Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
10.10.2018.
RTU-2018/105
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 12.11.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
04.10.2018.
RTU-2018/102
Elektroniskais iepirkums
Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Vērtēšanā 09.11.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
28.09.2018.
RTU-2018/69
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 02.11.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
28.09.2018.
RTU-2018/99
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs Noslēdzies 06.11.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
28.09.2018.
RTU-2018/88
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes BINI laboratorijai un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Elektrotehnikas un elektronikas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 05.11.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
27.09.2018.
RTU-2018/93
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros Noslēdzies 16.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
20.09.2018.
RTU-2018/98
Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7 Noslēdzies 03.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
12.09.2018.
RTU-2018/87
RTU Zinātnes un inovāciju centra interjera dizaina koncepcijas projekta izstrāde Noslēdzies 25.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
12.09.2018.
RTU-2018/58
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām Noslēdzies 16.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
12.09.2018.
RTU-2018/71
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām Noslēdzies 12.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
10.09.2018.
RTU-2018/78
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām Noslēdzies 15.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
07.09.2018.
RTU-2018/89
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
CO2 inkubatora iegāde Noslēdzies 12.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
07.09.2018.
RTU-2018/90
Eiropas Savienības fondu finansējums
Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs” Noslēdzies 18.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
06.09.2018.
RTU-2018/82
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 08.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
31.08.2018.
RTU-2018/83
Būvmateriālu un instrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 11.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.08.2018.
RTU-2018/86
Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3 Noslēdzies 10.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
28.08.2018.
RTU-2018/76
Eiropas Savienības fondu finansējums
Aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai Noslēdzies 10.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
27.08.2018.
RTU-2018/77
Elektroniskais iepirkums
Mēbeļu iegāde RTU studentu viesnīcu vajadzībām Noslēdzies 27.09.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
23.08.2018.
RTU-2018/81
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Laboratorijas materiāli un elektronikas komponentes ERAF projekta vajadzībām Noslēdzies 10.10.2018. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
21.08.2018.
RTU-2018/85
RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze Noslēdzies 10.09.2018. plkst. 10:00 Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 10.10.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/105
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.11.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 04.10.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/102
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Mērinstrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 09.11.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/69
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Dažādu aprīkojumu iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 02.11.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/99
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 06.11.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 28.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/88
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes BINI laboratorijai un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Elektrotehnikas un elektronikas katedrai STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 05.11.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 27.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/93
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Materiālu un izejvielu iegāde ERAF projektu ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 143 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/98
Iepirkuma nosaukums Projektoru un mikrofonu iegāde un uzstādīšana koplietošanas auditorijās Āzenes ielā 12 un Paula Valdena 3/7
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 03.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/87
Iepirkuma nosaukums RTU Zinātnes un inovāciju centra interjera dizaina koncepcijas projekta izstrāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 25.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 12.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/58
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai Daugavpils filiāles, Ventspils filiāles un EEF VASSI vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 16.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 12.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/71
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU STEM studiju programmu modernizēšanai RTU EEF un MĻĶF vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 10.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/78
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU BIF un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 15.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 07.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/89
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums CO2 inkubatora iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 12.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 07.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/90
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 18.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 06.09.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/82
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 08.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 31.08.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/83
Iepirkuma nosaukums Būvmateriālu un instrumentu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 11.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.08.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/86
Iepirkuma nosaukums Mikroklimata iekārtas izbūve P. Valdena ielā 3
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.08.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/76
Eiropas Savienības fondu finansējums
Iepirkuma nosaukums Aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 27.08.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/77
Elektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Mēbeļu iegāde RTU studentu viesnīcu vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 27.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 23.08.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/81
Eiropas Savienības fondu finansējumsElektroniskais iepirkums
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiāli un elektronikas komponentes ERAF projekta vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.10.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 144 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 21.08.2018
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2018/85
Iepirkuma nosaukums RTU Ķīpsalas kompleksa fiziskā apsardze
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 10.09.2018 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 845 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_