Iekārtošanās kārtība

Iekārtošanās dienesta viesnīcā:

Reflektantiem
 • Iestāšanās anketā norādītajā vietā reflektanti atzīmē ar krustiņu (+), ja nepieciešama dienesta viesnīca.
 • Dienesta viesnīcu piešķir pēc ieskaitīšanas 1. kursā, parakstot vienošanos par dienesta viesnīcas nepieciešamību un iemaksājot drošības naudu 70,00 EUR apmērā (30,00 EUR nodrošinājuma nauda parakstot šo vienošanos un 40,00 EUR drošības nauda pie īres līguma parakstīšanas piešķirtajā dienesta viesnīcā). Parakstot vienošanos, students var minēt sev vēlamo dienesta viesnīcu.
 • Informāciju par vietas piešķiršanu var uzzināt RTU portālā ORTUS sadaļā studentiem - rīkojumu vēsture (neskaidrību gadījumā zvanīt +371 26475222 +371 67089395).
 • Par maksu studējošiem dienesta viesnīcu piešķir pēc mācību maksas nokārtošanas un ieskaitīšanas rīkojuma.

Iekārtošanās dienesta viesnīcā:

No 16.08. līdz 05.09. viesnīcas vadītājas pieņemšanas laikā (Studentu viesnīcu atrašanās vietas), vai individuāli saskaņojot laiku ar dienesta viesnīcas vadītāju. 03.09. plkst. 16.00–19.00, 04.09. plkst. 8.00–12.00, līdzi ņemot:

 • īres naudu par 1. mēnesi (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • 7 EUR par ieejas karti (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • drošības nauda 40 EUR (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti,
 • dzīves vietas deklarācijas kopiju (nepieciešamības gadījumā jāvar uzrādīt),
 • 2 fotogrāfijas (3x4),
 • par dienesta viesnīcas gultas veļas izmantošanu un maiņu jāmaksā papildus saskaņā ar apstiprinātām izmaksām.

Informāciju par dienesta viesnīcu var saņemt, arī zvanot pa tālruņiem +371 26475222  +371 67089395.

Ja vecāko kursu studenti vēlas mainīt vai sākt dzīvot dienesta viesnīcā

Ja vecāko kursu studenti vēlas mainīt vai sākt dzīvot dienesta viesnīcā, norīkojumu var saņemt Dienesta viesnīcu departamentā Āzenes ielā 8, rakstot e-pastu , vai zvanot +371 67089395 līdz 7. jūlijam, vai pēc 05.09. (ja pieejamas brīvas vietas) vadītājas pieņemšanas laikos (otrdienās plkst. 16–18, ceturtdienās plkst. 9–13), vai iepriekš vienojoties, atbilstoši piešķiršanas kritērijiem, līdzi ņemot:

 • īres naudu par 1. mēnesi (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • 7 EUR par ieejas karti (apmaksa veicama tikai caur banku vai interneta banku),
 • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti,
 • dzīves vietas deklarācijas kopiju,
 • 2 fotogrāfijas (3x4),
 • studentiem, kuriem viesnīca piešķirta pēc 5. septembra jāiemaksā drošības nauda 70,00 EUR apmērā pie vadītājas, slēdzot īres līgumu.

Pēc norīkojuma saņemšanas, iekārtošanās dienesta viesnīcā – divu darbadienu laikā (viesnīcas vadītājas pieņemšanas laikā, vai individuāli saskaņojot laiku ar viesnīcas vadītāju).

Rezervācijas neveicam.

Kontakti

Pārdošanas Administrēšanas un viesu izmitināšanas nodaļas vadītāja vietnieks
DANA SMUTOVA
+371 26475222+371 67089395

Āzenes iela 8, Rīga
+371 67089479

Studijas