Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC)

Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC)

RTU HPC centrs jeb Augstas veiktspējas skaitļošanas centrs (High-Performance Computing Centre) ir Zinātnes un inovāciju centra sastāvā esoša struktūrvienība, kura misija ir veicināt un atbalstīt digitālo tehnoloģiju lietošanu pētniecībā, padarot RTU un Latvijas zinātni modernāku un konkurētspējīgāku.

Mūsu vīzija: esam nacionālais HPC centrs Latvijā, kas nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumus – zinātnieku un studentu izcilībai, industrijas inovāciju kapacitātes celšanai.

Galvenie HPC centra uzdevumi ir:

 • nodrošināt piekļuvi jaudīgai skaitļošanas un datu glabāšanas infrastruktūrai;
 • sniegt modelēšanas un simulācijas pakalpojumus, kā arī palīdzību uzdevumu pārcelšanai uz HPC;
 • nodrošināt zinātnisko programmatūru universitātes pētniecības un mācību procesam;
 • rīkot mācības un seminārus par digitālās zinātnes tematiku;
 • veidot sadarbību ar Eiropas e-infrastruktūrām.

HPC centrs ir izveidots 2012. gada jūnijā kā turpinājums FP6 un FP7 projektā BalticGrid uzsāktajiem skaitļošanas pasākumiem (2005.–2010. gads). Šajā laikā uzkrāta plaša pieredze superskaitļošanā gan inženierzinātņu, gan citu jomu lietojumu atbalstam, kā arī izveidota sadarbība ar lielākajiem Latvijas zinātniskajiem institūtiem un universitātēm. HPC centrs ir atvērts sadarbībai arī ar industriju.

HPC (no angļu valodas High-Performance Computing) ļauj risināt sarežģītus skaitļošanas uzdevumus īsākā laikā. Skaitļošana notiek uz datoriem (koplietotas atmiņas lieldators, skaitļošanas klasteris), kuru veido daudzi paralēli procesori. Mūsdienās HPC ir jebkuras modernas universitātes neatņemama sastāvdaļa, un tas tiek izmantots dažādām vajadzībām – sākot ar inženiertehniskiem uzdevumiem Mathworks MATLAB vidē un beidzot ar lielo datu (Big Data) analītiku un mašīnmācīšanos.

HPC sistēmas «Rudens» kopējie sistēmas parametri:

 • 35 skaitļošanas mezgli
 • 1376 CPU kodoli
 • 11.5 TB RAM (līdz 2 TB uz vienu procesu)
 • 20 grafiskie paātrinātāji (GPU)
 • 145 TFlops kopējā veiktspēja (62 Tflops x86 + 70 Tflops GPU)
 • 1.7 PB datu glabāšanas vieta
 • 10-100 Gb/s piekļuves tīkls
 • 40-100 Gb/s Infiniband mezglu starpsavienojums

Plašāk par tehniskajiem parametriem HPC klastera rokasgrāmatā.

HPC centra pakalpojumi ir pieejami ikvienam RTU studentam un darbiniekam, kā arī esam atvērti sadarbībai ar citām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem. Vairāk informācijas RTU HPC centra mājaslapā.


Āzenes iela 12–409 telpa, Rīga
+371 67089453

hpc.rtu.lv