Inovācijas

Viena no RTU stratēģijā noteiktajām darbības jomām ir inovācijas, kas sevī ietver universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un lietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai.