Kultūra

RTU Kultūras centrs piedāvā iespēju studentiem, iesaistoties kādā no 12 kultūras kolektīviem vai trīs interešu klubiem, savu ārpus studiju laiku pavadīt radoši un aizraujoši, ienesot dzīvē ne vien iknedēļas balss, ķermeņa vai gara treniņu, bet arī jaunus draugus, piedzīvojumus un emocijas. RTU studenti sajūt sevi droši stāvam uz lielajām skatuvēm, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, Baltijas studentu Dziesmu un deju svētkos «Gaudeamus», kā arī starptautiskos konkursos un festivālos.

Mākslinieciskie kolektīvi un interešu klubi

Lai nodrošinātu personības pilnveidošanas iespējas, talantu attīstību un izkopšanu, RTU Kultūras centrs piedāvā daudzveidīgas iespējas izpaust sevi brīvajā laikā ārpus studijām, aicinot iesaistīties radošo kolektīvu un interešu klubu darbībā, kas sniegs iespēju piedalīties nozīmīgos pasākumos ne tikai RTU un Latvijā, bet arī citviet pasaulē. 

Kultūras centra vēsture

Mūžīgi aizņemtajiem studentiem, izrādās, ir arī brīvais laiks, to organizēt un piedāvāt saturīgu tā izmantošanu allaž ir bijis Kultūras centra uzdevums.

16. Bērnu un jauniešu vokālistu konkurss «Putnu bērni»

Bērnu un jauniešu vokālistu konkursa «Putnu bērni» vēsture aizsākās jau 1996. gada rudenī, kad Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā pulcējās Centra rajona konkursu «Cālis '91–96» 27 laureāti un 150 dziedātāji – jau izauguši, bet vēl aizvien dziedāt griboši.

Kontakti

Studijas

_