Studiju departaments

Uģis Citskovskis

Studiju departamenta direktors

 

Studiju departamenta darbības mērķis – nodrošināt RTU kopējo konceptuālo un organizatorisko jautājumu risināšanu studiju satura, procesa organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas jomās, lai panāktu augstu absolventu zināšanu un prasmju līmeni.

Studiju departamenta galvenie uzdevumi:

  • koordinēt  RTU struktūrvienību aktivitātes, kas saistītas ar studiju procesa organizēšanu;
  • apkopot un analizēt fakultāšu un institūtu priekšlikumus par studiju organizāciju, plānošanu, u.c ar studiju procesu saistītiem jautājumiem, organizēt šo priekšlikumu ekspertīzi, iesaistot nozaru apvienību u.c. speciālistus, sagatavot priekšlikumus RTU normatīvajiem dokumentiem;
  • nodrošināt vienotu un sakārtotu sistēmu RTU tālākizglītojošo kursu un citu mūžizglītības formu norisē;
  • nodrošināt RTU studējošo un personāla izejošo mobilitāti.
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Studiju satura un programmu nodaļas vadītājs
Gundars Alksnis

Āzenes iela 12–424, Rīga +371 67089406
Studiju organizācijas nodaļas vadītāja
Anita Šlihte
Āzenes iela 12–128, Rīga +371 67089322
Tālākizglītības nodaļas vadītāja p.i.
Liliāna Pravarne-Statkus
Āzenes iela 12–121, Rīga +371 67089439

Starptautiskās mobilitātes nodaļas vadītāja
Evita Miščuka
Āzenes iela 12–223, Rīga +371 67089314
Akadēmiskās izcilības centra vadītāja p.i.
Liliāna Pravarne-Statkus
Āzenes iela 12–121, Rīga +371 26455085
Uzņemšanas nodaļas vadītāja
Inesa Bušovska
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089319
Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļas vadītāja p.i. 
Linda Helēna Gremzde
Āzenes iela 6, Rīga +371 67089025

Universitāte