RTU atvērtās piekļuves politika

RTU Atvērtās pieejas politikas mērķis ir sniegt sabiedrībai atvērtu piekļuvi RTU zinātniskajām publikācijām un pētījumu datiem, kas izstrādāti ar daļēju vai pilnīgu RTU piešķirtā publiskā finansējuma atbalstu, ja ārējie un iekšējie normatīvie akti un dokumenti, kā arī noslēgtās vienošanās neparedz citādi. 

RTU Publikāciju reģistrā (ORTUS) tiek arhivētas visas RTU personāla brīvpieejas publikācijas

Zinātne