Ārpusstudijas

Paralēli spraigam studiju un zinātnes darbam RTU piedāvā arī daudzveidīgas ārpusstudiju aktivitātes. Studenti var sevi apliecināt gan dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, gan sporta aktivitātēs, gan studentu pašpārvaldēs un parlamentā.

Kultūra

RTU Kultūras centrs piedāvā iespēju studentiem, iesaistoties kādā no 11 kultūras kolektīviem vai trīs interešu klubiem, savu ārpus studiju laiku pavadīt radoši un aizraujoši, ienesot dzīvē ne vien iknedēļas balss, ķermeņa vai gara treniņu, bet arī jaunus draugus, piedzīvojumus un emocijas. RTU studenti sajūt sevi droši stāvam uz lielajām skatuvēm, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, Baltijas studentu Dziesmu un deju svētkos «Gaudeamus», kā arī starptautiskos konkursos un festivālos.

Sports

RTU piedāvā studentiem gan brīvprātīgi apmeklēt sporta nodarbības, gan arī iespēju pilnveidot prasmes izlašu komandās.

Studentu parlaments

RTU Studentu parlaments (RTU SP) ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu organizācija – Latvijas vecākā studentu pašpārvalde, kas dibināta 1992. gada 23. aprīlī. RTU SP ir īstā vieta visiem tiem RTU studentiem, kas savam studiju laikam vēlas piešķirt pievienoto vērtību. RTU SP pulcē kuplu skaitu aktīvu studentu no visām fakultātēm, apvienojot katras fakultātes studentu pašpārvaldes. Šeit ikvienu studentu gaidīs pozitīvi domubiedri, daudzkrāsaini projekti, dažādu ideju ģenerēšana un to realizēšana no A – Z, kā arī atbalsts trakām un inovatīvām idejām, kas kopumā veido neatņemamu dzīves pieredzi.

RTU Robotikas klubs

RTU Robotikas klubā apvienojas interesenti, kurus saista robotu būve. Kluba mērķi ir veicināt interesi par robotiem un ar tiem saistītajām nozarēm – elektroniku, mehāniku un programmēšanu, attīstīt robotikas kustību Latvijā, apmācīt jaunos robotu būvētājus un būvēt pasaules līmeņa robotus.

RTU Elektronikas klubs

Elektronikas klubs nodrošina iespēju studentiem patstāvīgi un praktiski darboties elektronikas jomā, izmantojot klubā pieejamos instrumentus un materiālus, kā arī papildināt pieredzi, konsultējoties ar citiem kluba biedriem.

Studentu biznesa inkubators IdeaLAB

RTU IdeaLAB apvieno jaunos, talantīgos uzņēmējus, mentorus, jaunrades entuziastus, mācībspēkus un investorus, nodrošinot vidi jaunu ideju un produktu radīšanā vai jau esošo attīstīšanā.

RTU «Latvenergo» radošā laboratorija

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē darbojas ar AS «Latvenergo» finansiālo atbalstu iekārtota studentu radošā darbnīca, kuras mērķis ir attīstīt studentu praktiskās iemaņas elektronikā un elektrotehnikā, kā arī veicināt padziļinātu interesi par šīm jomām gan skolēnu, gan mūsu esošo un topošo studentu vidū.

RTU Dizaina fabrika

Lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju, kopš 2016. gada RTU atrodas Dizaina fabrika – daļa no Design Factory Global Network tīkla. Tajā ir atvērta tipa darbnīca «theLAB».

Studijas