Talantu programma

2020./2021. mācību gadā Rīgas Tehniskā universitāte ieviesa jaunu iniciatīvu Latvijas zinātkārākajiem jauniešiem – Talantu programmu. 

Latvijas darba tirgū tiek novērots nozīmīgs inženierzinātņu speciālistu iztrūkums, tāpēc RTU Talantu programmas mērķis ir piesaistīt inženierzinātņu studijām talantīgus jauniešus no visiem Latvijas reģioniem. 

Atbalsts izrāvienam

RTU atbalsta jaunos talantus, lai pēc studijām viņi varētu darboties zinātnē, kļūt par izciliem inženierzinātņu speciālistiem, inovatoriem vai uzņēmumu vadītājiem. Viss atkarīgs no katra studenta īpašajiem talantiem un mērķiem.

 

«Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Talantu programma sper lielu soli pretī Latvijas jaunajiem talantiem un dod skaidru signālu potenciālajiem studentiem, ka valstij rūp talantīgi, motivēti un mērķtiecīgi jaunieši.» – Valdis Dombrovskis, Eiropas Savienības Komisārs tirdzniecības jautājumos un RTU Talantu programmas patrons.

Talantu programmas jauniešiem tiek nodrošināta virkne iespēju:

 • papildu nodarbības, lai attīstītu sociālās, emocionālās, līderības un citas individuālās prasmes 
 • mentori no profesionāļu vides viņu izvēlētajā nozarē
 • dalība tīklošanās pasākumos profesionālo kontaktu veidošanai
 • iespēja iesaistīties RTU un sabiedrībai nozīmīgos projektos
 • studijas budžeta vietā Rīgas Tehniskajā universitātē
 • individuāli izstrādāts studiju plāns, jo bieži vien viņiem ir daudz plašākas un specifiskākas zināšanas eksaktajos priekšmetos nekā citiem vienaudžiem.
Skolu un skolēnu atlase programmai

Ir divi veidi, kā zinātkāriem jauniešiem nokļūt RTU Talantu programmā – pēc skolas rekomendācijas vai pašiem piesakoties atvērtajā konkursā.

Skolu izvirzītie dalībnieki

Katru gadu RTU atlasa 18 skolas no Rīgas, Pierīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales, ņemot vērā:

 • skolēnu skaitu, kuri kārto CE fizikā un ķīmijā; 
 • rezultātus CE fizikā, ķīmijā un matemātikā;
 • dalību un rezultātus valsts mēroga zinātniskajās olimpiādēs.

Skolēni šo skolu ietvaros tiek izvēlēti, ņemot vērā:

 • sekmes matemātikā, fizikā, ķīmijā un citos eksaktajos priekšmetos
 • dalību mācību olimpiādēs, ZPD konkursos un mācību pulciņos
 • skolēna motivācijas vēstuli
 • CE rezultātus matemātikā

Katra skola izvirza trīs 12. klašu skolēnus.

Atvērtais konkurss

Skolēniem ir iespēja arī individuāli līdz 30. aprīlim pieteikties dalībai Talantu programmā.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pieteikums; 
 • Skolēna motivācijas vēstule;
 • Skolotāja rekomendācijas vēstule.

Pieteikumu un nepieciešamos dokumentus, lūdzu, sūtīt uz .

Skolēni tiek izvērtēti ņemot vērā skolu izvirzīto skolēnu nosacījumus, kā arī papildus vēl:

 • CE rezultātus ķīmijā vai fizikā
 • skolotāja rekomentācijas vēstule

Kontakti:  +371 67089891

RTU Talantu programmas atklāšana

 

Studijas