Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
17.05.2019.
RTU-2019/22
Elektroniskais iepirkums
Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana Izsludināts 20.06.2019. Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
15.05.2019.
RTU-2019/41
Elektroniskais iepirkums
Termovideokameras iegāde Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām Izsludināts 06.06.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
15.05.2019.
RTU-2019/39
Elektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde zinātniskās laboratorijas vajadzībām Izsludināts 06.06.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
14.05.2019.
RTU-2019/43
Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši” Izsludināts 27.05.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
10.05.2019.
RTU-2019/37
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Izsludināts 10.06.2019. plkst. 10:00 Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
25.04.2019.
RTU-2019/31
Eiropas Savienības fondu finansējums
Siltumapgādes iekārtu iegāde projekta THERMOSS īstenošanai Vērtēšanā 08.05.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
16.04.2019.
RTU-2019/19
Eiropas Savienības fondu finansējums
Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei Vērtēšanā 30.04.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
11.04.2019.
RTU-2019/34
Elektroniskais iepirkums
Angāra būvprojekta izstrāde un būvniecība RTU MTAF AI vajadzībām Vērtēšanā 10.05.2019. plkst. 10:00 Būvdarbi: 170 000 – 5 547 999,99 EUR bez PVN
09.04.2019.
RTU-2019/33
Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām Vērtēšanā 23.04.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
04.04.2019.
RTU-2019/29
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai EEF VASSI vajadzībām Vērtēšanā 07.05.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
04.04.2019.
RTU-2019/32
Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 15.04.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
01.04.2019.
RTU-2019/28
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Vērtēšanā 12.04.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.03.2019.
RTU-2019/1
Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde Noslēdzies 04.02.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.03.2019.
RTU-2019/3
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām Noslēdzies 15.02.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.03.2019.
RTU-2019/5
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Noslēdzies 22.02.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.03.2019.
RTU-2019/6
Eiropas Savienības fondu finansējums
Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650) Noslēdzies 04.03.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.03.2019.
RTU-2019/18
Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai Noslēdzies 19.03.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.03.2019.
RTU-2019/20
Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām Noslēdzies 25.03.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
07.03.2019.
RTU-2019/15
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors Noslēdzies 10.04.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
21.02.2019.
RTU-2019/12
Dulķainības online mērītāja iegāde Noslēdzies 04.03.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 17.05.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/22
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 20.06.2019
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 15.05.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/41
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Termovideokameras iegāde Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 06.06.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 15.05.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/39
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde zinātniskās laboratorijas vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 06.06.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.05.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/43
Iepirkuma nosaukums Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana studentu dienesta viesnīcām un semināru, sporta un atpūtas bāzei “Ronīši”
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 27.05.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 10.05.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/37
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 10.06.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 25.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/31
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Siltumapgādes iekārtu iegāde projekta THERMOSS īstenošanai
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 08.05.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/19
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Eksperta pakalpojumu nodrošināšana projekta “Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai” uzdevuma “Tehnoloģiju pārneses plāns” izpildei
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 30.04.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/34
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Angāra būvprojekta izstrāde un būvniecība RTU MTAF AI vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 10.05.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 170 000 – 5 547 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/33
Iepirkuma nosaukums Reprezentācijas materiālu iegāde RTU vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 23.04.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 04.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/29
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai EEF VASSI vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 07.05.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 04.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/32
Iepirkuma nosaukums Neregulārie pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 15.04.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 01.04.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/28
Iepirkuma nosaukums Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 12.04.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/1
Iepirkuma nosaukums Rotācijas slīpētāja ar vienu galvu iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 04.02.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/3
Iepirkuma nosaukums Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 15.02.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/5
Iepirkuma nosaukums Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 22.02.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/6
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Detaļu piegāde, nomaiņa un tehnisko parametru atjaunošana ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8 nm) skenējošam elektronu mikroskopam (Nova NanoSem 650)
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 04.03.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/18
Iepirkuma nosaukums Aprīkojums bezvadu sensoru tīklu laboratorijai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.03.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/20
Iepirkuma nosaukums Elektronisko komponenšu iegāde RTU Radioelektronikas institūta vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 25.03.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 07.03.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/15
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: nanoindentors
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.04.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 21.02.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/12
Iepirkuma nosaukums Dulķainības online mērītāja iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 04.03.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 795 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte