Zinātnieku nakts

1. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte, Āzenes iela 12, k-1.
 • FESTO industriālā rūpnīca (103. telpa)

Iespēja aplūkot unikālu mācību laboratoriju, kurā RTU studenti apgūst rūpnieciskās  automatizācijas principus. Kontrolieri, sensori, konveijeri un roboti, kas līdzīgi kā īstās rūpnīcās nodrošina noteiktu uzdevumu veikšanu. 

 • Viedo elektrotehnoloģiju ekspozīcija (114. telpa)

Iespēja iepazīties ar dažādas sarežģītības tehnoloģijām, kas raksturo viedās pilsētas – viedajām sensoru tehnoloģijām, droniem, Pepper robotiem u. c. Atraktīvā veidā tiks demonstrēti dažādi elektrotehnikas pamatlikumi.

 • Saules paneļu un vēja enerģijas tehnoloģijas (1. stāva gaitenis)

Pētnieki sniegs ieskatu saules un vēja enerģijas ieguves sistēmu tehnoloģijās un komponentēs.

 • «Latvenergo» Studentu radošā laboratorija (219. telpa)

Apmeklētāji varēs iejusties jaunā elektroinženiera lomā un uzbūvēt sev mazu LED lukturīti. Būs iespēja aprunāties ar fakultātes studentiem par studiju iespējām, mācību procesu universitātē, kā arī apskatīties dažādus studentu un skolēnu veidotos izstrādājumus.
Apmeklētāju skaits ierobežots – vienlaikus telpā varēs atrasties astoņas personas.

 • Izzini elektrības spēku, esi zinošs un savaldi to! (423. telpa)

Spriegumaktīvā darba eksperimenti. Apmeklētāji varēs uzzināt, kā darbojas maksimālās strāvas aizsardzības sistēma gadījumos, kad ir bojāta elektrosistēma. Varēs vērot procesu, kā tiek bojāti un sadedzināti kabeļi, ja netiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība. Izmantojot termokameru, varēs aplūkot, kā mainās temperatūra, izkūstot kabeļa izolācijai.

 • Viedo ierīču lietošana katrā mājā (gaitenis pie 607. telpas)

Iespēja iepazīties ar viedajām ierīcēm, piemēram, viedajām rozetēm un spuldzēm, kas ļauj būtiski uzlabot mājokļa komfortu, nodrošinot ierīču attālinātu vadību un efektīvu energopatēriņa datu uzskaiti. Apmeklētāji varēs apgūt elektroenerģijas patēriņa mērītāja lietošanu, lai noskaidrotu dažādu elektroiekārtu jaudu un iemācītos vienkārši aprēķināt to enerģijas patēriņu. Tiks piedāvāta arī audio pamācība uzdevuma izpildei. Apmeklētāji, piedaloties interaktīvās spēlēs, varēs gūt jaunas zināšanas par energoefektivitāti un izzināt ieteikumus enerģijas taupīšanai.

 • Materiālu siltumvadītspējas izpēte (607. telpa)

Cik daudz dažādu siltumizolācijas materiālu tu zini? Ekovate, akmens vate, stikla vate putuplasts, poliuretāns. Vai esi dzirdējis arī par aerogēlu un vakuumizolāciju? Iepazīstot dažādus tradicionālus un ne tik tradicionālus siltumizolācijas materiālus, būs iespēja noskaidrot, kas ir siltumvadītspēja, kā tā ietekmē apkures rēķinus.

 • Dzīvojamo ēku energoefektivitātes modelēšanas darbnīca (521. telpa)

Iespēja izmēģināt RTU VASSI pētnieku veidotu digitālu simulācijas rīku, lai tuvāk iepazītos, kā dažādi faktori ietekmē dzīvojamās ēkas kopējo enerģijas patēriņu. Simulācijas spēle ļaus arī labāk izprast, kuri ikdienas paradumi un nākotnes lēmumi nodrošinās ekonomiski izdevīgāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un veicinās klimatatbildīgu rīcību, kā arī dzīves kvalitātes paaugstināšanos.
Aicinām pievienoties un līdzdarboties ikvienu – gan tos, kuri interesējas par energokrīzes risinājumiem daudzdzīvokļu mājās, gan tos, kurus saista zinātnieku darbs, meklējot un izstrādājot inovatīvus risinājumus sarežģītu sociālu un vides problēmu risināšanā! 

Spēles laiks: 30 minūtes. Spēles paredzētas plkst. 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45

 • Ekskursijas laboratorijās (ekskursijas notiks reizi 30 minūtēs):
  • Biosistēmu  laboratorija. Biobutanols (612. telpa) Viesojoties Biosistēmu laboratorijā, apmeklētāji iepazīs biobutanolu – vienu no atjaunojamiem, ilgtspējīgiem, videi draudzīgiem fosilās degvielas alternatīvajiem avotiem. Apmeklētāji gūs priekšstatu par butanolu ražojošajām baktērijām – kādus agroindustriālus blakusproduktus spēj izmantot šīs sīkās būtnes, un kādas vērtīgas īpašības un lietošanas iespējas ir biobutanolam.
   Aktivitātes laiks – 15 minūtes. Ekskursijas paredzētas plkst. 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45.
  • Saules sistēmu laboratorija (614. telpa) 
   Apmeklētāji varēs iepazīt tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai no saules: saules kolektoru sistēmu darbību, siltumenerģijas uzkrāšanu, eksperimentālo izpēti, saules sistēmu modelēšanu un simulāciju. Būs iespēja uzzināt vairāk par siltummaiņiem un to lietojumu individuālajā siltumapgādē, kā arī par  siltuma atgūšanas iespējām no dūmgāzēm un dūmgāzu attīrīšanu.
   Ekskursijas ilgums – 15 minūtes. Ekskursijas paredzētas plkst. 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00. 
  • Viedā fasāde – uzkrāj enerģiju ar sauli (tikšanās vieta 6. stāvā pie kāpņu telpas) 
   Daudzi viedo māju risinājumi, piemēram, apkures un apgaismojuma kontrole ar telefona palīdzību jau šobrīd ir palīdz taupīt enerģiju. Kā būtu, ja ēkas siena varētu uzkrāt saules enerģiju un pielāgoties izmaiņām apkārtējā vidē? Vai tā mēs varētu samazināt enerģijas patēriņu ēku apkurei un dzesēšanai? To varēsiet noskaidrot ekskursijā uz viedās fasādes eksperimentālo stendu.
   Ekskursijas ilgums – 15 minūtes. Ekskursijas paredzētas plkst. 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00.
2. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12
 • Šķiedru optikas pārraides sistēmu laboratorija (234. telpa)

Laboratorijā varēs uzzināt vairāk par optiskajām šķiedrām un sensoriem, dažādu optisko tehnoloģiju lietojumu mūsdienu datu pārraidē, kā arī tehnoloģijām nākotnes drošajiem sakaru tīkliem. 

 • Elektroakustikas laboratorija (216. telpa)

Iespēja uzzināt, kas ir skaņa un kā tā rodas. Atradīsit atbildes uz jautājumu, kā cilvēks uztver skaņu. Kā skaņu var pārraidīt un kā – «iekonservēt»? Apmeklētājiem būs unikāla iespēja ieiet bezatbalss telpā un izbaudīt pilnīgu klusumu. 

 • Elektronikas klubs  (114. telpa)

Ikviens varēs izmēģināt spēkus lodēšanā, lai izveidotu savu pirmo prototipu.

3. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3

Apmeklētājus gaidīs dažādas darbnīcas, viktorīnas un konkursi. Sprēgājoša elektrostatika, dūmojošas kolbas, gaismu emitējoši organiskie savienojumi, lāzeri un eksperimenti, kuros māksla savienosies ar elektroķīmiju. Viedo materiālu pilsēta ar luminiscējošiem dzērieniem un iespēju iemūžināt sevi foto stūrītī ar skeletu. Iespēja uzzināt nezināmo par elektrību mūsu ikdienā, aplūkot milzīgā palielinājumā ikdienišķas lietas un ieraudzīt pārsteidzošas detaļas. Ik stundu fakultātes iekšpagalmā tiks demonstrēti liesmojoši eksplozīvi eksperimenti. 

Plašāka informācija par aktivitātēm – Zinātnieku naktī pie fakultātes ieejas.

4. Laboratoriju māja, Paula Valdena iela 1
 • Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūts (101. telpa)

Jebkura– mašīnu vai ēku – būvēšana sākas ar materiāliem. Laboratorijā būs iespēja aplūkot materiālu mehānikas testēšanas stendus un iekārtas, kas ļauj noskaidrot, kāda ir materiālu stiprība, cik konkrētā materiāla detaļas ir derīgas projektējamajai konstrukcijai.  

 • KUKA KR 600 R2830 liela kustību diapazona robotizēts simulators (102. telpa)

Varēs aplūkot Latvijā unikālu robotizētu sistēmu un uzzināt, ko šādi lieli roboti spēj paveikt un kur tos mūsdienās lieto. Zinātnieki iepazīstinās ar dažādu kustību trajektoriju izstrādes un robota vadības algoritmu tehnoloģijām. Tiks parādītas demonstrācijas simulācijas sistēmas darbībai, kā arī piedāvāts to visu vērot, izmantojot virtuālās realitātes brilles. Notiks konkurss robota vārda izvēlei, un pēc pasākuma komisija to izvērtēs un labāko nosaukumu autori tiks apbalvoti. Paralēli būs iespēja iepazīties arī ar specifisku lieljaudas elektrotīklu un energoelektronikas pārveidotāju COMPISO.

 • 3D betona drukāšanas zinātniskā laboratorija (103. telpa) 

No plkst.18.00 līdz 20.00 būs iespējams apskatīt Baltijā pirmo printeri 3D betona drukāšanai. Laboratorija izveidota, lai izstrādātu inovatīvus veidus betona konstrukciju izgatavošanai. Laboratorijā tiek drukāta betona masa, izstrādāti prototipi objektu vai konstrukciju detaļu 3D printēšanai, pētīti un pārbaudīti inovatīvi būvmateriāli.

 • Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Transporta institūts (108. telpa)

Lielie dzelzceļi sākas no maza modeļa. RTU laboratorijā esošais dzelzceļa modelis atveido vilcienu kustību vadības aprīkojumu. Ar šī modeļa palīdzību laboratorijas apstākļos studentiem ir iespēja apgūt tehnoloģijas, kas nepieciešamas dzelzceļa darbības nodrošināšanai, kā arī pētīt dzelzceļa automātiku.

 • Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Transporta institūts (110. telpa)

Apmeklētājiem būs iespēja klātienē aplūkot pneimobiļa modeli. Neparastais auto tika izgatavots ar fakultātes studentu līdzdalību un veidots kā eksperimentāls sacīkšu automobilis, kuru darbina nevis degviela, bet saspiests gaiss.

Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskā laboratorija (202. telpa)
Apmeklētāji varēs iepazīties ar viedo apģērbu tehnoloģijām – no apģērba izgatavošanas līdz tā pārbaudīšanai ar dažādām metodēm un iekārtām, lai apģērbu uztaisītu ērtu un ergonomisku. Laboratorijā varēs veikt «lietus» testu, lai saprastu, cik ātri apģērbs samirktu lietū, un jaudīgā mikroskopā aplūkot dažādus paraugus. Šeit varēs iepazīties ar nākotnes tehnoloģiju – kas ir viedā jaka un no kā tā sastāv. Interesentiem būs arī iespēja sarunāt tematus skolēnu ZPD darbiem par viedo apģērbu, lietu internetu jeb IoT apģērbā un materiālu testiem.

 • Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts (307. telpa)

Medicīnas tehnoloģiju iekārtas – medicīnas aparātu modeļi un prototipi, virtuālo robotu vadība ar muskuļu signāliem, datortomogrāfija un viedais tekstils kustību novērošanai.

5. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Ķīpsalas iela 6A

Fakultātes vestibilā notiks Ģeomātikas katedras virtuālās realitātes demonstrējumi, kas izveidoti pēc zinātnieku uzmērītiem datiem no lidmašīnām, droniem un lāzera skeneriem. Būs iespējams virtuāli ceļot pa RTU studentu pilsētiņu, fiziski neizejot no Ķīpsalas ielas 6A vestibila, un šo ceļojumu izbaudīt tikai ar digitālajiem rīkiem. Tiks demonstrētas iespējas virtuālo vidi «nereāli» izmainīt, papildinot to ar kādu iztēlotu celtni vai priekšmetu.

Būvmateriālu izstāde, kurā būs iespēja aplūkot un iepazīt dažādus RTU zinātnieku izstrādātus būvmateriālus – kaņepju siltumizolāciju, caurspīdīgu betonu un citus interesantus materiālus ēku būvēšanai. Apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt savas spējas un sacensties ar citiem Zinātnieku nakts dalībniekiem, būvējot kādu būvkonstrukciju.

Ūdens Pētniecības un vides biotehnoloģijas centrs ikvienam palīdzēs rast atbildi uz jautājumiem «Kas dzīvo mums apkārt?«, «Kas ir mazie puteklīši, ko redzam gaisā, kad saule iespīd pa logu?», «Kas dzīvo ūdenī, un kāpēc ūdens reizēm tik nepatīkami smaržo un izskatās?». Kopā atklāsim neredzamo pasauli mums apkārt, mikroskopā apskatot mūsu mazākos «kaimiņus». Pārrunāsim ūdens piesārņojuma cēloņus un sekas, kā arī to, kā padarīt ūdenstilpnes drošākas mums un apkārtējai videi.  

6. Arhitektūras fakultāte, Ķīpsalas iela 6
 • RTU Zinātnes un inovāciju centrs

Atvērtā tipa laboratorijā «theLAB» varēs uzzināt, kas par «zvēru» ir prototipēšana un kapēc tā vajadzīga. Ikvienam būs iespēja izmēģināt savus spēkus un procesā iepazīties ar 3D printeriem, lāzergriezēju un citiem «theLAB» «mājdzīvniekiem».

Iespēja apskatīt viedo pilsētu risinājumus, kas īstenoti RTU studentu pilsētiņā, un uzzināt, kas notiek pilotteritorijā Ķīpsalā. 
Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā būs iespēja doties RTU zinātnieku vadītā miniekskursijā uz RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes jumtu. Ekskursijas laikā tuvplānā varēs apskatīt vēja turbīnu, saules paneļus un uzzināt, kā notiek enerģijas ražošanas process un kur tiek izmantota iegūtā enerģija. Iecerētas divas ekskursijas 20 cilvēku grupām – plkst. 19.00 un plkst. 20.00.

 • Dizaina tehnoloģiju institūts (113. telpa)

Mazi un lieli apmeklētāji varēs iepazīties ar kokapstrādi. Būs iespēja praktiski darboties, izgatavojot vienkāršas sīklietiņas un robotiņus. Darbus palīdzēs izveidot Dizaina tehnoloģiju institūta studenti. Aktivitātes mērķauditorija ir 4–10 gadus veci bērni.

Ikvienam apmeklētājam neatkarīgi no vecuma būs iespēja novērtēt savu acumēru, nozāģējot konkrēta izmēra kokmateriāla paraugu, un salīdzināt dažādu materiālu savstarpējās svara attiecības. Darbnīcā varēs iepazīt un salīdzināt koksnes plātņu un masīvkoka materiālus.

Papildu informācija:

Elīna Karaseva

Zinātne