Iepirkumu saraksts

No 01.01.2019. Pasūtītāja pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

EIS

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcenas robežvērtība
28.06.2013.
RTU-2013/76
Optisko līniju noma Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
20.06.2013.
RTU-2013/70
Materiālu iegāde iekārtas un aparatūras remontam Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
19.06.2013.
RTU-2013/71
Ķīmisko materiālu, elektroloka iztvaicētāja un magnetrona katodu iegāde Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
14.06.2013.
RTU-2013/48
Kredītlīnijas pakalpojuma sniegšana Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
13.06.2013.
RTU-2013/65
Ķīmisko reaģentu, laboratorijas materiālu un inventāra iegāde Noslēdzies Nav norādīts Nav norādīts
20.03.2013.
RTU-2013/30
Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Nav norādīts Nav norādīts Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 28.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/76
Iepirkuma nosaukums Optisko līniju noma
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 20.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/70
Iepirkuma nosaukums Materiālu iegāde iekārtas un aparatūras remontam
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/71
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko materiālu, elektroloka iztvaicētāja un magnetrona katodu iegāde
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 4 000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/48
Iepirkuma nosaukums Kredītlīnijas pakalpojuma sniegšana
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 13.06.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/65
Iepirkuma nosaukums Ķīmisko reaģentu, laboratorijas materiālu un inventāra iegāde
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Nav norādīts
Publicēts RTU mājaslapā 20.03.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2013/30
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Statuss Nav norādīts
Iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Iepirkuma līgumcenas robežvērtība Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 846 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

_