Inovācijas

Viena no RTU stratēģijā noteiktajām darbības jomām ir inovācijas, kas sevī ietver universitātē radīto produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un lietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Aktualitātes

Šajā sadaļā ir publicēti aktuālie notikumi zinātnē un pētniecībā, kā arī informācija par jaunākajiem RTU pētījumiem, izstrādātajām inovatīvajām tehnoloģijām un produktiem.

Intelektuālā īpašuma izsoles

RTU piedāvā iepazīties ar universitātes intelektuālā īpašuma izsolēm.

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «Use science»

RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.

Zinātnes un inovāciju centrs

ZIC ir zinātnes un inovāciju koprades platforma, kur satiekas un sadarbojas studenti, zinātnieki un industrijas pārstāvji. Centrs īsteno dažādus projektus un programmas, kas veicina studentu, pētnieku un industrijas inovāciju kapacitāti, kā arī aktīvi piedalās inovāciju ekosistēmu veidošanā un stiprināšanā kā Latvijā, tā Eiropā.

HPC centrs

RTU HPC centrs jeb Augstas veiktspējas skaitļošanas centrs (High-Performance Computing Centre) ir Zinātnes un inovāciju centra sastāvā esoša struktūrvienība, kura misija ir veicināt un atbalstīt digitālo tehnoloģiju lietošanu pētniecībā, padarot RTU un Latvijas zinātni modernāku un konkurētspējīgāku.

Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā

Lai attīstītu digitālo prasmju potenciālu un lietojumu, sekmētu Latvijas ekonomikas digitālo transformāciju un celtu labklājību, projektā «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» tiek izstrādāti jauni studiju moduļi augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā un izglītoti mācībspēki, studenti un nozares profesionāļi.

Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina dažāda veida pakalpojumus, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamo aprīkojumu, cilvēkresursus un dažādas kompetences.

Pētniekiem

RTU ir efektīva tehnoloģiju pārneses un inovāciju attīstības vide, kas veicina jaunu tehnoloģisku uzņēmumu izveidi un produktu radīšanu.

Studentiem

RTU piedāvā studentiem iesaistīties dažādās aktivitātēs un projektos, lai attīstītu inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmējspēju.

Kontakti