Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
14.11.2019.
RTU-2019/96
Elektroniskais iepirkums
ISO 7 klases tīrās telpas iegāde Izsludināts 26.11.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
14.11.2019.
RTU-2019/109
Elektroniskais iepirkums
Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana Izsludināts 16.12.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
31.10.2019.
RTU-2019/95
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde Izsludināts 29.11.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
01.10.2019.
RTU-2019/81
SIMAPRO programmatūras licences iegāde Noslēdzies 07.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
30.09.2019.
RTU-2019/94
Elektroniskais iepirkums
Kabeļu lokatora iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Vērtēšanā 28.10.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
24.09.2019.
RTU-2019/93
Ēku jumtu un teritorijas tīrīšanas pakalpojumi RTU objektos Rīgā Vērtēšanā 07.10.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
11.09.2019.
RTU-2019/82
Bezvadu monitoringa sistēmas noma Vērtēšanā 23.09.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
06.09.2019.
RTU-2019/70
Drošības sistēmu materiālu iegāde Noslēdzies 17.09.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
04.09.2019.
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām Noslēdzies 30.09.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
19.08.2019.
RTU-2019/74
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde Vērtēšanā 20.09.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
12.08.2019.
RTU-2019/76
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde Noslēdzies 12.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
12.08.2019.
RTU-2019/47
RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Noslēdzies 19.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
08.08.2019.
RTU-2019/83
Eiropas Savienības fondu finansējums
MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI Noslēdzies 19.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
26.07.2019.
RTU-2019/60
Elektroniskais iepirkums
Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām Vērtēšanā 22.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
26.07.2019.
RTU-2019/51
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai Vērtēšanā 26.08.2019. Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
26.07.2019.
RTU-2019/58
Elektroniskais iepirkums
Elektriskās piedziņas stendi Vērtēšanā 23.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
22.07.2019.
RTU-2019/35
Elektroniskais iepirkums
Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām II.1.2) Vērtēšanā 15.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
22.07.2019.
RTU-2019/65
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde Noslēdzies 26.08.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
15.07.2019.
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai Noslēdzies 26.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
10.07.2019.
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām Noslēdzies 23.07.2019. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.11.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/96
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums ISO 7 klases tīrās telpas iegāde
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 26.11.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.11.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/109
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 16.12.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 31.10.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/95
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Elektroķīmiskās impedances spektroskopijas pētījumu iekārtas iegāde
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 29.11.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 01.10.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/81
Iepirkuma nosaukums SIMAPRO programmatūras licences iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 30.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/94
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Kabeļu lokatora iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 28.10.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 24.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/93
Iepirkuma nosaukums Ēku jumtu un teritorijas tīrīšanas pakalpojumi RTU objektos Rīgā
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 07.10.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/82
Iepirkuma nosaukums Bezvadu monitoringa sistēmas noma
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 23.09.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/70
Iepirkuma nosaukums Drošības sistēmu materiālu iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 17.09.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 04.09.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/84
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Drukas pakalpojumi RTU vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 30.09.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/74
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Piliena formas analizatora kontakta leņķa, virsmas un robežvirsmas spraiguma mērījumiem, virsmas brīvās enerģijas aprēķinam iegāde
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 20.09.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 12.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/76
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Precīzās pozicionēšanas un spiediena iestatīšanas un mērīšanas iekārtas iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 12.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/47
Iepirkuma nosaukums RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.08.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/83
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums MATERIĀLI TESTA MODUĻIEKĀRTAS IZGATAVOŠANAI
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 26.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/60
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 22.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 26.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/51
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU MTAF struktūrvienību vajadzībām STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 26.08.2019
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 26.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/58
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Elektriskās piedziņas stendi
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 23.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/35
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām II.1.2)
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 15.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 22.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/65
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Reaktora kalcija fosfāta sintēzei iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.08.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 15.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/64
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 26.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 10.07.2019
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2019/59
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Polimēru iegāde pētniecības projektu vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 23.07.2019 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 833 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_