Mācību un metodiskās literatūras izdošana

Ja esat nolēmis izdot mācību grāmatu, lekciju konspektu, uzdevumu krājumu, laboratorijas darbu krājumu, metodiskos norādījumus vai cita veida izdevumu, kas paredzēts studiju procesa papildināšanai, aicinām sazināties ar Izdevniecību, lai izvērtētu jūsu ieceri un atrastu iespējami labāko risinājumu gan grāmatas sagatavošanas posmā, gan lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus grāmatas rakstīšanas procesā.

Kā iesniegt grāmatas manuskriptu Izdevniecībā?

Sagatavoto darbu MS Word formātā kopā ar aizpildītu Pasūtījuma veidlapu nosūtiet pa e-pastu: .

Inženiertehniskajiem izdevumiem ļoti svarīga ir formulu, mērvienību un apzīmējumu precīza lietošana un noformēšana. Tāpēc autors pārbauda formulu un mērvienību noformēšanas atbilstību starptautiskajiem noteikumiem.

Pēc vienošanās ar autoru Izdevniecība veiks visu nepieciešamo, lai izdevumu varētu laist klajā – veiks rediģēšanu un korektūru, izveidos grāmatas un vāka dizainu, samaketēs.

Redaktora ieteikumi autoriem

Pirms maketēšanas grāmatas autoram jāiesūta Izdevniecibai attēli (.tiff, .jpg formātā vai sākotnēji zīmētajā formātā), shēmas un MS Excel tabulas atsevišķos failos. Pēc tam Izdevnieciba piešķirs ISBN kodu, nosūtīs sagatavotos failus autora galīgajai pārbaudei. Tad darbs tiks nodots tipogrāfiskai tiražēšanai un elektroniskai publicēšanai.

Aicinām savu radošu darbu plānot laikus! Mācību grāmatas sagatavošanas process var aizņemt laiku no dažiem mēnešiem līdz pat gadam.

 

Zinātne