Publikācijas

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos.

RTU zinātniskais personāls arhivē RTU publikāciju reģistrā ORTUS visu savu publikāciju metadatus un saskaņā ar attiecīgā izdevuma autortiesību politiku dod to tekstiem atvērto piekļuvi. RTU publikāciju reģistrā ORTUS pieejami dati par visām RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijām: zinātniskajām monogrāfijām, mācību metodiskajām monogrāfijām, publikācijām zinātniskajos izdevumos, kā arī par promocijas darbiem.  

RTU fakultātes, sadarbībā ar RTU Izdevniecību drukātā un elektroniski izdod 16 starptautiskus recenzējamus zinātniskos žurnālus atvērtajā piekļuvē, kas pieejami arī drukātā formā.

Zinātnisko publikāciju klasifikācija

Zinātniskās publikācijas atspoguļo zinātnieka pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju citiem zinātniekiem un sabiedrībai par zinātniskajiem sasniegumiem attiecīgajā zinātnes jomā.

Publikāciju un zinātniskā darba vērtēšana

Dati par to, kādā izdevumā zinātniskā publikācija izdota, cik daudz tā lasīta, kur un cik reizes citēta, ir noteicoši zinātnieku darba rezultātu vērtēšanā. Tas ir svarīgs zinātniskā darba rezultātu, produktivitātes vērtēšanas un salīdzināšanas kritērijs.

Žurnālu ietekmes rādītāji

Publikācijas tiek vērtētas arī pēc izdevuma ietekmes faktora, kurā tās publicētas.

Institūciju zinātniskā darba rezultātu analīzes rīks SciVal

SciVal ir rīks, kas, pamatojoties uz SCOPUS datubāzēs indeksētajām publikācijām, ļauj veikt pasaules institūciju pētniecības darba rezultātu analīzi un salīdzināšanu no dažādiem skatu punktiem, kā arī noteikt institūciju prioritārās jomas un aktuālās pētniecības jomas pasaulē.

Citējamības datubāzes

Svarīgs pētnieka un institūcijas zinātniskā darba un publikāciju rādītājs ir publikāciju skaits citējamības datubāzēs Web of Science (Clarivate Analytics) un Scopus (Elsevier).

RTU zinātniskie žurnāli

RTU fakultātes, sadarbībā ar RTU Izdevniecību izdod 16 zinātniskos žurnālus.

RTU zinātnisko publikāciju reģistrs

RTU zinātnisko publikāciju reģistrs ir apvienotais RTU publikāciju metadatu un atvērtās piekļuves publikāciju reģistrs. Tajā atrodama informācija par RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijām: zinātniskajām monogrāfijām, mācību metodiskajām monogrāfijām, rakstiem zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos, kā arī promocijas darbiem.

ORCID

ORCID ir vispasaules atvērta, bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi izveidot un uzturēt pasaules pētnieku unikālo identifikatoru reģistru un pārskatāmu metodi, kā sasaistīt pētniecisko darbību un rezultātus ar pētnieku identifikatoriem pastāvošajās autoru identifikācijas datu sistēmās.

Zinātnisko publikāciju organizēšanas rīks «Mendeley»

Mendeley ir bezmaksas rīks ērtai un automātiskai atsauču noformēšanai akadēmiskajos darbos.

Elsevier tiešsaistes apmācību kursi

Informācijas un analīzes kompānija Elsevier piedāvā jaunajiem zinātniekiem tiešsaistes informatīvos kursus, ekspertu padomus un informatīvos resursus zinātnisko publikāciju izstrādē.

Kas ir zinātniskā publikācija?

Zinātniskās publikācijas atspoguļo zinātnieka pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju citiem zinātniekiem un sabiedrībai par zinātniskajiem sasniegumiem attiecīgajā zinātnes jomā.

Izdevums «RTU zinātniskie raksti»

RTU akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātnisko pētījumu rezultāti publicēti izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālos  arhitektūras, būvzinātnes, datorzinātnes, enerģētikas un elektrotehnikas, inženierekonomika un vadības, materiālzinātnes un lietišķā ķīmijas, humanitāro un sociālo zinātņu, elektronikas un telekomunikāciju, kā arī transporta un mašīnzinību jomās.

Autoriem

Zinātniskās publikācijas atspoguļo pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju jomas profesionāļiem un sabiedrībai par autora zinātniskajiem sasniegumiem. Šajā sadaļā apkopota publikāciju autoriem noderīga informācija par atsauču lietošanu, autortiesībām, plaģiātismu un zinātnieka ētiku.

Raksti savu publikāciju!

Kā izvēlēties žurnālu? Gatavojot publikāciju ļoti svarīgi ir apsvērt, kādā izdevumā to iesniegt.

Jautā mums!

Uzzini atbildes neskaidrajiem jautājumiem par publikācijām!

Zinātne