Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Tehniskā universitāte saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 «Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā» (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Rīgas Tehniskās universitātes tīmekļvietni www.rtu.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās «Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai».

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Rīgas Tehniskās universitātes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvā teksta, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt informācijai. 
  • Lapas struktūru ir grūti uztvert.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.02.2024. Izvērtēšanu veica Kristaps Vilcāns un Linda Rožeka.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums) (.PDF) 

Piekļūstamības alternatīvas
Lai piekļūtu visam tīmekļvietnes saturam ar tastatūru, aicinām izmantot saiti augšējā izvēlnē Lapas karte.

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam rakstīt e-pastā vai zvanīt +371 67089999.

Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
vai vai zvanīt +371 67089999.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana
Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir IT pakalpojumu centra vadītājs Rolands Slūka +371 67089863

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.11.2020. un atkārtoti pārskatīts 22.02.2024.

IT pakalpojumu centra vadītājs Rolands Slūka +371 67089863
Sabiedrisko attiecību departamenta direktore Laine Kučinska, +371 67089860

Universitāte