Akadēmiskā gada kalendārs

Akadēmiskā gada kalendārs

2020./2021. akadēmiskā gada studiju darba grafiks

Rudens semestris 14.09.2020.–31.01.2021. t. sk.  eksāmenu sesija.

Pavasara semestris 01.02.2021.–20.06.2021. t. sk. eksāmenu sesija.

Pirmssvētku dienās, RTU dzimšanas un Karjeras dienā ir saīsinātie darba laiki, jāseko līdzi informācijai ORTUSā un savos e-studiju kursos.

Studijas

_