Akadēmiskā gada kalendārs

Akadēmiskā gada kalendārs

2021./2022. akadēmiskā gada studiju darba grafiks

Rudens semestris: 01.09.2021.–30.01.2022.
t.sk. Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas 20.12.2021.–02.01.2022.

Pavasara semestris: 31.01.2022.–22.06.2022.
t.sk. Lieldienu brīvdienas 11.04.2022.–18.04.2022.

Vasaras semestris: 04.07.2022.–28.08.2022.

Pirmssvētku dienās, RTU dzimšanas un Karjeras dienā ir saīsinātie darba laiki, jāseko līdzi informācijai ORTUSā un savos e-studiju kursos.

Studijas