RTU Kultūras centrs
Parādīt izvēlni
RTU Kultūras centrs

Pakalpojumi

RTU Kultūras centrs darbojas kopš 1959. gada. Šo gadu laikā ir izveidotas daudzas skaistas tradīcijas un nodibināti desmit amatiermākslas kolektīvi, kurus vada atzinību guvuši mākslinieciskie vadītāji. RTU Kultūras centram šo gadu laikā ir arī izveidojusies nozīmīga pieredze pasākumu plānošanā un nodrošināšanā. Tādēļ vēlamies veicināt sadarbību, sniedzot atbalstu dažādu norišu nodrošināšanā.

RTU Kultūras centrs piedāvā:

► RTU māksliniecisko kolektīvu dalību pasākumos.
   Katrs kolektīvs māksliniecisko darbību veido ar lielu atdevi un ieguldījumu ne tikai savā izaugsmē, bet radot Latvijas kultūru un
   Latvijas atpazīstamību pasaules kultūras dzīvē.

► Pasākuma norises plānošanu un nodrošināšanu.
    Kultūras centrs profesionāli un ar lielu prieku radīs svētkus, organizējot jubilejas, salidojumus, viesu sagaidīšanas, gadskārtu ieražu svinības
    un citus lielākus vai mazākus neaizmirstamus notikumus:
    ♦ uzrunāsim Latvijā zināmus mūziķus, māksliniekus, aktierus;
    ♦ nodrošināsim piemērotu pasākuma vadītāju;
    ♦ piedāvāsim atbilstošāko norises vietu;
    ♦ veidosim iekārtojumu un rekvizītus (tematikai atbilstoši dekori un citi dizaina priekšmeti);
    ♦ radīsim scenogrāfiju;
    ♦ īstenosim nepieciešamo tehnisko atbalstu (gaismas, skaņa, interaktīvi elementi, ekrāni, cits telpas aprīkojums);
    ♦ izstrādāsim budžetu un uzņemsimies administratīvo vadību.

► Radošās nometnes un meistarklases, izbraukuma teātra izrādes:
    ♦ RTU Kultūras centrs piedāvā organizēt kolektīvam radošo nometni, tematisku meistarklasi vai saliedēšanas pasākumu, lai aktivizētu
    kolektīva radošumu un veidotu komandu;
    ♦  Radošajās nometnēs ar tehniskiem un kreatīviem uzdevumiem ikviens attīstīs prasmes, pilnveidos zināšanas un iemaņas, kas
    noderēs ikdienā.

► PR un dizaina darbu izveidi.
     RTU Kultūras centrs atbalstīs ar grafiskā dizaina (vizuālais noformējums, maketi utt.) izstrādi, kā arī sagatavos informāciju publikācijām.

►Telpu un aprīkojuma nomu.
    Piedāvājam telpas Ķīpsalā dažāda formāta mēģinājumiem un pasākumiem (īstermiņā un ilgtermiņā), tostarp nodrošinot
    tehnisko aprīkojumu. Pieejama arī koncertzāle «Mežs» Meža ielā 1 k-1.

► Sadarbību vietēja un starptautiska mēroga projektos.
    Mums ir daudz kreatīvu ideju daudzpusīgu projektu iniciatīvām, tādēļ aicinām sadarboties to izstrādē. RTU Kultūras centrs ar savu
    pieredzi, kas ietver unikālu kultūras aspektu, var lieliski papildināt projekta pieteikumu gan ar kultūras mantojuma
    saglabāšanas jautājumiem un inovatīvām izglītību veicinošām idejām, gan nozīmīgām niansēm, kas saistītas ar tehnisko zinātņu iekļaušanos
    kultūras jomā.