Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
22.05.2015.
RTU-2015/79
Dzeramā ūdens piegāde RTU vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
30.04.2015.
RTU-2015/59
Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
30.04.2015.
RTU-2015/48
Neregulāri pasažieru pārvadājumi RTU vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
24.03.2015.
RTU-2015/43
Ugunsmūra risinājuma iegāde un uzstādīšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
12.02.2015.
RTU-2015/21
Laboratorijas materiālu, piederumu, reaģentu un gāzes iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
02.02.2015.
RTU-2015/13
ĶĪMISKO REAĢENTU UN GĀZES IEGĀDE Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
23.01.2015.
RTU-2015/10
ĶĪMISKO REAĢENTU UN GĀZES IEGĀDE Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
31.10.2014.
RTU-2014/174
Apdrošināšanas pakalpojumi Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
27.10.2014.
RTU-2014/142
SIA «Ķīpsalas peldbaseins» lielā baseina filtru remontdarbi Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
23.10.2014.
RTU-2014/173
Jumtu tīrīšana no sniega un ledus RTU objektos Rīgā Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
11.09.2014.
RTU-2014/139
ZINĀTNISKĀS APARATŪRAS UN APRĪKOJUMA IEGĀDE Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
31.01.2014.
RTU-2013/123
Sarunu procedūra - Būvuzraudzības darbi Āzenes iela 12 Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
06.12.2013.
RTU-2013/157
Darba apģērba iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
28.06.2013.
RTU-2013/76
Optisko līniju noma Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
20.06.2013.
RTU-2013/70
Materiālu iegāde iekārtas un aparatūras remontam Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
19.06.2013.
RTU-2013/71
Ķīmisko materiālu, elektroloka iztvaicētāja un magnetrona katodu iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
22.09.2016.
RTU-2016/107
Eiropas Savienības fondu finansējums
Par siltumenerģijas piegādi RTU objektos Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
12.09.2016.
RTU-2016/108
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
11.08.2016.
RTU-2016/29
Būvmateriālu iegāde Ŗīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
12.07.2016.
RTU-2016/71
Būvmateriālu iegāde SIA «Ķīpsalas peldbaseins» vajadzībām Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.05.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/79
Iepirkuma nosaukums Dzeramā ūdens piegāde RTU vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 30.04.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/59
Iepirkuma nosaukums Koģenerācijas staciju testēšanas modeļu izveide un testēšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 30.04.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/48
Iepirkuma nosaukums Neregulāri pasažieru pārvadājumi RTU vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 24.03.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/43
Iepirkuma nosaukums Ugunsmūra risinājuma iegāde un uzstādīšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.02.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/21
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiālu, piederumu, reaģentu un gāzes iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 02.02.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/13
Iepirkuma nosaukums ĶĪMISKO REAĢENTU UN GĀZES IEGĀDE
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 23.01.2015
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2015/10
Iepirkuma nosaukums ĶĪMISKO REAĢENTU UN GĀZES IEGĀDE
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 31.10.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/174
Iepirkuma nosaukums Apdrošināšanas pakalpojumi
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 27.10.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/142
Iepirkuma nosaukums SIA «Ķīpsalas peldbaseins» lielā baseina filtru remontdarbi
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 23.10.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/173
Iepirkuma nosaukums Jumtu tīrīšana no sniega un ledus RTU objektos Rīgā
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.09.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2014/139
Iepirkuma nosaukums ZINĀTNISKĀS APARATŪRAS UN APRĪKOJUMA IEGĀDE
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 31.01.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/123
Iepirkuma nosaukums Sarunu procedūra - Būvuzraudzības darbi Āzenes iela 12
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.12.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/157
Iepirkuma nosaukums Darba apģērba iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/76
Iepirkuma nosaukums Optisko līniju noma
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/70
Iepirkuma nosaukums Materiālu iegāde iekārtas un aparatūras remontam
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/71
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko materiālu, elektroloka iztvaicētāja un magnetrona katodu iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.09.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/107
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Par siltumenerģijas piegādi RTU objektos
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.09.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/108
Iepirkuma nosaukums Ceļojumu aģentūru pakalpojumi
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 11.08.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/29
Iepirkuma nosaukums Būvmateriālu iegāde Ŗīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.07.2016
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2016/71
Iepirkuma nosaukums Būvmateriālu iegāde SIA «Ķīpsalas peldbaseins» vajadzībām
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_