēju analizēt starptautisku uzņēmumu un iestāžu vadības speciālistu problēmas, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos un neskaidros apstākļos. Programmas ilgums 3 gadi.
MBA programmas angļu valodā

Uzņēmumu un organizāciju vadīšana

  • Profesionālā MBA programma (Professional MBA) – vakara programma aizņemtiem profesionāļiem ar elastīgu mācību grafiku. Šajā programmā ir iespējams izvēlēties General MBA, MBA IT vai MBA Finance specializāciju.
  • Pilna laika MBA programma (Full-time MBA) – intensīva programma ambicioziem studentiem no Latvijas un citām valstīm, kuri sapņo par ātru karjeras izaugsmi. Šajā programmā ir iespējams izvēlēties General MBA, MBA IT vai MBA Finance specializāciju.
  • Nedēļas nogales MBA programma (Executive MBA) – īpašā programma augstākā līmeņa vadītājiem no Latvijas un citām valstīm, kam ir vismaz 5 gadu pieredze vadošajos amatos. Programmas ilgums 2 gadi.
  • Pre-MBA programma – intensīva angļu valodas apmācība un lietišķo kursu apguve, lai veiksmīgi sagatavotos MBA studijām Latvijā vai ārzemēs. Atsevišķas programmas sastāvdaļas palīdz nostiprināt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešanas profesionālai (ne tikai akadēmiskai) darbībai angļu valodā.
RBS kursi
  • Vadītāju izglītība (CFA® starptautiskā sertifikāta eksāmenu sagatavošanas kursus un citas programmas);
  • Angļu valodas kursi privātpersonām un uzņēmumiem.

Skolas iela 11, Rīga
+371 67089800

rbs_lv
Twitter: rbs_lv
Facebook: RigaBusinessSchool

Direktors: Klaudio Rivera

Rīgas Biznesa skolas mājaslapa

Universitāte