Iepirkumu saraksts

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
18.05.2018.
RTU-2018/55
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra Izsludināts 22.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
14.05.2018.
RTU-2018/48
Elektroniskais iepirkums
Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Izsludināts 14.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
09.05.2018.
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Izsludināts 31.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
08.05.2018.
RTU-2018/40

Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros Izsludināts 07.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
07.05.2018.
RTU-2018/47
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai Izsludināts 08.06.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
27.04.2018.
RTU-2018/41
Eiropas Savienības fondu finansējums
Darbgalda iegāde RTU DITF STEM studiju programmas ietvaros Vērtēšanā 11.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
20.04.2018.
RTU-2018/46

Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Izsludināts 11.06.2018. plkst. 10:00 Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
16.04.2018.
RTU-2018/42
Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Daļēji noslēdzies 27.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
13.04.2018.
RTU-2018/45
Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām Noslēdzies 25.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
13.04.2018.
RTU-2018/8
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: 500 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs Vērtēšanā 21.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
13.04.2018.
RTU-2018/24
Elektroniskais iepirkums
Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām Vērtēšanā 21.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
13.04.2018.
RTU-2018/43
Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām Noslēdzies 24.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
06.04.2018.
RTU-2018/23
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai Vērtēšanā 16.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
03.04.2018.
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde Daļēji noslēdzies 07.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
29.03.2018.
RTU-2018/26
RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze Vērtēšanā 16.04.2018. plkst. 10:00 Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
29.03.2018.
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi Vērtēšanā 19.04.2018. plkst. 14:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
28.03.2018.
RTU-2018/31
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām Vērtēšanā 07.05.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.03.2018.
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums Vērtēšanā 27.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.03.2018.
RTU-2018/30
Eiropas Savienības fondu finansējums
Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 06.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
22.03.2018.
RTU-2018/35
Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 13.04.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 18.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/55
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātei: telpisku objektu relatīvo deformāciju ciparattēlu korelācijas mēraparatūra
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 22.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 14.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/48
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Universālās testēšanas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 14.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 09.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/39
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Mobilo telefonu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 31.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/40

Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU ETF STEM studiju programmas ietvaros
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 07.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 07.05.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/47
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 08.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 27.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/41
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Darbgalda iegāde RTU DITF STEM studiju programmas ietvaros
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 11.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/46

Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 11.06.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Būvdarbi: 5 548 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 16.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/42
Iepirkuma nosaukums Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Daļēji noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/45
Iepirkuma nosaukums Skaņas, gaismas un skatuvju aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 25.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/8
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: 500 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrs
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 21.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/24
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Elektroenerģijas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 21.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 13.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/43
Iepirkuma nosaukums Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā SIA “PLACIS” vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 24.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/23
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 16.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 03.04.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/38
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Būvju vibrācijas un šīs vibrācijas ietekmes uz būvkonstrukcijām un cilvēkiem mērītāja iegāde
Statuss Daļēji noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 29.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/26
Iepirkuma nosaukums RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 16.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 29.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/36
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojumi
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 19.04.2018 plkst. 14:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/31
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde INTERREG projekta ietvaros RTU Ventspils filiāles elektronikas laboratorijas vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 07.05.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/33
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 27.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/30
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.03.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/35
Iepirkuma nosaukums Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 13.04.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 697 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte