Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10  studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu + studiju programmu + studiju formu + studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

Piemērs
Prioritāte Studiju programma Augstskola Studiju forma Finansējums
1. prioritāte Datorzinātnes, bak. RTU Pilna laika Budžeta
2. prioritāte Datorsistēmas, bak. pr. LU Pilna laika Budžeta
3. prioritāte Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. LLU Pilna laika Budžeta
4. prioritāte Datorzinātnes, bak. pr. LiepU Pilna laika Budžeta
5. prioritāte Datorsistēmas, bak. pr. VeA Pilna laika Maksas
6. prioritāte Datorvadība un datorzinātne, bak. pr. LLU Pilna laika Maksas

ATCERIES! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), jānorāda studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) kā atsevišķa prioritāte.

Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1. prioritāte jānorāda tā studiju programma, studiju forma un finansējums, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt.

IEVĒRO! Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā, katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas reflektants vairs nevarēs mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

Studijas