Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētījumu platforma «Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas» ir izveidota, lai attīstītu pētījumus informācijas tehnoloģiju nozarē. Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez elektroniskām ierīcēm, programmatūras to vadīšanai un datu pārraides, tāpēc pētījumi šajā platformā ir aktuāli praktiski visās tautsaimniecības nozarēs.

Galvenās darbības jomas:

 • E-studiju sistēmas lietojamības izpēte un jaunu e-studiju tehnoloģiju, metožu un sistēmu izstrāde,
 • lietu interneta un liela apjoma datu pārvaldes un apstrādes pētījumi,
 • informācijas pārraudes energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmienu izstrāde,
 • pētījumi IKT lietojumiem valodniecībā,
 • viedo pilsētu un reģionu tehnoloģiju izstrāde un jaunu e-pakalpojumu radīšana dzīves kvalitātes paaugstināšanai,
 • kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju izpēte un izstrāde, balstoties un inovatīvām ātrdarbīgo optisko pārraides sistēmu tehnoloģijām,
 • visaptveroši datu apstrādes pētījumi izkliedētās sarežģītās vidēs,
 • visaptverošais intelekts viedo un autonomo sistēmu izstrādei un to integrācijai,
 • augstas veiktspējas signālapstrāde un ātrie pārveidojumi,
 • nākamās paaudzes radiofrekvenču un mikroviļņu sakaru sistēmu izstrāde,
 • transporta sistēmu komunikāciju sistēmu un informācijas kompleksās apstrādes pētījumi.
 

Platformas kontaktpersonas:

Katrina Boločko
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Jānis Braunfelds
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Inete Ielīte
Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

 

Zinātne