RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs ir jaunākais, kas tika dibināts 2011. gadā ar mērķi nodrošināt RTU izglītības, zinātniskās un lietišķās pētniecības un valorizācijas aktivitāšu pieejamību Vidzemes reģionā. RTU Cēsu studiju un zinātnes centra viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt kvalitatīvu RTU augstākās izglītības programmu pieejamību Latvijas vai ārzemju studentiem pilna vai nepilna laika, kā arī tālmācības studijās.

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs piedāvā studiju uzsākšanu bakalaura profesionālajās, akadēmiskajās un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās gan pilna laika, gan nepilna laika studijās:

  • Datorsistēmas
  • Adaptronika
  • Elektrotehnoloģiju datorvadība
  • Uzņēmējdarbība un vadīšana

Cēsu studiju un zinātnes centra darba laiks:
darbadienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

Kontakti:

Piebalgas iela 3, Cēsis
+371 64119003 

Direktors Armands Sīlītis  +371 64119002 

RTU Cēsu studiju un zinātnes centra mājaslapa

 

Universitāte