Zinātniskie projekti

Nozīmīgākie pēdējo 20 gadu starptautiskie pētījumi tiek veikti Eiropas Komisijas ietvara programmas projektos un Horizon2020 programmas projektos. Kopš 2015. gada RTU realizē divus Eiropas Kosmosa aģentūras finansētus projektus un 2016. gadā ir uzsākts pirmais zinātniskais projekts sadarbībā ar Eiropas kodolizpētes centru CERN. Realizētie projekti.

Konsolidācijas granti

Grantu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, veicināt izcilību, sadarbību ar QS WUR TOP 500 universitātēm, veidot jaunas zinātnieku grupas, veicināt augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un resursu ieguldījumu efektivitāti, stiprināt Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)

RTU īstenotie projekti

Zinātne