Īpašumi

Telpu noma un izsoles

RTU piedāvā ilgtermiņa un īstermiņa telpu nomu.

Vispārīga informācija

Vispārēja informācija par īpašumiem

Universitāte