Publikācijas

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos.

RTU publikāciju reģistrā ORTUS pieejami dati par visām RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijām: zinātniskajām monogrāfijām, mācību metodiskajām monogrāfijām, publikācijām zinātniskajos izdevumos, kā arī par promocijas darbiem.

RTU zinātniskie žurnāli

RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijas

RTU publikāciju reģistrs Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā

RTU zinātnisko publikāciju reģistrs ir apvienotais RTU publikāciju metadatu un atvērtās piekļuves publikāciju reģistrs. Tajā atrodama informācija par RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijām: zinātniskajām monogrāfijām, mācību metodiskajām monogrāfijām, rakstiem zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos, kā arī promocijas darbiem.

Jautā mums!

Uzzini atbildes neskaidrajiem jautājumiem par publikācijām!

Zinātne